De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie Een case study Prof. F. Staes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie Een case study Prof. F. Staes."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie Een case study Prof. F. Staes

2 Overzicht inhoud • De opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie • Ruimer kader voor inrichten opleidingsonderdeel • Overwegingen bij inrichten opleidingsonderdeel • Beslissingen • Inhoud • Toekomst? Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes

3 De opleiding Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (RevaKi)

4 Opleiding RevaKi Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Bacheloropleiding (3 jaar) 920 studenten Bacheloropleiding (3 jaar) 920 studenten Masteropleiding (2 jaar) Nederlandstalig 553 studenten Nederlandstalig 553 studenten Internationaal 45 studenten Internationaal 45 studenten Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes

5 Opbouw masterprogramma Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen Gemeenschappelijke keuzeopleidingsonderdelen Stage Masterproef Afstudeerrichtingen (5) Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes

6 Ruimer kader

7 Visitatie Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Studenten naar het buitenland sturen? Vraag visitatiecommissie (2004) tot internationalisering Instroom vanuit verschillende landen Grotendeels gezamenlijk ingericht met Nederlandstalig programma Studenten in eigen curriculum met internationale aspecten in aanraking laten komen? Inrichten van internationaal programma (vanaf 2007-2008)

8 Visitatie Visitatie 2011-2012 Aanbod internationaal programma goed Meer aandacht nog voor internationalisering studenten Nederlandstalig programma Meer aandacht voor interculturele aspecten Aanbod internationaal programma goed Meer aandacht nog voor internationalisering studenten Nederlandstalig programma Meer aandacht voor interculturele aspecten Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Kunnen we iets aanbieden dat verschillende van deze elementen combineert? Gaan we onze studenten meer dwingend wegsturen op stage of lessen in andere landen? Kunnen we iets aanbieden dat verschillende van deze elementen combineert? Gaan we onze studenten meer dwingend wegsturen op stage of lessen in andere landen?

9 Problemen uitsturen studenten Organisatie opleidingen kinesitherapie in buitenland sterk verschillend van opleiding in Vlaanderen • Professionale Bachelor en Master • Bacholor of Science • Master of Science • Vaak gericht op een subdiscipline van revalidatie • Sterk onderzoeksgericht gemengde finaliteit in Vlaanderen Vraag studenten om naar buitenland te gaan realiteit als mogelijkheid wordt aangeboden Organisatie opleidingen kinesitherapie in buitenland sterk verschillend van opleiding in Vlaanderen • Professionale Bachelor en Master • Bacholor of Science • Master of Science • Vaak gericht op een subdiscipline van revalidatie • Sterk onderzoeksgericht gemengde finaliteit in Vlaanderen Vraag studenten om naar buitenland te gaan realiteit als mogelijkheid wordt aangeboden Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes

10 Overwegingen bij inrichten opleidingsonderdeel

11 Overwegingen inrichten OPO Kunnen we iets ontwikkelen waardoor Meer integratie tussen verschillende groepen van studenten? Studenten Nederlandstalige programma meer leren van andere landen/visies/…? Kunnen we iets ontwikkelen waardoor Meer integratie tussen verschillende groepen van studenten? Studenten Nederlandstalige programma meer leren van andere landen/visies/…? Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Grote interesse van studenten Nederlandstalige programma over ontwikkelingssamenwerking

12 Overwegingen inrichten OPO Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes 1 gemeenschappelijk of 2 afzonderlijke OPO’s? Aanbieden als gemeenschappelijk OPO • Voordelen: • Slechts één keer aanbieden • Zelfde doelstellingen voor beide groepen van studenten • Reductie van onderwijscapaciteit • Nadelen: • Limitering qua taal: enkel Engels is mogelijk, geen andere talen • Mogelijk onevenwicht aantal studenten uit beide groepen Aanbieden als gemeenschappelijk OPO • Voordelen: • Slechts één keer aanbieden • Zelfde doelstellingen voor beide groepen van studenten • Reductie van onderwijscapaciteit • Nadelen: • Limitering qua taal: enkel Engels is mogelijk, geen andere talen • Mogelijk onevenwicht aantal studenten uit beide groepen

13 Overwegingen inrichten OPO Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes 1 gemeenschappelijk of 2 afzonderlijke OPO’s? Aanbieden als 2 afzonderlijke OPOs • Voordelen: • Flexibele invulling mogelijk • Geen taallimiteringen • Inplanning in het curriculum kan asynchroon gebeuren • Nadelen: • Meer onderwijscapaciteit • Finaliteit kan té veel verschillen Aanbieden als 2 afzonderlijke OPOs • Voordelen: • Flexibele invulling mogelijk • Geen taallimiteringen • Inplanning in het curriculum kan asynchroon gebeuren • Nadelen: • Meer onderwijscapaciteit • Finaliteit kan té veel verschillen

14 Beslissingen

15 Inrichten van 2 opleidingsonderdelen Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie (4 ECTS) International perspectives on physiotherapy (4 ECTS) Aspecten rond ontwikkelingssamenwerking Internationale studenten volgen enkel Engelstalige lezingen Nederlandstalige studenten volgen ook studiedagen Internationale aspecten/International perspectives Internationale studenten stellen het onderwijs en de beroepsuitoefening voor uit hun eigen land Aspecten rond ontwikkelingssamenwerking Internationale studenten volgen enkel Engelstalige lezingen Nederlandstalige studenten volgen ook studiedagen Internationale aspecten/International perspectives Internationale studenten stellen het onderwijs en de beroepsuitoefening voor uit hun eigen land Keuzeopleidingsonderdeel in het masterprogramma

16 Beslissingen Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie (4 ECTS) International perspectives on physiotherapy (4 ECTS) Schriftelijk examen Portfolio (reflecties lessen en activiteiten) Schriftelijk examen Portfolio (reflecties lessen en activiteiten) Andere manieren van evalueren Presentation Written report (plaatsen van eigen informatie in ruimer kader van andere presentaties en andere lessen) Presentation Written report (plaatsen van eigen informatie in ruimer kader van andere presentaties en andere lessen) Eerste master Tweede master

17 Inhoud AJ 13-14

18 Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie (4 ECTS) Voorbeelden van topics: •Gezondheidsindicatoren, factoren die gezondheid van de mensheid beïnvloeden bv armoede •Geschiedenis en modellen van ontwikkelingssamenwerking: Zin en onzin van ontwikkelingshulp •Voorstelling van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde, van de Belgisch Technische Coöperatie •Werking van de gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties •Gezondheidspromotie en preventie •Globaal gezondheidsbeleid (WHO) en management •Toegang tot de eerstelijnsgeneeskunde in de derde en vierdewereld •Medische ethiek in de derde en vierdewereld Voorbeelden van topics: •Gezondheidsindicatoren, factoren die gezondheid van de mensheid beïnvloeden bv armoede •Geschiedenis en modellen van ontwikkelingssamenwerking: Zin en onzin van ontwikkelingshulp •Voorstelling van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde, van de Belgisch Technische Coöperatie •Werking van de gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties •Gezondheidspromotie en preventie •Globaal gezondheidsbeleid (WHO) en management •Toegang tot de eerstelijnsgeneeskunde in de derde en vierdewereld •Medische ethiek in de derde en vierdewereld Concrete invulling

19 Inhoud AJ 13 - 14 Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie (4 ECTS) Voorbeelden van topics (vervolg): •Mensenrechten en handicap •Millennium doelstellingen en personen met een handicap •Community-based rehabilitation (CBR) richtlijnen •Beschikbaarheid van technische hulpmiddelen in verschillende werelddelen •Manueel rolstoelgebruik in ontwikkelinglanden en de vierde wereld Via (inter)nationale gastsprekers Voorbeelden van topics (vervolg): •Mensenrechten en handicap •Millennium doelstellingen en personen met een handicap •Community-based rehabilitation (CBR) richtlijnen •Beschikbaarheid van technische hulpmiddelen in verschillende werelddelen •Manueel rolstoelgebruik in ontwikkelinglanden en de vierde wereld Via (inter)nationale gastsprekers Concrete invulling

20 Inhoud vanaf AJ 14 - 15 Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie (4 ECTS) Algemene Topics zoals dit academiejaar Studenten internationaal programma stellen onderwijs en beroepsuitoefening uit hun eigen land voor Algemene Topics zoals dit academiejaar Studenten internationaal programma stellen onderwijs en beroepsuitoefening uit hun eigen land voor Concrete invulling

21 Toekomst

22 Onwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie – F. Staes Blijvend nadenken over internationalisering en interculturele aspecten Niet steeds even eenvoudig: • Blijvend overtuigen van studenten over nut internationalisering • Blijvend overtuigen dat lessen niet enkel in Nederlands worden gegeven • Integratie tussen “lokale” en “internationale” studenten niet vanzelfsprekend • ook niet als samen les! • …… Blijvend nadenken over internationalisering en interculturele aspecten Niet steeds even eenvoudig: • Blijvend overtuigen van studenten over nut internationalisering • Blijvend overtuigen dat lessen niet enkel in Nederlands worden gegeven • Integratie tussen “lokale” en “internationale” studenten niet vanzelfsprekend • ook niet als samen les! • …… Verder nadenken over internationalisering en interculturele aspecten

23 ?


Download ppt "Ontwikkelingssamenwerking en internationale aspecten van de kinesitherapie Een case study Prof. F. Staes."

Verwante presentaties


Ads door Google