De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gods geboden, geen commando’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gods geboden, geen commando’s"— Transcript van de presentatie:

1 Gods geboden, geen commando’s
Wat wordt hiermee bedoeld? Wat is het dan wel? orientatiefase

2 Als militair kun je commando’s opvolgen zonder de zin ervan in te zien Je mag volgens de uitleg van het tiende gebod geen verkeerde dingen doen, maar je mag het ook niet willen. Komt het niet uit je hart, dan voldoet het niet aan Gods gebod. relevantiefase

3 Je wilt als christen wel graag heilig leven, maar het is een strijd tussen twee mensen: 1 Een nieuw mens die graag Gods wil doet 2. Een oud mens die graag zondigt. relevantiefase

4 We zijn in Christus heilig, maar we zijn geen volmaakte heiligen.
Als een christen perfect kan worden in dit leven heeft hij Christus niet meer nodig. We zijn in Christus heilig, maar we zijn geen volmaakte heiligen. relevantiefase

5 Waarom moet de wet scherp gepreekt worden?
Zorgt bij ons voor verootmoediging en brengt ons bij Christus Laat ons inspannen Gods wil te doen, heeft hierbij Gods hulp nodig informatiefase

6 Zonder de ben je tevreden Met de ben je begerig
Klopt dit? Waarom? Reageer!! informatiefase

7 Rondje vers voor vers lezen.
Lees Romeinen 7: 7-12 Rondje vers voor vers lezen. Kies één van de twee mogelijkheden: Elk vers in eigen woorden zeggen wat er staat Bij elk vers een vraag formuleren aan een mede-catechisant die hier antwoord op mag geven informatiefase

8 STATENVERTALING 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren. 8 Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. 9 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. 10 En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. 11 Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood. 12 Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. informatiefase

9 Zonder de ben je tevreden Met de ben je begerig
Klopt dit? Waarom? Reageer!! informatiefase

10 Onthouden Het tiende gebod verbiedt niet alleen ongeoorloofde begeerten, maar is ook een samenvatting van de hele wet. Het tiende gebod veroordeelt de zondige neigingen van ons hart. God vraagt niet alleen uiterlijke, maar ook innerlijke gehoorzaamheid. We moeten niet willen zondigen. God vraagt honderd procent gehoorzaamheid: dat we altijd Hem volkomen zullen dienen. Dat kunnen zelfs de allerheiligsten niet. informatiefase

11 Onthouden Een christen is een tweemens. Hoewel hij graag de Heere wil dienen, valt hij toch vaak en gemakkelijk in zonden. Hoewel we de wet niet kunnen volbrengen, moeten we ons wel met ijver erop toeleggen. We wijzen zowel het perfectionisme als het antinomianisme af. De scherpe wetprediking doet ons vergeving zoeken bij de Heere Jezus en vragen naar Gods hulp in de strijd tegen de zonden. informatiefase

12 De catechisanten die geïnterviewd worden mogen de lestekst doornemen.
Interview de ander Eenderde van de groep gaat aan de hand van de leerstof drie vragen formuleren. De catechisanten die geïnterviewd worden mogen de lestekst doornemen. verwerkingsfase

13 Interview de ander Elke interviewer krijgt twee andere catechisanten toegewezen die aan de hand van deze vragen geïnterviewd mogen worden. De antwoorden moeten in kernwoorden genoteerd worden. verwerkingsfase

14 Presentatie De interviewers komen vooraan staan, presenteren de vragen en de antwoorden. Wanneer de antwoorden niet geheel correct zijn, wordt het goede antwoord aangevuld door de interviewer. verwerkingsfase


Download ppt "Gods geboden, geen commando’s"

Verwante presentaties


Ads door Google