De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland"— Transcript van de presentatie:

1 Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland
Waterlandse Overstap Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland september 2013

2 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Voortgezet Onderwijs en voorzieningen SWV VO Waterland d.d.september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

3 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Praktijkonderwijs Type leerlingen IQ tussen 55 en 80 Moeite met sociale situaties en reflectie Beperkte schoolse vaardigheden, Vakken gericht op de arbeidsmarkt Na 6 jaar stromen leerlingen door naar de arbeidsmarkt Sluit af met een diploma Toelating uitsluitend met RVC-beschikking Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

4 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Vmbo algemeen Duur is 4 jaar Algemene vakken zoals Nederlands en Engels Overige vakken verdeeld over sectoren Economie, Zorg en Welzijn, Landbouw en Techniek Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

5 Vmbo Basisberoeps gerichte leerweg
Type leerlingen IQ tussen 81 en 91 Vak aanbod is zeer praktisch, eventueel leer-werktrajecten Na 4 jaar doorstroom naar Mbo niveau 1 of 2 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

6 Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg
Type leerlingen IQ tussen 92 en 96 Praktische vakken Na 4 jaar doorstroom naar Mbo niveau 3 of 4 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

7 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Vmbo Gemengde Leerweg Type leerlingen IQ tussen 97 en 104 Combinatie van theoretische en praktische vakken te kiezen in sectoren Na 4 jaar doorstroom naar Mbo niveau 3 of 4 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

8 Vmbo Theoretische Leerweg (Mavo)
Type leerlingen IQ tussen 97 en 104 Uitsluitend theoretische, algemene vakken Na 4 jaar doorstroom naar Mbo 3 en 4 of naar 4 Havo Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

9 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Vmbo-B/K/T LWOO IQ 75 t/m 90 Leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Vak inhoud is vergelijkbaar met regulier Vmbo Meer aandacht voor leerlingen Invulling afhankelijk van school SG W.J. Bladergroen heeft gespecialiseerde afdeling voor kwetsbare LWOO leerlingen Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

10 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Havo Type leerlingen IQ tussen 105 en 113 Theoretische, algemene vakken Na 5 jaar doorstromen naar Hbo of met overgangsbewijs 3-4 Havo naar Mbo niveau 3-4 of 5 Vwo Brugklas Mavo/Havo : Onderbouw Havo: Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

11 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Vwo Type leerlingen IQ boven 114 Theoretische, algemene vakken Na 6 jaar doorstroom naar universiteit of Hbo Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

12 Gymnasium en TweeTalig Onderwijs
Vakken op Vwo-niveau, echter: Gymnasium biedt Latijn en/of Grieks TTO biedt vakken in het Engels Vwo-advies geeft geen automatische toegang tot TTO of Gymnasium, voor beide leerstromen moet sprake zijn van aantoonbare aanvullende sterke vaardigheden waaronder tenminste vaardigheden op gebied van taal Doet een groot beroep op schoolse vaardigheden en kennis Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

13 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend, onderdeel van Clusius College Noord-Holland Vmbo Basis, Kader en Gemengde Leerweg 635 leerlingen in 2011 Biedt LWOO, opleidingen gericht op agrarische sector Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

14 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Volendam VMBO Basis, Kader, Gemengde en Theoretische Leerweg, Havo, Vwo 1517 leerlingen in 2011 Rooms-Katholieke grondslag Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

15 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Monnickendam, onderdeel van ZAAM Interconfessioneel Onderwijs Vmbo-t en Havo/Vwo-onderbouw 188 leerlingen in 2011 Leerlingen werken met laptop Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

16 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Edam, onderdeel van Atlas College Hoorn Vmbo Basis, Kader, Theoretisch, Mavo, Mavo/Havo-onderbouw (tot en met leerjaar 2) 673 leerlingen in 2011 Vakcollege, gericht op bouw, metaal of ICT, sportstroom Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

17 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend en onderdeel van Purmerendse ScholenGroep Vmbo-onderbouw Basis, Kader, Theoretisch met LWOO, extra leerjaar onderbouw, Praktijkonderwijs, AKA-opleidingen niveau 1, Internationale SchakelKlas 361 leerlingen in 2011 Kleine groepen, praktijkgericht, aandacht voor vaardigheden en zorg Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

18 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep Mavo en Mavo/Havo 593 leerlingen in 2011 Dalton-onderwijs, 75 minuten les, digitaal lesmateriaal, kunst-, sport-, voetbal- en wetenschapsklas Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

19 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend en onderdeel van Purmerendse ScholenGroep Mavo en Mavo/Havo 458 leerlingen in 2011 Interconfessioneel, Gaudí-leren waarin veel aandacht voor ontwikkelen talenten en samen leren, korte instructie en lange werktijd Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

20 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep Vmbo Basis en Kader (vanaf klas 1) Brede programma’s in verschillende sectoren, Leerwerktraject Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

21 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep Havo, Vwo en TweeTalig Onderwijs 1046 leerlingen in 2011 Interconfessioneel, talentgebieden sport, podiumkunsten, Life Science en Internationalisering Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

22 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend, onderdeel van Purmerendse ScholenGroep Havo, Vwo en Gymnasium 1701 leerlingen in 2011 Talentgebieden Sport, Kunst en Science, inzet van studybuddys Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

23 Voortgezet Speciaal Onderwijs
Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vanwege lichamelijke, verstandelijke en/of gedragsbeperkingen Algemeen Vormende Vakken, bv Nederlands, Geschiedenis en wiskunde op Vmbo-niveau Kleinere groepen, veel structuur, gespecialiseerde docenten en zorg Doorstroom naar Mbo, maar ook regulier onderwijs Uitsluitend toegang met indicatie/ToeLaatbaarheidsVerklaring Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

24 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
College Purmerend Purmerend, onderdeel van Altra onderwijs & jeugdhulp met locaties in Amsterdam, Zaandam, Waterland, Amstelland en de Meerlanden. Vmbo-t, mbo niveau 1 67 leerlingen in 2011 Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen Kleine groepen Specialistische docenten en hulp Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

25 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Purmerend en onderdeel van Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke beperking en/of gedragsstoornissen: IQ <55 of; IQ tussen 55 en 70 én beperking in de onderwijsparticipatie blijkend uit leerachterstand/ geringe zelfredzaamheid/ verbale interactie/sociale omgang Kleine groepen Specialistische docenten en hulp Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

26 Bovenschoolse voorzieningen Vo voor leerlingen uit regulier VO
ReboundTop Tijdelijke ‘time out’ plaats (max 50 schooldagen) voor leerlingen met als doel terugkeer naar regulier onderwijs Herstart Tijdelijke plaats (6 weken) voor langdurig thuiszittende leerlingen met als doel herstel van het schoolritme waarna terugkeer naar regulier onderwijs Op de Rails Tijdelijke plaats (max 12 maanden) voor leerlingen die een gevaar zijn voor zich zelf en/of de omgeving maar waarvan nog niet vast staat dat er sprake is van problematiek waarvoor een plaatsing op speciaal onderwijs op lange termijn aangewezen is. Doel is terugkeer naar regulier onderwijs Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

27 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling
Dagbesteding Voor personen met verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking Dagactiviteitencentrum, intern leerwerkbedrijf, extern leerwerkbedrijf of begeleid werken AWBZ-indicatie is nodig AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling


Download ppt "Voortgezet Onderwijs in de regio Waterland"

Verwante presentaties


Ads door Google