De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knack, 5 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knack, 5 december 2012."— Transcript van de presentatie:

0 Lokaal begonnen, half gewonnen…
Danielle Dierckx Diepenbeek, 24 januari 2013

1 Knack, 5 december 2012

2 Eind jaren ’70 – begin jaren ‘80
Nieuwe armoede is niet nieuw… Eind jaren ’60 - begin jaren ‘70 Eind jaren ’70 – begin jaren ‘80 Eind jaren ‘80 Jaren ’90 – begin 2000 Definiëring van armoede Moderne armoede – inkomensgericht Nieuwe armoede – inkomens- en bestedingsgericht (schulden) Bestaansonzekerheid, kansarmoede en sociale uitsluiting – multidimensioneel Armoede, sociale uitsluiting en stedelijke armoede Verklaring van armoede Mazen in het sociaal-zekerheidsnet Hoge werkloosheid treft groot deel van bevolking Individueel tekort aan opleiding en tewerkstellings-kansen Sociale grondrechten worden door samenleving niet gegarandeerd Maatschappe--lijke context Kritiek op welvaartsstaat Economische crisis Economisch herstel Economische bloei – opkomst extreem rechts - globalisering Beleidsvisie Sociaal zekerheidssysteem vervolledigen Weinig aandacht voor armoedebeleid - Armen zijn mee verantwoordelijk Direct, residueel beleid, gericht op meest kwetsbare groepen Geïntegreerd, inclusief beleid – lokaal beleid – Armen zijn mee verantwoordelijk Normatieve basis Gunst en recht Gunst en verdienste Verdienste en recht Maatregelen armoedebeleid (voorbeelden) Installatie van minimum-uitkeringen Besparingen in sociale uitgaven Tewerkstellingskansen verhogen door opleiding en begeleiding in private sfeer Activering in functie van tewerkstelling – herstel van sociaal weefsel Betrokken actoren Centrale overheid Centrale overheid, welzijnsorganisaties Centrale en regionale overheid, middenveld, armenorganisaties Ook lokale overheid, armenorganisaties, middenveld, media

3 De actuele relevantie schuilt in de lessen uit het verleden
Tabel: Agendavorming inzake armoedebestrijding in historisch perspectief

4 Eigen schuld, dikke bult
Oorzaak Niveau Intern Extern Individu Individueel schuldmodel (1) ongevalmodel (2) Samenleving Maatschappelijk schuldmodel (4) Maatschappelijk Ongevalmodel (3)

5 Mismatch Toegankelijkheid van diensten
Werkzekerheid versus jobzekerheid Economisch versus sociaal Toegankelijkheid van diensten: informatie, onthaal, doorverwijzing, bereikbaarheid: sociale kaart, sociale infopunten, … Standaardtrajecten naar werk: nood aan differentiatie: combinatie werk en gezin, knelpuntvacatures: rekening mee houden in activering vanuit ocmw, begeleiding op de werkvloer, … Economie versus sociaal: instrumentele versus expressieve De Morgen, 4 december 2012

6 Risicogroepen Jongeren Ouderen Eenoudergezinnen Alleenstaanden
Allochtonen Werklozen Huurders Vrouwen - Naar indicatoren kijken: Bv jongerenwerkloosheid, eenoudergezinnen (of aantal scheidingen), aantallen allochtonen, … Bronnen: statistieken (maar vertraging), hulpverleners, diensten, kleine verenigingen, Probleem van non-take up => Oplossing: automatische toekenning van rechten, … Risico: categoriale maatregelen Gazet Van Antwerpen, 4 december 2012

7 Sectoraal beleid voor restgroepen
Gazet van Antwerpen, 4 december 2012

8 Kosten Kosten beperken: school, cultuur, vervoer, energie
Inkomensgerelateerde diensten, b.v. kinderopvang, mantelzorg Aanvullende steun van het OCMW Kosten beperken: Cultuur: vrijetijdspas, speelpleinwerking, … Energie: bv groepsaankopen stimuleren Afval: meer containers Gazet van Antwerpen, 4 december 2012

9 Vicieuze cirkel voorkomen of doorbreken
Opvoedingsondersteuning Snelle interventies ter preventie van langdurige werkloosheid, schulden, … De Standaard, 4 december 2012

10 Dialoog Tegen de ‘Grote Bekken’- democratie Vanuit leefwereld
Oproep tot solidariteit Aanklacht van onrecht armenverenigingen 4 december 2012

11

12 Lokale sociale innovatie: voor nieuwe sociale noden
Uitgangspunt: noden zijn complex, particulier en gevolg van veranderingen op arbeidsmarkt, in familie, door migratie Voorbeelden: Sociale woningen, sociale verhuurkantoren, community land trust Sociale restaurants, sociale kruideniers, voedselbanken

13 Lokale sociale innovatie: werken aan samenwerking tussen diensten
Uitgangspunt: integrale aanpak Wijkgezondheidscentra Brede school Coöperatieve kinderopvang Lokaal sociaal beleid

14 Lokale sociale innovatie: nood aan coördinatie en planning

15 Regie van verschillende beleidsnetwerken
Figuur: Regie binnen de flexibele beleidsorganisatie

16 Ook vijf stappen vooruit durven kijken
Of: er is ook leven na de legislatuur…

17 Lokale sociale innovatie: werken aan samenwerking met cliënten
Uitgangspunt: vertrekken vanuit leefwereld Participatie- en adviesraden Cliëntparticipatie Vindplaatsgericht werken Ervaringsdeskundigen

18 * + / - duidt op een positief of negatief label voor dit type van groep


Download ppt "Knack, 5 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google