De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Professionele ontwikkeling
Piety Runhaar (Universitair docnt) & Monique van Rijn (Aio) Universiteit Twente, vakgroep Organisatiepsychologie & HRD

2 Overzicht presentatie
Korte uitleg over het onderzoek Resultaten onderzoek team kenmerken organisatie kenmerken Interactie en discussie

3 Het onderzoek Wat is professionele ontwikkeling?
Hoe is professionele ontwikkeling gemeten? Welke factoren zouden professionele ontwikkeling kunnen beïnvloeden? 3 3

4 Wat is professionele ontwikkeling?
Leren tijdens het werk in interactie met teamleden verandering in kennis en vaardigheden over tijd dus professionele ontwikkeling Leeractiviteiten Up-to-date blijven Reflectie op eigen handelen Innovatief gedrag Feedback vragen Kennis delen 4

5 Factoren van invloed op professionele ontwikkeling
Leeractiviteiten worden beïnvloed door motivatie en context: persoonlijkheidskenmerken teamkenmerken organisatiekenmerken Vandaag richten we ons voornamelijk op team- en organisatiekenmerken

6 De vragenlijst Hoe zag de vragenlijst eruit?
Wie hebben de vragenlijst ingevuld? Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 6 6

7 De vragenlijst 184/146 stellingen (docenten)
65/23 stellingen (teamleiders; leiderschap & HRM) 1 = zeer oneens 2 = enigszins oneens 3 = niet oneens, niet eens 4 = enigszins eens 5 = zeer eens 7

8 Response 5 ROC’s 56 teams 366 respondenten 51,7 % response 8
8

9 Resultaten: leeractiviteiten en teamkenmerken
Hoe staat het er op dit moment voor met de professionele ontwikkeling? Hoe wordt de professionele ontwikkeling beïnvloed door de teamkenmerken? Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 9 9

10 Deelname aan leeractiviteiten
10

11 Reflectie op resultaten I
Docenten doen gemiddeld significant minder aan kennisdelen en feedbackvragen dan aan innovatief gedrag, bijblijven en reflectie. Hoe verklaart u dit? Stap 1: Schrijf uw gedachten individueel op. Stap 2: Plenaire uitwisseling Stap 3: Noteer – voor u - nieuwe verklaringen

12 Resultaten: Leeractiviteiten en teamkenmerken
Taakinterdependentie Hoe afhankelijk zijn teamleden van elkaar om taken te kunnen voltooien? Doelinterdependentie Hoe afhankelijk zijn teamleden van elkaar om doelen te kunnen behalen? Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 12 12

13 Taak- en doelinterdependentie

14 Reflectie op resultaten II
Docenten ervaren gemiddeld significant meer taakafhankelijkheid binnen het team dan doel afhankelijkheid Hoe verklaart u dit? Stap 1: Schrijf uw gedachten individueel op. Stap 2: Plenaire uitwisseling Stap 3: Noteer – voor u - nieuwe verklaringen

15 Samenhang: team kenmerken – leeractiviteiten

16 Samenhang: teamkenmerken – leeractiviteiten
Leeractiviteiten hangen onderling sterk positief met elkaar samen Zowel taak- als doelinterdependentie hangen sterk positief samen met deelname aan de leeractiviteiten geen samenhang innovatief gedrag en bijblijven met doelinterdependentie

17 Resultaten: Leeractiviteiten en organisatiekenmerken
Leiderschap Neemt het onderwijspersoneel teamleiders anders waar dan de teamleiders zichzelf? HRM Neemt het onderwijspersoneel HRM anders waar dan de teamleiders? Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 17 17

18 Transformationeel leiderschap

19 Human Resource Management (HRM)

20 Samenhang: organisatie kenmerken - leeractiviteiten

21 Relatie transformationeel leiderschap en HRM

22 Relatie transformationeel leiderschap en HRM
TFL Zichtbaarheid Consistentie Consensus Visie - X Steun Stimulans

23 Van Theorie naar praktijk
Op basis van de analyses tot nu toe, vallen de effecten van HRM wat tegen. Welke interventies kunt u bedenken (of kent u uit ervaring) die wél positieve effecten op leren genereren? Overleg in subgroepen: formuleer zo veel mogelijk concrete interventies en hoe zij tot positieve effecten leiden

24 Een laatste overweging

25 Contact informatie Twente Center for Career Research – TCCR: Prof. dr. Karin Sanders, Prof. dr. Peter Sleegers, dr. Huadong Yang, dr. Piety Runhaar Piety Runhaar: Monique van Rijn: Secretariaat:


Download ppt "Professionele ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google