De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus"— Transcript van de presentatie:

1 Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus 2012-2013

2 Wat is Onderwijskunde?

3

4

5

6 Gemeenschappelijke elementen
Gemeenschappelijk aan de voorbeelden is dat het feit dat het telkens situaties zijn waarin (1) leren en (2) instructie centraal staan. De situaties verschillen in de mate waarin ze formeel of informeel zijn opgezet. De doelgroepen kunnen sterk verschillen: volwassenen, kinderen, families, individuen, …

7 Formeel Formele contexten
Leren en instructie geregeld via wetten, decreten of interne regelgeving. Bijvoorbeeld in schoolse contexten: kleuter-, lager- secundair, hoger-, beroepsonderwijs, VDAB-opleidingen, privé-opleidingscentra, nascholing voor leerkrachten, vervolgtraining van chirurgen in functie van hun erkenning door ziektefondsen, specialisatieopleidingen voor verpleegsters in functie van palliatieve zorgen, enz.

8 Informeel Informele contexten
Hebben geen systematisch, verplicht of gereguleerd karakter. Bijvoorbeeld : tentoonstellingen, een EHBO-opleiding voor vrijwilligers, speelleervakanties, alfabetiseringscampagne voor ouders van allochtone kinderen, een gezondheidsactie in een asielcentrum voor politiek vluchtelingen, enz.

9 Onderwijskunde Onderwijskunde is het wetenschapsgebied dat zich richt op leren en instructie; en dit binnen een grote variatie aan formele en informele contexten, toepasbaar op alle leeftijdsgroepen en in traditionele en alternatieve contexten.

10 Aanpak van deze cursus Hoofddoel cursus: theorie verwerken en toepassingsgericht benaderen Leermaterialen Discussiegroepen en wiki’s Wekelijks werkcollege Toetsing Ervaringsonderzoeken

11 Hoofddoel cursus: toepassingsgericht
Het kunnen toepassen van een onderwijskundig referentiekader bij het beschrijven, verklaren en oplossen van leer- en instructieproblemen. THEORIE EN TOEPASSING OP CONCRETE SITUATIES

12 Leermaterialen: bronnenboek
Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en toekomstige leerkrachten; Gent: Academia Press. Let op!! Nieuwe versie september 2010 Nieuwe hoofdstukken Alle bestaande hoofdstukken volledig herwerkt Didactische uitwerking voor begeleide zelfstudie

13 Leermaterialen: on-line omgeving
Minerva

14 Leermaterialen

15 Leermaterialen: on-line omgeving
Planning en nieuws: checken! Toetsing: zie vroegere examens Informatie: 1ste, 2de en 3de lijnshulp Vragen: bron studenten Cursus: per thema doelen, ppt-slides, videos en extra leermaterialen Oefeningen: Discussiegroepen en wiki’s (1ste Ba) Peer tutoring (Schakelstudenten) Ervaringsonderzoeken

16 Leermaterialen: on-line omgeving
Oefeningen: Discussiegroepen en wiki’s (1ste Ba) Peer tutoring (Schakelstudenten) Verplicht onderdeel! Hebben elk eigen planning en aansturing: zie website

17 Discussiegroepen en wiki’s
Vanaf tweede les onderdeel cursus VERPLICHT ONDERDEEL!! Alle studenten (niet de schakelstudenten) toegewezen aan een groep (zie “groepen”) Uitgangspunt is een opdracht (1 of 2 weken tijd) 1 Oefensessie Staat op 8/20 van de punten Criteria: kwantitatief en kwalitatief Gericht op onderzoek in relatie tot onderwijskunde Vrijstelling 6/8 in

18 Wekelijkse werksessie
Wat is de rol van de wekelijkse werksessie? Wat met vragen? eerste lijn: discussiegroepen tweede lijn: derde lijn: afspraak via vakgroep (spreekuur donderdag 10u00 – ) Veel gestelde vragen: zie website, geordend naar thema

19 Toetsing Continue toetsing 8/20 Schriftelijke eindtoets 12/20
Gesloten vragen Stam + stellingen + keuzeoptie Voorbeelden: zie website

20 Enkele opmerkingen Taal: Engels en Nederlands
Begeleidend onderzoek: informed consent Planning: zie website

21 Ervaringsonderzoeken
Theorie is vervlochten met onderzoek Daarom ervaringsonderzoeken Twee concrete settings Cognitivisme: advance organizers en presentatievaardigheden Cognitivisme: L1 en L2 bij leren – advance organizers en dual channel theory Deelname verplicht (PC klas) Flexibele inplanning!

22 Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus


Download ppt "Thema 1 Inleiding op Onderwijskunde Aanpak van de cursus"

Verwante presentaties


Ads door Google