De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs
Martin Valcke

2 Structuur “Vlaanderen aan de top” versus “Vlaanderen in de problemen”
Even kwaliteit “testen” Complexer benaderen Rol leerkracht Conclusies

3 Conclusie “Wat werkt in onderwijs ?” is een simplistische vraag.
Prioritaire vraag: houden we onze kwaliteit in de gaten? Zijn we gericht op evaluatie? Teacher as researcher.

4 Even testen x

5 Even testen Geloof je, jouw dokter wanneer die een ander geneesmiddel voorschrijft? Kies een getal van 0 (helemaal niet zinvol) tot 9 (zeer zinvol) 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9

6 Even testen Hoe zinvol is onderwijskundig onderzoek voor de onderwijspraktijk? Kies een getal van 0 (helemaal niet zinvol) tot 9 (zeer zinvol) 0__1__2__3__4__5__6__7__8__9

7

8

9

10 Wat “werkt” in het onderwijs?
Wat heeft een effect op leren? Direct effect Indirect effect (motivatie, attitude, zelf-concept, …).

11 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, …
Betere prestaties Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Attitude Zelfconcept Motivatie Opvattingen ….

12 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, …
Voorbeelden Huiswerk Mindmaps Geven van feedback Computergebaseerde instructie Samenwerkend leren versus individueel leren

13

14 Mindmap

15

16

17

18 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, …
Voorbeelden: Welke aanpak > effect? Huiswerk Mindmaps Geven van feedback Computergebaseerde instructie Samenwerkend leren versus individueel leren %

19 Effect size Effect aanpak, proces, aanpak …. Veel onderzoek: meta-analyse van de vele onderzoeken Samenvatten: effect size (d). Vuistregel: vanaf d = >.40 wordt het interessant. Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement. Milton Park, Oxon: Routledge.

20 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, …
Voorbeelden: Welke aanpak > effect? Huiswerk Mindmaps Geven van feedback Computergebaseerde instructie Samenwerkend leren versus individueel leren d=.29 d=.57 d=.73 d=.37 d=.59

21 Maar … even complexer maken
Akkoord met onderzoeken? Bijv. Huiswerk

22

23

24 Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, …
Complexer maken Betere prestaties Bepaalde aanpak, proces, kenmerk, … Attitude Zelfconcept Motivatie Opvattingen …. Kenmerken leerling Kenmerken leerkracht

25 Complexer maken

26

27 Micro-, mùeso- en macroniveau

28 Complexer maken Leerlingkenmerken Leerkrachtkenmerken Schoolkenmerken
Context

29 Leerling

30 Leerling Geslacht Voorkennis Voorschoolse start onderwijs
Verminderen angst Dieet Leerling

31 Leerling Geslacht (d=.12) Voorkennis (d=.67)
Voorschoolse start onderwijs(d=.45) Verminderen angst (d=.40) Dieet (d=.12) Leerling

32 Voorbeeld, kenmerken van de lerende: wiskundeangst.
Factoren die samenhangen met wiskundeangst (Vekeman, 2010, p.17).

33 Leerkracht (gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109)

34 Leerkracht Verwachtingen leerkracht Relatie leerkracht leerling
Verbeteren beheersing domeinkennis Lerarenopleiding Professionalisering leerkrachten (gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109)

35 Leerkracht Verwachtingen leerkracht (d=.43)
Relatie leerkracht leerling (d=.72) Beheersing domeinkennis (d=.09) Lerarenopleiding (d=.11) Professionalisering leerkrachten (d=.62) (gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109)

36 Professionele ontwikkeling
professionalisering Professionele ontwikkeling Aanpak in Vlaanderen? Aanpak buitenland? “Every teacher is expected to engage in 240 hours of professional development within five years.”

37 Aanpakken leerkracht Didactische aanpakken Doelen Leerstof Media
Werkvormen Evaluatie

38

39

40 Van klas naar schoolniveau

41 Schoolkenmerken

42 Schoolkenmerken

43 Schoolkenmerken Zomervakantie Klasgrootte Zittenblijven Schoolgrootte
Leren in kleine groepen

44 Schoolkenmerken Zomervakantie (d=-.09) Klasgrootte (d=.21)
Zittenblijven (d=-.16) Schoolgrootte (d=.43) Leren in kleine groepen (d=.49)

45 School in context

46 School in context

47 Wie wil onderwijskundig onderzoek?
Leerkracht Minister Directie Ontwikkelaars Uitgevers Onderzoekers

48 Wie doet onderzoek? Onderzoeker = weg van de praktijk
Leerkracht = volledig in de praktijk Teacher as researcher … Wie kiest probleem? Wie kiest alternatieve oplossingen? Wie interpreteert resultaten?

49 Teacher as researcher

50 Teacher as researcher

51 Tutorbabbel Teacher as researcher

52 Conclusie “Wat werkt in onderwijs ?” is een simplistische vraag.
Prioritaire vraag: houden we onze kwaliteit in de gaten? Zijn we gericht op evaluatie? Teacher as researcher.

53 Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs
Martin Valcke

54


Download ppt "Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google