De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond
Beschermingsbewind Bauke Lamers, 12 januari 2011 Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond

2 Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Personen en familierecht
Artikel 431 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot zijn huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot dan wel geregistreerd partner staan. Indien te verwachten is dat een minderjarige op het tijdstip waarop hij meerderjarig zal worden, in de in het vorige lid bedoelde toestand zal verkeren, kan het bewind reeds voor de meerderjarigheid worden ingesteld. De rechter bij wie een verzoek tot het verlenen van een voorlopige of voorwaardelijke machtiging, een observatiemachtiging of een machtiging tot voortgezet verblijf als bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen , dan wel een machtiging als bedoeld in artikel 33, eerste lid, van die wet aanhangig is, is tevens bevoegd tot de kennisneming van een verzoek tot instelling van het bewind.

3 LOK 26 april 2004 Aangevuld op 15 december 2010
Landelijk Overleg Kantonrechters Aanbevelingen beschermingsbewind Nadere invulling wetgeving, o.a. Instellen/aanvragen Taken bewindvoerder Beloning bewindvoerder

4 Maatregel Iemand mag niet meer zelfbeslissen over goederen die onder bewind staan Goederen zijn zaken en vermogensrechten Ter bescherming van het vermogen Tegen misbruik van de situatie door anderen Opgelegd door de kantonrechter Arrondissement waar betrokkene woont Vrijwillig? Nee!

5 Wie vraagt aan Betrokkene Partner Familieleden tot in de 4e graad
(groot)ouders, (klein)kinderen broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten Officier van Justitie Curator of mentor

6 Hoe vraag je aan? Aanvraagformulier Origineel uittreksel GBA
Origineel uittreksel GBA Medische verklaring (soms voorwaarde) Bereidverklaring bewindvoerder Akkoordverklaring belanghebbenden partner, meerderjarige kinderen, ouders, broers en zusters

7 Wie wordt bewindvoerder?
Natuurlijk- of rechtspersoon, die Meerderjarig is Bereid is Niet zelf onder curatele of bewind staat, Niet failliet is verklaard dan wel waarop de WSNP van niet van toepassing is Voorstel door betrokkene is leidend De kantonrechter heeft voorkeur voor natuurlijke persoon uit directe omgeving of een bewindvoerder die aangesloten is bij branchevereniging BPBI

8 Hoger beroep en Griffierechten
Hoger beroep bij gerechtshof Binnen 3 maanden na uitspraak Iedereen die afschrift van de uitspraak ontvangt Griffierechten €111 Vermindering op basis van inkomensveklaring

9 Hoofdtaak bewindvoerder
Titel 19 Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. Artikel 441 Bescherming financiele belangen voorzover nodig (proportioneel) A. Beheren In stand houden en goed exploiteren van de goederen De adminstratie voeren Regelen van de financiele huishouding B. Beschikken (ver)Kopen of bezwaren

10 Beschikken Beschikken is verkopen of bezwaren
Is de betrokkene wilsbekwaam: Bewindvoerder en betrokkene zijn het gezamenlijk eens Meningsverschil Betrokkene vraagt kantonrechter om vervangende toestemming Bewindvoerder vraagt kantonrechter om machtiging Normaliter uitzondering: een incidentele uitgave ( m.u.v. schenken of uitlenen) die < € bedraagt Is de betrokkene niet wilsbekwaam: Machtiging of toestemming

11 Voorbeelden beheer Gelden beleggen Woning onderhouden
Belastingaangifte box 1 laatste jaar Aanvraag uitkering Aanvraag toeslagen Kwijtschelding heffingen Regelmatig contact met betrokkene

12 Voorbeelden beschikken
Koop of verkoop goederen Offensief beleggen Schenken Lenen of uitlenen Afsluiten hypotheek Huren of verhuren Aannemen van een erfenis onder een last

13 Overige taken Boedelbeschrijving Inlichten banken
Openen beheersrekening Vermelden in register ingeval van registergoederen Jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan kantonrechter

14 Vergoeding bewindvoering
5% van netto opbrengst van de vruchten Ingeval dit niet voldoet: Tarief Intake Ontruiming Eind R&V Familiair € 552,00 (€ 141 onkosten) Professioneel € 825,50 ( €141 onkosten) € 330,50 € 272, € 157 Lid BPBI € 947,00 ( €141 onkosten) € € 272, € 157 Ingeval van economische eenheid: 120%

15 Wat valt standaard onder Onkostentarief?
Reiskosten Telefoonkosten Kosten boekhouder Opmaak belastingaangifte box 1 laatste jaar Wat als kosten hoger zijn? Voorleggen aan kantonrechter van specificatie van alle onkosten

16 Extra Werkzaamheden Extra werkzaamheden Voorbeelden Ontruiming huis
Uurtarief 2011 Familiair ----- Professioneel € 55,00 Lid BPBI € 63,00 Voorbeelden Ontruiming huis Regelen problematische schulden Meegaan naar WSNP zitting Verkoop onroerrend goed Belastingaangifte inclusief box 2 en box 3

17 Kosten voor rekening van betrokkene
Kosten die zonder bewind ook voor rekening van betrokkene komen Voorbeelden: Kosten bankrekening en pas

18 Klachten Professioneel Bewindvoerder/Lid BPBI
branchevereniging kantonrechter Professioneel en familiair bewindvoerder

19 Vragen?


Download ppt "Stichting Beheer Derdengelden SaldoPlus, SMO Helmond"

Verwante presentaties


Ads door Google