De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De drie niveaus van onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De drie niveaus van onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De drie niveaus van onderwijs

2 Micro-meso-macro niveau van het onderwijs
Een voorbeeld: Referentie: Valcke, M. (2005). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press. Referentiekader voor onderwijskunde op het micro-, meso- en macroniveau Relevantie: Onderwijskunde als recente wetenschapsdiscipline De onmogelijkheid van een allesomvattende kijk (cfr. verschillende visies op onderwijs, diversiteit aan actoren, processen & variabelen) Referentiekader = structuur die helpt om actoren, processen en variabelen te ordenen  niet absoluut

3

4 Micro-meso-macro niveau van het onderwijs
Op elk niveau zijn er verschillende dimensies Actoren Context Begeleiding Organisatie Leeractiviteiten

5 Microniveau = KLASNIVEAU - interactie tussen instructieverantwoordelijke en lerende

6 MICRONIVEAU (= interactie lerende – instructieverantwoordelijke)
Actoren Student, leerkracht, doelgroep,…(lerende & instructieverantw.) Kenmerken: leeftijd, visie, interesses, voorkennis,… Context Ouders van lerende, museum in de buurt,… Begeleiding Lerende: bijles, verpleegster,… Instructieverantw.: secretariaat, collega’s,… Organisatie Aantal leden doelgroep, grootte klasgroep,… Leer- en instructieactiviteiten Leeractiviteiten = gevolg van instructie Instructieact. = didactisch handelen (vb. leerstof, media, toetsing, werkvormen, doelstellingen)

7 Mesoniveau = SCHOOLNIVEAU - minder concrete personen en acties, grotere organisatie-eenheden dan microniveau

8 MESONIVEAU (hoger organisatieniveau: groepen, teams en acties)
Actoren Gehele klasgroep, team vakleerkrachten, school,… Context Bedrijven, gemeentebestuur, leercentra Begeleiding Groep lerenden: CLB, begeleidingscentra Instructieverantwoordelijken: pedagogische begeleiders school Organisatie Schoolteam, ouderraad Didactisch handelen Schoolwerkplan, jaarplan,…

9 Macroniveau = BOVEN SCHOOLNIVEAU – hoogste niveau, institutionalisering

10 MACRONIVEAU (institutionalisering)
Actoren Beleidsorganen, ministerie,… Context Politiek, economisch, cultureel, sociaal (vb. politieke beslissingen,…) Begeleiding Ombudsdiensten Koepels, netten, inrichtende machten Organisatie Schoolsystemen, ASO,TSO,BSO, wettelijke kaders Didactisch handelen ODET, basiscompetenties, beroepsprofielen


Download ppt "De drie niveaus van onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google