De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modulewijzer ribBMC01c Beginnen met construeren Carport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modulewijzer ribBMC01c Beginnen met construeren Carport"— Transcript van de presentatie:

1 Modulewijzer ribBMC01c Beginnen met construeren Carport

2 De eindopdracht De opdracht bestaat uit:
Het maken van sterkteberekeningen van de horizontaal dragende elementen van een carport. De opdracht wordt gemaakt door: Groepjes van twee studenten. Tentamen: Een vergelijkbare opdracht, individueel gemaakt.

3 Strategie 1/4 Er wordt in deze cursus een begin gemaakt met het leren ontwerpen van constructies die aan de volgende drie eisen voldoen. Het gebouw moet sterk zijn Het gebouw moet stijf zijn. Het gebouw moet stabiel zijn.

4 Strategie 2/4 Sterkteberekeningen staan centraal.
Belastingen worden bepaald door locatie, afmetingen en functie van het gebouw. Ontwerp en toegepaste materiaal is gegeven.

5 Strategie 3/4 Voor een adequate constructieberekening wordt voor elk onderdeel eerst een: Constructieschema gemaakt. Geeft de overspanning weer. Laat de geometrie en materiaal van de doorsnede zien. Laat het opleggingsprincipe zien Belastingsschema gemaakt. Geeft type belastingen weer. Geeft de plaats van de belastingen aan. Geeft de grootte van de belastingen aan.

6 Strategie 4/4 Na schematisering kan er gerekend worden.
Berekening houdt in dat er antwoordt kan worden gegeven op de vraag wat het lichtste profiel is dat kan worden toegepast voordat de constructie bezwijkt.

7 De opdracht

8 Weekopdrachten 1/8 Theorie Week 01
Samenstellen en ontbinden van krachten. Vectormeetkunde Opdracht. Schematiseer de constructie van de windverbanden en bereken deze krachten

9 Weekopdrachten 2/8 Theorie Week 2 Wet van Hooke Opdracht
Bereken de constructie op sterkte en bepaal de verlenging en de verkorting van de onderdelen

10 Weekopdrachten 3/8 Theorie Week 3 Momentstellingen
evenwichtsvoorwaarden Opdracht Schematiseer de secundaire en primaire liggers en bepaal de oplegreacties. Inleveren week 1 en 2

11 Weekopdrachten 4/8 Theorie Week 4 Momentstelling Evenwichtsvoorwaarden
Bereken de dwarskrachten en teken de D-lijnen van de liggers.

12 Weekopdracht 5/8 Theorie Week 5 Momentstelling Evenwichtsvoorwaarden
Bereken de momenten en teken de M-lijnen van de liggers.

13 Weekopdrachten 6/8 Theorie Spanningsleer relatie buiging – moment
rechthoekige doorsnedes standaardprofielen Opdracht Bereken de weerstandsmomenten van de liggers en bepaal de maximaal optredende buigspanning Idem voor de primaire ligger als IPE-profiel Inleveren week 3 t/m 5

14 Weekopdrachten 7/8 Theorie Week 7 rechthoekige doorsnedes
standaardprofielen Opdracht Bepaal de traagheidsmoment van de liggers en bereken de vervorming ook voor het IPE-profiel

15 Weekopdrachten 8/8 Theorie Week 8 Spanningsleer
Horizontale en verticale schuifspanningen Opdracht Bereken de schuifspanningen in de primaire ligger uitgevoerd als samengesteld kokerprofiel. Bereken de draadnagels.

16 Weekopdrachten 9/9 Inleveren week 6 t/m 8

17 Inleveren opdrachten Deelopdrachten inleveren in:
Week 3, 6 en 9 Deelopdrachten voorzien van: Voorblad Naam Studienummer Inhoudsopgave De uitgewerkte opdracht en conclusie. Deelopdrachten worden ook beoordeeld op: Nette en overzichtelijke uitwerking Ordelijkheid Deelopdrachten vormen samen de eindopdracht.

18 Begeleiding Hoor- instructiecolleges Zelfstudie
Wekelijkse bespreking voortgang opdrachten.

19 Indeling colleges 20 minuten schriftelijke toets
30 minuten bespreking opgaven en opdracht voorgaande week 2 x 40 minuten behandelen nieuwe stof 30 minuten bespreken nieuwe opdracht en opgaven

20 Organisatie Het volgen van de colleges is verplicht.
Studiebelasting is 3 ECTS, 84 sbu’s. Van de 84 sbu’s worden er 32 ingevuld door de colleges, de rest is beschikbaar voor zelfstudie, opdrachten en tentamen. Een hoge mate van zelfstandigheid wordt van de student verwacht.

21 Beoordeling De beoordeling van de cursus bestaat uit de eindopdracht (casustoets). Alleen bij een voldoende eindopdracht, gehonoreerd met een 6, kunnen met de deelopdrachten 4 extra punten worden verdiend. De casus wordt in de 7e moduleweek meegegeven zodat de student deze kan bestuderen. De eindopdracht kan als volgt beoordeeld worden: - De eindopdracht is voldoende uitgewerkt, het cijfer is een 6 De eindopdracht is onvoldoende uitgewerkt, het cijfer is een 4, er dient te worden herkanst De eindopdracht is verprutst of niet gemaakt, het cijfer is een2, er dient te worden herkanst.

22 Deelopdrachten De deelopdrachten worden, alleen als ze op tijd zijn ingeleverd, beoordeeld als volgt: de deelopdracht is uitzonderlijk goed uitgewerkt, er zijn bonuspunten verdiend. de deelopdracht is onvoldoende of matig uitgewerkt, er zijn geen bonuspunten verdiend. De deelopdrachten worden gehonoreerd met bonuspunten als volgt: - 1e deelopdracht 1,5 bonuspunt - 2e deelopdracht 1,5 bonuspunt - 3e deelopdracht (wekelijkse toetsen) 1 bonuspunt

23 Herkansing Alleen de eindopdracht kan herkanst worden.
de (herkansings)eindopdracht is voldoende uitgewerkt, het eindcijfer is een 6 de (herkansings)eindopdracht is onvoldoende uitgewerkt, het eindcijfer is een 4 de (herkansings)eindopdracht is verprutst of niet gemaakt, het eindcijfer is een 2

24 Modulecijfer De eindbeoordeling (modulecijfer) van de cursus is als volgt: Een 2, eindopdracht onvoldoende na herkansing, de cursus moet volledig over gedaan worden. - Een 4, idem - Een 6, eindopdracht voldoende. Een 7, eindopdracht voldoende plus 1 bonuspunt voor uitzonderlijk goed uitgewerkte deelopdracht. Een 8, eindopdracht voldoende plus 2 bonuspunten voor uitzonderlijk goede deelopdrachten Een 9, eindopdracht voldoende plus 3 bonuspunten voor uitzonderlijk Een 10, eindopdracht voldoende plus 4 bonuspunten voor uitzonderlijk goede deelopdrachten.

25 Verantwoording Na afloop van de module is de student in staat om:
Constructies te schematiseren. Krachten ontbinden en samenstellen. Oplegreacties, dwarskrachten, normaalkrachten en momenten in constructies te bepalen. Weerstands- en traagheidsmomenten van doorsneden te bepalen. Spanningen in constructies te berekenen.

26 Docent: M.J.Roos www.hro.mroos.com
Einde Docent: M.J.Roos


Download ppt "Modulewijzer ribBMC01c Beginnen met construeren Carport"

Verwante presentaties


Ads door Google