De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 jaar kwaliteit ! Masterclass II 2017 Docentrollen & Motivatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 jaar kwaliteit ! Masterclass II 2017 Docentrollen & Motivatie."— Transcript van de presentatie:

1 10 jaar kwaliteit ! Masterclass II 2017 Docentrollen & Motivatie

2 Programma 09.00 uur Theoretisch kader 10.30 uur Koffie,
10.45 uur Intervisie & inspiratie 12.00 uur Lunch 12.45 uur Voorbeeldles 1; Leo 13.30 uur Voorbeeldles 2 Suus en Sjoerd 14.15 uur Micro –teaching 15.45 uur Nabespreking en afsluiting 16.00 uur

3 Agogiek, Didactiek & Methodiek

4 Agogiek

5 Didactiek

6 Methodiek

7

8 Agogiek Didactiek Methodiek

9 Agogiek Didactiek Methodiek

10 Doelstelling les Open doelen oplossen praktijkprobleem
principes & uitgangspunten Houding & gedrag Gesloten doelen Vaardigheid kennis Keywords Uitvoering

11 + Transfer - Transfer Methodische fasering Deelbenadering
Complexe taken worden ontleed in deeltaken Veel feiten Simpele vaardigheden Onderwijs in delen Geen aandacht voor onderlinge relatie Holistische benadering Hele, complete taken, zoveel mogelijk in authentieke context Zonder de losse delen en hun onderlinge relatie uit het oog te verliezen + Transfer - Transfer

12 Docentrol; leraar / instructeur
waardeoordeel docent, Keywords niet te veel richting ‘gevoelsvragen’, vragen naar omstandigheden / feiten, feed-up in noodzaak i.v.m. acceptatie… denk aan de wet van Maier Meer gesloten vragen Complimenteren

13 Docentrol; coaching rollenspel
Docentrol bij rollenspelen Waarde-oordeel docent Feed up is noodzaak Freeze & bijsturen in het moment Voorzichtig met gevoelsreflecties Doelgericht… 8 mag! Vragen naar omstandigheden en feiten Complimenteren Kort Veel herhalingen Besluitvorming beperkt Tegenspel bekend

14 Docentrol; coaching uitgebreid rollenspel
Minder waarde-oordeel docent Wat niet verkeerd is = goed Probeer niet (pratend) van een 6 een 8 te maken Besluitvorming & reflectie Gevoelsreflecties Meer open vragen Complimenteren Veel herhalingen Besluitvorming divers Tegenspel bekend Meerdere variaties

15 Cognitief / sociaal affectief
Complimenteren motorisch Bestendigen van het geleerde; vaardigheid & besluitvorming Motiveren Relatie, competentie en autonomie Cognitief / sociaal affectief

16 Wet van Maier E = K x A Effect = Kwaliteit x Acceptatie

17 ‘Motivatie is een innerlijk proces dat een persoon aanzet tot bepaald gedrag, richting geeft aan dat gedrag en ervoor zorgt dat dit gedrag in stand gehouden wordt.’(Woolfolk, Hughs & Walkup, 2008) Vraag de deelnemers wat motivatie is?

18 Waarom belangrijk? Motivatie speelt een cruciale rol in het leerproces
Waarom is dit zo’n belangrijk construct in het onderwijs/ LO?

19 Motivatie? Vragen welke vormen van motivatie ze kennen
Wat voor soort motivatie is dit? Waar kenmerkt zich deze vorm door? Gedrag wordt hier bepaald door een externe factor, dit noemen we extrinsieke motivatie.

20 Motivatie? Wat voor soort motivatie is dit? Waar kenmerkt zich deze vorm door?

21 Kwaliteit van gemotiveerd gedrag
Niet enkel het onderscheid tussen: Intrinsieke Motivatie Extrinsieke Motivatie Nog niet zo lang geleden bestond slechts de tweedeling intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar dit is inmiddels achterhaald. Motivatie is onder te verdelen in meerdere typen.

22 Motivatie? Want wat voor soort motivatie is dit dan? niet intern, maar ook niet volledig extern. Uitleg introjected/identified/intrinsieke motivatie a.d.h.v. voorbeeld fitness: welke motivatie(s) kan iemand hebben om te gaan fitnessen? Of om te bewegen?

23 Verplichting, druk, stress Vrijwillig, psychologische vrij
Moeten of Willen? Waarom zit u vandaag hier? ‘MOETEN’ Gecontroleerde Motivatie ‘WILLEN’ Autonome Motivatie A M o t i v a e Omdat ik mijn bevoegdheid / registratie moet houden Omdat ik mezelf ertoe verplicht voel Omdat ik denk dat deze scholing mij een beter docent IBTmaakt Omdat ik het leuk vind, er plezier aan beleef Externe verplichting Interne verplichting Persoonlijk belang Plezier, passie Verplichting, druk, stress Vrijwillig, psychologische vrij

24 Kwaliteit van de motivatie
Motivatie is niet alleen hoog of laag, veel of weinig Met name de kwaliteit van de motivatie is van belang Binnen een uitdagende en veilige leeromgeving kan een leerling opschuiven richting de rechterkant van het motivatie-continuum toelichting omtrent motivatie

25 Verschuiving op het continuüm
A m o t i v a e MOETEN: Gecontroleerde Motivatie WILLEN Autonome Motivatie Omdat ik er een registratie voor krijg Omdat ik mezelf ertoe verplicht voel Omdat ik denk dat ik een hier betere docent IBT van word Omdat ik het leuk vind, er plezier aan beleef Externe verplichting Interne verplichting Persoonlijk belang Plezier, passie Binnen een uitdagende en veilige leeromgeving kan een lerende richting de rechterkant van het continuüm opschuiven Erbij vertellen dat er altijd een groep leerlingen zal zijn die niet intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar een verschuiving van externe verplichting naar persoonlijk belang is al winst.

26 Waarom houd ik me als deelnemer aan de afspraken?
x ‘MOETEN’ Gecontroleerde Motivatie ‘WILLEN’ Autonome Motivatie Omdat ik anders ‘straf’ krijg Omdat ik vind dat ik aan de verwachting vd docent moet voldoen Omdat ik inzie en begrijp dat dit nodig is Omdat ik het leuk vind, er plezier aan beleef Externe verplichting Interne verplichting Persoonlijk belang Plezier, passie Intrinsieke motivatie is in sommige situaties helemaal niet haalbaar…. Denk maar aan dit voorbeeld.

27 Self Determination Theory (SDT)
Psychologische basisbehoeften - Autonomie - Verbondenheid - Competentie ‘WILLEN’ (autonome motivatie) - Zelfverzekerdheid - Enthousiasme - Inzet - Plezier - Zelfstandigheid - Transfer Ieder mens heeft behoefte aan A, B, C. Als daar aan wordt voldaan, dan zien we bij deze personen een autonome motivatie. Eerst laten zien dat verschillende onderzoeken aantonen dat autonome motivatie leidt tot positieve (gedrags)effecten in de les LO. Daarna ingaan op hoe een docent hier dan invloed op kan uitoefenen.

28 Het ABC van een motiverende leeromgeving
Behoefte aan Autonomie Behoefte aan VerBondenheid Behoefte aan Competentie Initiator zijn van eigen acties (zelfbepaling) Zelf aan de basis staan van eigen gedrag (zelfregulering) Jezelf mogen zijn Geliefd en gewaardeerd worden door anderen Goede relaties hebben met anderen Gevoel hebben gedrag tot een goed einde te kunnen brengen Gevoel dat betere inzet leidt tot beter resultaat IBT les ? IBT les ? IBT les ? ‘Autonomie’, waarbij in dit geval de student het gevoel wil hebben dat hij (psychologisch) vrij is om te handelen, te beslissen, te kiezen en niet het gevoel heeft onder druk te staan; ‘Verbondenheid’, waarbij de student de wens heeft positieve relaties op te willen bouwen met anderen en zich geliefd en gewaardeerd wil voelen ‘Competentie’, waarbij de student het gevoel wil hebben doeltreffend met zijn omgeving om te kunnen gaan, zijn omgeving wil exploreren, begrijpen en beheersen (Van den Broek et al., 2009).

29 Het ABC van een motiverende leeromgeving
Behoefte aan Autonomie Behoefte aan VerBondenheid Behoefte aan Competentie Initiator zijn van eigen acties (zelfbepaling) Zelf aan de basis staan van eigen gedrag (zelfregulering) Jezelf mogen zijn Geliefd en gewaardeerd worden door anderen Goede relaties hebben met anderen Gevoel hebben gedrag tot een goed einde te kunnen brengen Gevoel dat betere inzet leidt tot beter resultaat Initiatief & inbreng stimuleren Keuzes geven Ruimte om te ervaren Empathie tonen Zinvolle uitleg Empathie tonen Interesse tonen Enthousiasme tonen Rekening houden met gevoelens Consistent zijn (bijv. gedragsregels) Overzicht & structuur bieden Verwachtingen communiceren (doelen) + reden Rekening houden met niveau Zinvolle, positieve feedback Haalbare en uitdagende doelen

30 Op grond van het theoretisch kader van AfL en SDT is het volgende mengpaneel ontwikkeld
Op de volgende dia’s komt toelichting per ’schuifje’

31

32 Afsluiting Masterclass II 2017 Docentrollen & Motivatie


Download ppt "10 jaar kwaliteit ! Masterclass II 2017 Docentrollen & Motivatie."

Verwante presentaties


Ads door Google