De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christus: Zijn namen en levensgang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christus: Zijn namen en levensgang"— Transcript van de presentatie:

1 Christus: Zijn namen en levensgang
Les 19 deel 2a Noem zoveel mogelijk namen van de Heere Jezus. Tot hoeveel kom je? orientatiefase

2 Noem eens enkele bijnamen van jullie leraren / leraressen?
Vertel meteen waarom iemand die bijnaam heeft gekregen relevantiefase

3 Bijnamen van sporters; wie weet ze?
Willem van Hanegem Adri van Tiggelen Ronald Koeman Frank Rijkaard Rinus Michels Frans de Munck Ruud Gullit Theo Laseroms De Kromme De spijker Sneeuwvlokje De lama Chico Lama De generaal de sfinx De zwarte panter De zwarte tulp De tank relevantiefase

4 Welke “bijnamen” heeft Jezus?
Hoe Hij heette, zo was Hij relevantiefase

5 Vertaal deze (bij)namen van Jezus zo snel mogelijk in het Nederlands
relevantiefase

6 Mattheus 1 18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. 19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. 20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest. 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. 22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende: 23 Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. informatiefase

7 Heidelbergse Catechismus
Vraag 47: Is Christus dan niet bij ons tot aan de voleinding van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft1? Antwoord: Christus is echt mens en echt God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en Geest verlaat Hij ons nooit meer. informatiefase

8 Onthouden De eigennaam van de Heiland is Jezus; Zijn ambtsnaam is Christus. Jezus is hetzelfde als Jozua en betekent: God verlost. Hij heeft deze naam van God gekregen en maakt haar ook waar. Om Zijn werk te doen was Jezus 100% mens en 100% God. Alleen Jezus heeft Zijn naam waar gemaakt; Hij is de enige Verlosser. Als je Hem kent, ben je zalig. informatiefase

9 Opdrachten Lees nog eens de Binnenkomer. Lees in plaats van ‘horloge’ nu ‘Jezus Christus, het geschenk van Gods liefde”. Wat vertelt dit voorbeeld ons dan over het aannemen van dit geschenk van Gods liefde? Lees Johannes 11: 35. Valt hier het licht op Jezus’ Godheid of op Zijn mensheid? Lees Johannes 18: 3 – 6. Valt hier het licht op Jezus’ Godheid of op Zijn mensheid? verwerkingsfase


Download ppt "Christus: Zijn namen en levensgang"

Verwante presentaties


Ads door Google