De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE"— Transcript van de presentatie:

1

2 NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE

3 Client name - Event - Presentation title

4 Client name - Event - Presentation title
1. STRATEGIE KLANT- EN MARKTGERICHTHEID Heeft u zicht op marktkansen en staat u continu met uw klant in contact over zijn (latente) behoeften? Leidt dit tot aanpassing van uw strategie en vertaling naar uw bedrijfsvoering? ORGANISATIEKENNIS Heeft u zicht op de cruciale kwaliteiten, aandachts- en verbeterpunten binnen uw bedrijf, evalueert u dit regelmatig en leidt dit tot gerichte bijstelling? AMBITIE EN GROEI Zijn uw bedrijfsdoelen helder, realistisch en verankerd op alle niveaus in uw organisatie? Is het tevens duidelijk welke product-marktcombinaties het meeste perspectief bieden? Client name - Event - Presentation title

5 Client name - Event - Presentation title
2. INNOVATIE PRODUCTINNOVATIE: Bent u continu bezig om uw product of dienst te verbeteren om (latente) behoeften beter in te kunnen vullen? PROCESINNOVATIE: Bent u continu bezig uw bedrijfsprocessen beter af te stemmen op de klantvraag? Neemt u consequent als onderdeel van uw werkwijze onnodige activiteiten en kosten weg met name door inzet van nieuwe productiemethoden en technieken? Client name - Event - Presentation title

6 3. OPERATIONELE BEDRIJFSVOERING
VERTALING STRATEGIE: Zijn uw strategie en doelen op een heldere en eenduidige wijze vertaald naar de werkvloer zodat iedereen weet wat van hem verwacht wordt? LEAN & SIX SIGMA: Wordt er op gerichte wijze en met de betrokkenheid van uw medewerkers in de bedrijfsprocessen continu gewerkt aan het wegnemen van verspilling in processen? STURING: Stuurt u op eenduidige en heldere wijze op klanttevredenheid en gewenste output? Client name - Event - Presentation title

7 Client name - Event - Presentation title
4. AUTOMATISERING IT-STRATEGIE: Sluit uw IT strategie aan op uw lange termijn doelstelling zodat (blijvend) aan de klantvraag kan worden voldaan? Zijn de IT beheer processen daarop efficiënt ingericht? EFFICIËNTE IT: Zijn daar waar mogelijk uw bedrijfsprocessen geautomatiseerd zodat onnodige arbeidskosten worden bespaard? MANAGEMENTINFORMATIE: Wordt alle beschikbare informatie optimaal en tijdig gebruikt voor heldere sturing op uw processen? Beschikt u middels Business Intelligence over cockpit? Client name - Event - Presentation title

8 Client name - Event - Presentation title
5. MARKETING EN VERKOOP EFFECTIEVE MARKETING: Ziet u marktkansen en denkt u bewust na over uw positionering? Onderneemt u gestructureerde marketingactiviteiten met een juiste marketingmix? EFFECTIEF VERKOOPAPPARAAT: Organiseert u gericht activiteiten o.b.v. verkoopkansen? Stuurt u op targets en wordt aan uw verwachtingen qua volume en prijs voldaan? Heeft u zicht op de meest rendabele diensten én klanten? KLANTGERICHTHEID: Onderzoekt u klanttevredenheid als onderdeel van het proces of periodiek middels een onderzoek? Vertaalt u vervolgens de resultaten naar verbeteracties? Client name - Event - Presentation title

9 6. PERSONEEL EN ORGANISATIE
MANAGEMENT: Is uw management in staat om een rendabele bedrijfsvoering te realiseren en tevens voldoende zelfkritisch om eventuele verbeteringen aan te brengen? BELONINGSBELEID: Is uw beloningsniveau afgestemd op de branche? Zijn uw loonkosten in lijn en sluiten de kwaliteiten van uw medewerkers goed aan op de functievereisten? BETROKKENHEID PERSONEEL: Is er sprake van een laag verloop en verzuim? Worden al uw medewerkers actief betrokken bij het verbeteren van de bedrijfsvoering? Worden daar ook heldere afspraken over gemaakt? Client name - Event - Presentation title

10 Client name - Event - Presentation title
7. INKOOP EN LOGISTIEK EFFECTIEVE LEVERING: Worden uw klanten altijd op tijd en volgens afspraak met de juiste goederen beleverd? EFFICIËNTE INKOOP: Is uw inkoopfunctie zo vormgegeven dat u altijd middels een goede prijs-kwaliteitverhouding inkoopt? Houdt u hierbij rekening met Total Cost of Ownership? INKOOPSTURING: Worden uw leveranciers beoordeeld naar verschillende criteria en acteert u vervolgens actief op de uitkomsten? Client name - Event - Presentation title

11 Client name - Event - Presentation title
8. FINANCIËN KOSTPRIJS EN RENDEMENT: Heeft u goed inzicht in de rendementsbijdrage op product- en klantniveau? ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE BEHEERSING: Is uw administratieve organisatie zodanig ingericht dat u juiste en volledige informatie heeft? Is uw financiële informatie gekoppeld aan uw rendementsambities? WEERSTANDSVERMOGEN: Hoe solvabel is uw onderneming? In welke mate is uw onderneming financierbaar? Client name - Event - Presentation title

12 Client name - Event - Presentation title
9. WET EN REGELGEVING INTEGRITEIT: Leeft u alle op uw organisatie betrekking hebbende wet- en regelgeving na en dwingt u naleving dan ook af? RISKMANAGEMENT: Heeft u zicht op alle relevante risico's en bijbehorende regels en is uw organisatie in staat om hier mee om te gaan? FISCALE COMPLIANCE: Is kijkend naar alle faciliteiten, waaronder de innovatiebox, uw fiscale positie optimaal? Client name - Event - Presentation title

13 NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE

14 OPVALLENDE UITKOMST AANWEZIGEN
© 2012 BDO

15 KWANTIFICEER UW UITKOMST

16 KWANTIFICEER UW UITKOMST
BDO helpt u graag inzicht te verkrijgen in hoe u uw rendement kunt verbeteren Wij gaan vrijblijvend in gesprek met u Op basis van dit gesprek en de door u aan te leveren jaarrekeninggegevens, berekenen wij uw verbeterpotentieel Het is belangrijk procesverbetering pragmatisch aan te pakken daarom bespreken wij handzame voorstellen voor verbetering © 2012 BDO

17


Download ppt "NEGEN PRESTATIEVELDEN BEPALEN DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google