De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Business projects: IBeO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Business projects: IBeO"— Transcript van de presentatie:

1 Business projects: IBeO
Doelstelling IBeO of Internationaal Bedrijfseconomisch Onderzoek is een organisatie binnen de HUB die studenten de mogelijkheid geeft om in opdracht voor een bedrijf nieuwe exportmogelijkheden in kaart te brengen door het bestuderen van de regionale concurrentie, distributiekanalen, afzetmarkten, leveranciers, reglementeringen,… Master Handelsingenieur Infosessie keuzevakken 1e masterjaar Business projects: IBeO (3 SP) Coördinator: Jeroen Daem Inhoud 1ste Master Vooronderzoek naar relevante aspecten van het exportland (vanuit Vlaanderen) Je onderzoekt: de relevante aspecten van het land (landenstudie) de grote spelers op de markt (marktanalyse) hoe het product van de opdrachtgever zich verhoudt tot de concurrentie, of er nog plaats is voor een nieuw product, wie het product kan Voorbeeld Onderzoek naar investeringsmogelijkheden in de goederentransportsector voor Belgische ondernemingen in Cuba Vooronderzoek Conclusies Veldonderzoek IBeO: de wereld is uw thuismarkt Probleemdefinitie Hoe is het gesteld met het huidig investeringsklimaat in Cuba? Hoe werkt het transportsysteem in Cuba? Hoe is de relatie tussen Cuba en België? verdelen, hoe het product zich moet positioneren op de markt (afnemersanalyse) de importvoorwaarden/reglementering (omgevingsanalyse) of het opdrachtgevende bedrijf financieel in staat is om te exporteren (financiering, productie, stockage, transport, distributie, …) (interne analyse) 2de Master Veldonderzoek ter plaatse (in het buitenland) In het kader van je Masterproef krijg je de kans je onderzoek verder te zetten in het buitenland, bijvoorbeeld door: ter plaatse leveranciers, klanten, bedrijven, … te bevragen ter plaatse procedures, methoden, werkwijzen, … uit te testen 2. Onderzoeksmethode Literatuuronderzoek Diepte-interviews met Cubaanse ambassade Belgische ondernemingen die reeds in Cuba zijn gevestigd Aanpak Eerste week AJ Extra infosessie IBeO + aanmelden Diepte-interviews ter plaatse met Cubaanse bedrijfsleiders en vertegen-woordigers uit de transport- en inves-teringssector zodat concrete informatie verzameld en geanalyseerd kan worden. Sollicitatie- en motivatiebrief in het Engels Eerste week oktober Selectiegesprek Business projects: IBeO Persoonlijkheid Talenkennis Korte case-study Na positieve selectie Business projects: IBeO in individueel jaarprogramma registreren Cuba is een a-typisch land Er is nog steeds een financieel, econo- misch en commercieel embargo van de US tov Cuba Cuba kampt met structurele economische problemen Eerste semester Zelf zoeken naar een project en bedrijf Begeleiding door IBeO-Coördinator en huidige IBeO-studenten Overeenkomst opmaken Bedrijven getuigen Barco: doorzettingsvermogen en creativiteit “Onze samenwerking met IBeO was telkens zeer positief. Het internationale onderzoek werkt verrijkend voor onze huidige aanpak. De studenten brengen verrassende inzichten aan. Opvallend is ook dat ze een enorm doorzettingsvermogen hebben, creatief zijn en zich vlot kunnen inwerken in nieuwe kennisdomeinen.” Geert Carrein, Directeur Product Management, Barco Medical Imaging 2e semester Aan de slag! Wees professioneel! Begeleiding door HUB-Coach en bedrijf Aandachtspunten Onderzoek verrichten in het buitenland vereist een sterke persoonlijkheid! Daarom worden studenten enkel na strenge selectie tot IBeO toegelaten. Een IBeO-project wordt gefinancierd door het bedrijf. De overeenkomst kan bijgevolg niet zomaar worden verbroken. Evaluatie Vooronderzoek (1ste master) Paper Mondelinge presentatie voor bedrijf, HUB-coach en IBeO- coördinator Veldonderzoek (2de master) Masterproef Mondelinge verdediging Criteria masterproef Voor studenten vormt IBeO vaak een springplank naar een interessante job in het buitenland! Voor bedrijven levert IBeO vaak concrete resultaten op en is het een aanzet voor het nemen van strategische beslissingen!


Download ppt "Business projects: IBeO"

Verwante presentaties


Ads door Google