De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs en Arbeidsmarkt PvdA Politiek Café, 22 februari 2005, Café De Wolthoorn, Groningen
Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

2 Overzicht Noordelijke arbeidsmarkt verkenning NAV 2005 Werkloosheid
Naar opleiding Naar leeftijd Nationaal en regionaal Onderwijs en arbeidsmarkt Kansen, bedreigingen en beleid

3 Werkgelegenheidsgroei in % in Noorden en Nederland
prognose Bron: PWR/RUG

4 Banengroei per gemeente gemiddeld 1999-2003
Bron: PWR

5 Banengroei per postcode gemiddeld 1999-2003
Bron: PWR

6 Trends Beroepsbevolking
Potentiële beroepsbevolking is stabiel en daalt na door vergrijzing Onbenut arbeidsaanbod: Nederland 32% Noorden 34% Beroepsbevolking stijgt sterk als WW en WAO maatregelen doorgaan: Noorden relatief meer WAO-ers dan de rest van Nederland

7 Conclusie NAV 2005 Economisch herstel in 2005
Noorden volgt landelijk trend goed: recessie niet dieper dan landelijk Werkloosheid loopt op in 2005, vooral door WAO herkeuring

8 Werkloosheid naar leeftijd en opleiding

9 Geregistreerde werkloosheid (GWL) in % Nederland 1952-2004
De werkloosheid is nog steeds laag!

10 Werkloosheid naar opleiding (in % per groep; NWW december 2004)
Bron: CWI

11 Bruto arbeidsdeelname (2002) naar onderwijsniveau (% per groep)
Bron: CBS/EBB, cijfers voor 2002

12 Werkloosheid naar leeftijd (in % per groep; CBS okt-dec 2004)
Bron: CWI

13 Werkloosheid (WLB) prognose Bron: CBS, RUG

14 Groei werkloosheid (NWW) in % okt. 2003 – okt. 2004
Bron: CWI

15 Groei werkloosheid (NWW) okt.03–okt.04
Werkloosheid groeit 6% in het Noorden en dat is langzamer dan landelijk 8% Groei vooral langzamer bij ouderen en langdurig werkloze jongeren Academici: NOORD +7,1 NL +3,7 Lager opgeleiden: NOORD -1,6 NL +5,1 Kernzones +5,5 Landelijk gebied +7,9

16 Werkloosheid lager opgeleiden NWW % ultimo 2003
Bron: CWI

17 Werkloosheid middelbaar opgeleiden NWW ultimo 2003
Bron: CWI

18 Spanning op de arbeidsmarkt middelbaar opgeleiden 2004
Bron: CWI Geoshare

19 De jeugdwerkloosheid in 2004 landelijk
CBS – WLB Werkloze Beroepsbevolking jr nov04-jan05 nov03-jan toename okt04-dec04 okt03-dec toename CWI – NWW Niet Werkende Werkzoeken < 23 jr jan jan toename dec dec toename

20 NWW naar opleiding en leeftijd stand 31 december 2004
NL , wv (49%) max. VMBO <23 jr , wv (57%) max. VMBO Pr.Gr , wv (43%) max. VMBO <23 jr , wv (55%) max. VMBO Stad , wv (26%) max. VMBO <23 jr , wv (36%) max. VMBO

21 Startkwalificaties en onderwijsuitgaven
Geen startkwalificatie: 1 op de 3!

22 Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Wie betaalt? Overheid – werknemer – werkgever Werken + leren; stageplaatsen

23 Onderwijs en arbeidsmarkt
startkwalificaties: 1 op de 3 niet aansluiting op baan (stageplaatsen!) additionele arbeid blijft nodig werken met behoud van uitkering lager opgeleiden – informele werving opleiding ouders en schoolkeuze/werkloosheid schoolverlaters die school niet leuk vinden zijn vaker werkloos regionale coördinatie arbeidsmarktbeleid: grotere rol voor de RPA’s nodig

24 Onderwijs en Arbeidsmarkt PvdA Politiek Café, 22 februari 2005, Café De Wolthoorn, Groningen
Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen


Download ppt "Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse"

Verwante presentaties


Ads door Google