De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De “ leraar” als rolmodel

Verwante presentaties


Presentatie over: "De “ leraar” als rolmodel"— Transcript van de presentatie:

1 De “ leraar” als rolmodel
leren en het Rol model De “ leraar” als rolmodel

2 leerdoelen De student kan het rolmodel voor het eigen leerproces benoemen en weet hoe dit bij andere lerende werkt. De student weet dat leren een sociale activiteit van transactie is. De student kan kenmerken van een effectief rolmodel als docent benoemen. De student kan effectieve kenmerken van een rolmodel inzetten in de beroepspraktijk (stage).

3 behaviorisme Leren is een proces van verandering door stimuli-respons activiteiten Klassieke conditionering ( Watson, Pavlov) Operante conditionering ( Skinner), trial & error (thorndike) Modelling ( Bandura) social learning theory ( let op dit is later dan vygotski)

4 Opdracht rolmodel Maak met een groep van 4/5 studenten een tijdlijn van 0-23 waarbij je in de volgende fasen een rolmodel beschrijft 0-2 2-5 5-9 9-13 13-17 17-23

5 Leren van taal

6 Wat is het meest effectief in leren
1. Student Self-Reported Grades 2. Piagetian programs 3. Response to intervention 4. Teacher credibility 5. Providing formative evaluation 6. Micro-teaching 7. Classroom discussion 8. Comprehensive interventions for learning disabled students 9. Teacher clarity 10. Feedback ( Hattie, 2012 , visible learning for teachers)

7 Bandura : self efficacy
Leren vindt plaats in een sociale context (social learning theory) Binnen deze context “ schat de lerende in of hij/zij dit kan leren” ( self efficacy) Het inschatten wordt sterk beinvloed door zijn omgeving ( ouders , docent, peer) Succes of falen wijst de lerende toe (attributie theorie) Dit proces is de sterkste factor binnen effectief onderwijs

8 Low-self efficacy Wel geleerd maar niet getoond door :
Wel geleerd ( cognitief) maar niet in staat om het te doen (motoriek) Wel geleerd (cognitief) maar niet willen doen ( moraliteit) Leren “enactive” learning by doing (experiental) of “ vicarious” learning by observing (copying)

9 Zelf beeld = zelf vertrouwen

10 Wat is goed docentschap
Beheers je eigen vak op “ meesterniveau” Beheersing en toepassing van alle onderwijskundige en didactische kennis en vaardigheid Gebruik goede curricula en faciliteiten Bezit de vaardigheid om te differentiëren al naar gelang de individuele lerende dit verlangt Ken (en handel er naar) de karakteristieken van de sociaal-culturele achtergrond van de lerende Heb duidelijk doelen en motivatie voor het leerproces Creëer een veilige en positieve leeromgeving


Download ppt "De “ leraar” als rolmodel"

Verwante presentaties


Ads door Google