De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen
Prof. dr. Martin Valcke Jo Tondeur Prof. Dr. Johan van Braak Heerlen November 23, 2007

2 Structuur Setting the scene Leerkrachtvariabelen en ICT-gebruik
Wat bepaalt de leer- en instructiesituatie? De gelaagdheid van het model De Vlaamse situatie: dominant mesoniveau Leerkrachtvariabelen en ICT-gebruik Heeft schoolbeleid een invloed naast persoonlijke variabelen? Welke types educational computergebruik? Types ICT gebruik en lkr. beliefs? Naar een complexe toetsing: ICT-gebruik, schoolniveau en lkr.niveau? Conclusies

3 Setting the scene

4 Wat bepaalt de leer- en instructiesituatie?
Media: ICT-gebruik

5 Macro-niveau Meso-niveau Micro-niveau

6 De Vlaamse situatie

7 Schoolautonomie Macroniveau: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Bepaalt Eindtermen van onderwijs Speciale onderwerpen: bijv. ICT GOK: Gelijke Onderwijskansen voor risicoleerlingen International performance indicator studies (PISA, TIMSS)

8 Schoolautonomie Mesoniveau: Schoolniveau Volledige autonomie
Moeten wel bewijzen Eindtermen te bereiken Controle elke 7 jaar Autonomie in budget beheer Beleidsontwikkeling ICT beleid, Professionaliseringsbeleid Toetsbeleid, Ouderparticipatie, Leerlingparticipatie Kritische rol van schoolleider

9 Indicatoren ICT-gebruik
Vlaanderen: vooral mesoniveau en microniveau Macroniveau kaderstellend Centrale invloed van persoonlijke en pedagogische (instructieverantwoordelijke) en organisatiefactoren (schoolniveau) Model Veenstra (1999)

10 ICT-gebruik Centrale afhankelijke variabele ICT-gebruik Microniveau:
Factoren in instructieverantwoordelijke ICT-gebruik Mesoniveau: Factoren op schoolniveau

11 Determinanten ICT-gebruik 1
Onderzoek 1 349 vrouwelijke en 119 mannelijke leerkrachten 60 scholen, min. 1 lkr. per klasniveau Resultaat: Ondersteunend gebruik en klasgebruik

12 Persoonlijke determinanten
Gebruikte schalen: Attitudes t.o.v. ICT Attitudes t.o.v. computergebruik in de klas Geneigdheid tot innovatie Schalenstructuur bevestigd in factoranalyse Achtergrondkarakteristieken: Geslacht, leeftijd, computerervaring, …

13 Ondersteunend gebruik (53%)

14 Klasgebruik ICT (21%)

15 Mesoniveau? Ambities macroniveau < > praktijk
Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? British Journal of Educational Technology, 38, Ambities macroniveau < > praktijk Onderzoek 2 Invloed van een ICT-schoolbeleid? 574 lkr. en 60 schoolleiders

16

17 Invloed op ICT-gebruik
Invloed op klasgebruik

18 Resultaten Slechts 22% scholen: ICT-beleid
ICT < > formeel onderdeel curriculum (nu wel) Beleid niet geëvalueerd Grote vraag naar educational support op schoolniveau Lkr. Professionalisering struikelblok

19 Resultaten Zowel school- als leerkrachtvariabelen beïnvloeden klasgebruik ICT Invloed beleid enkel in de mate en de manier waarop het beleid gepercipieerd wordt door de leerkrachten

20 Naar een betere typologie van ICT-gebruik
Onderzoek 3 Veel typologieën te grof, technisch ingevuld Nood aan een “educational typology” Bevraging 352 lkr. (klas 1-6) OP basis van rijke inventaris: 3 types afgelijnd (exploratieve en confirmatorische factoranalyse)

21

22

23 Types in klas 1-6

24 Educational beliefs en ICT-gebruik
Educational beliefs in lkr.onderzoek Onderzoek 3 70 scholen 574 lkr. Instrument educational beliefs Wooley et al, 2004 Traditional versus constructvist teaching Men kan beide beliefs aanhangen!!

25 Educational beliefs en ICT-gebruik
Clusteranalyse van beliefs

26 Invloed beliefs of ICT-gebruik

27 Naar een complexe toetsing van determinanten voor ICT-gebruik
Onderzoek 4 Nieuwe schaal ICT-gebruik Alle variabelen op lkr. en schoolniveau als predictors in model

28

29 Resultaten Multiniveau toetsing verschillende determinanten op types ICT-gebruik

30 Geen volgorde effect van inputsequentie variabelen!!

31 Let op!! Types computergebruik: conservatief
Mesoniveau gemeten via lkr. perceptie

32 Conclusies Complexe toetsing noodzakelijk
Zowel leerkracht- als schoolvariabelen spelen een rol Tecaher beliefs, attitudes, … sterke rol vooral “constructivistisch belief” Perceptie van lkr. grote rol op schoolniveau

33 Meér lezen? van Braak, J., Tondeur, J., & Valcke, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education 14, Tondeur, J., Valcke, M., & van Braak, J. (2005). ICT-competenties in het lager onderwijs: een nieuwe fase van ICT-integratie. ICT en onderwijsvernieuwing, 9, Valcke, M., Rots, I., Verbeke, M. & Van Braak, J. (2007). ICT teacher education: Evaluation of the curriculum and training approach in Flanders. Teaching and Teacher Education. 23, 795–808 Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? British Journal of Educational Technology, 38, Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Towards a typology of computer use inprimary education. Journal of Computer Assisted Learning, 23, Tondeur, J., van Keer, H., van Braak, J. & Valcke, M. (in press). ICT integration in the classroom: Challenging the potential of a school policy. Computers & Education.

34 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen
Prof. dr. Martin Valcke Jo Tondeur Prof. Dr. Johan van Braak Heerlen November 23, 2007


Download ppt "Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google