De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitor van de Sociale Economie in de Provincie Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitor van de Sociale Economie in de Provincie Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Monitor van de Sociale Economie in de Provincie Antwerpen
Analyse en aandachtspunten bij de cijfers van de RESOC-gebieden Antwerpen, Mechelen en Kempen

2 Overzicht 1. Werkloosheid in een snel veranderende context
1.1. Actuele werkzoekendencijfers 1.2. Lokaal werkgelegenheidsbeleid & Lokale Diensteneconomie 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse 2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE 2.2. Aanbod van werk 2.3. Vraag versus aanbod 3. Aan de slag met het Monitoringinstrument 3.1. Lokaal, bovenlokaal en subregionaal 3.2. Ondersteuning door RESOC

3 1. Werkloosheid in een snel veranderende context
1.1. Actuele werkzoekendencijfers Enkele evoluties sinds 31 december 2007 ( = het moment van meting van de Monitor): Antwerpen Mechelen Kempen NWWZ 12/’07 35.183 8.408 11.875 NWWZ 04/’09 (+14%) 9.278 (+10%) (+8%) AH 12/’07 3.538 1.359 2.634 AH 04/’09 3.902 (+10%) 1.619 (+19%) 2.676 (+2%) SWP 12/’07 2.204 545 882 SWP 04/’09 2.135 (-3%) 613 (+12%) 947 (+7%) LDE 12/’07 13.775 3.462 5.156 LDE 04/’09 (+4%) 3.255 (-6%) 5.092 (-1%)

4 1. Werkloosheid in een snel veranderende context
Wat valt op? algemeen stijgende trend door crisis vertragend effect naar doelgroep (cf. vereiste langdurige werkloosheid) sterke regionale verschillen in algemene evoluties sterke regionale verschillen in evoluties per doelgroep 1.2. Lokaal werkgelegenheidsbeleid & Lokale Diensteneconomie Lokaal bestuur = regisseur van lokaal werkgelegenheidsbeleid lokale diensteneconomie Inzetten op werkgelegenheid in tijden van crisis  METEN = WETEN

5 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE: algemene context

6 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE: algemene context (AH)  opvallend groot aandeel AH onder NWWZ in regio Kempen  Regio Antwerpen = kleinste % t.o.v. andere 2 regio’s / wel grootse absolute aantal AH  intra-regionale verschillen in regio Mechelen

7 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE: algemene context (50+)

8 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE: algemene context  zorggebieden met vergelijkbaar aantal NWWZ, doch verschillend profiel

9 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE: omvang van de doelgroep per werkvorm van de sociale economie (Lokale Dienstenecomie – subgroep laaggeschoolden)

10 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.1. Vraag naar tewerkstelling in de SE: omvang van de doelgroep per werkvorm van de sociale economie (Lokale diensteneconomie – subgroep laaggeschoolden) Vb. Lokale Diensteneconomie op lokaal niveau: Hove

11 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
Lokaal voor Hove: opportuniteit LDE voor laaggeschoolden?  doelgroep is beperkt in aantal (24)  bovendien is 75% (18) 50+  mix M (10) /V (14) is OK, maar (te) klein aantal elk afzonderlijk Bovenlokaal op zorggebied niveau = Kontich  doelgroep 167 is haalbaar  98 (59%) is 50+, 69 niet  mix M (86) /V (81) is OK  Samenwerking op zorggebiedniveau aangewezen (?)

12 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.2. Aanbod van werk: effectieve tewerkstelling in aanverwante tewerkstellingsinitiatieven

13 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.2. Aanbod van werk: effectieve tewerkstelling in aanverwante tewerkstellingsinitiatieven  SINE m/v: duidelijke verschillen door andere keuzes?

14 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.2. Aanbod van tewerkstelling in de sociale economie: gemeentelijke fiche

15 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
2.3. Vraag versus aanbod: sociale werkplaatsen

16 2. Monitor van de SE: aanzet tot analyse
grote verschillen: hoe verklaren?  over heel de provincie: diffuus nabijheid van SWP = logische factor  per zorggebied: verschil tussen Antwerpen, Turnhout & Rupel Inhaalbeweging nodig in werkaanbod SWP? Omvang doelgroep niet vergelijkbaar, dit heeft gevolgen voor de haalbaarheid van een inhaalbeweging. Antwerpen Turnhout Rupel NWWZ 25.210 2.746 1.575 Vraag/aanbod 16% 25% 35% Doelgroep 1.750 215 55 Werkaanbod 335 73 29

17 3. Aan de slag met het Monitoringinstrument
3.1. Lokaal, bovenlokaal en subregionaal Lokaal Lokaal werkgelegenheidsbeleid & lokale diensteneconomie Lokaal Sociaal Beleid Matching lokale vraag en aanbod tewerkstelling doelgroep/diensten SE Bovenlokaal Forum Lokale Werkgelegenheid Draagvlakontwikkeling, advisering, afstemming en samenwerking Matching bovenlokale vraag en aanbod tewerkstelling doelgroep/diensten SE

18 3. Aan de slag met het Monitoringinstrument
Subregionaal RESOC Antwerpen Draagvlakontwikkeling, advisering, afstemming en samenwerking Ondersteuning door RESOC secretariaten Regionale projectontwikkelaars lokale diensteneconomie ingebed binnen het RESOC Ondersteuning naar niet-centrumsteden en gemeenten Matching subregionale vraag en aanbod tewerkstelling doelgroep/diensten SE Maak maximaal gebruik van ALLE bestaande structuren en overlegfora Zet in op samenwerking waar nodig/wenselijk Werk op ALLE 3 niveau’s

19 3. Aan de slag met het Monitoringinstrument
Ondersteuningsopdracht in vier belangrijke pijlers: op vraag van lokale besturen advies verstrekken betreffende de uitbouw van de lokale diensteneconomie in de regio (arbeidsmarktanalyse & behoefteonderzoek); ondersteunen van lokale besturen in het uittekenen van een beleidsvisie inzake lokale werkgelegenheid en sociale economie; ondersteunen van lokale besturen of intergemeentelijke samenwerking in het ontwikkelen van lokale diensten; begeleiden van lokale besturen of actoren die door het lokale besturen worden aangewezen bij de opmaak van een concreet dossier

20 3. Aan de slag met het Monitoringinstrument
Contactgegevens voor ondersteuning LDE Voor arrondissement Antwerpen Jorre Van Damme Stafmedewerker RESOC Antwerpen Voor arrondissement Turnhout (Kempen) Nancy Peeters Projectontwikkelaar Lokale Diensteneconomie RESOC Kempen Voor arrondissement Mechelen Jenny Van Boeckel Projectontwikkelaar Lokale Diensteneconomie RESOC Mechelen


Download ppt "Monitor van de Sociale Economie in de Provincie Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google