De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ interpersoonlijk leraargedrag en orde in de klas Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015 5 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ interpersoonlijk leraargedrag en orde in de klas Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015 5 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ interpersoonlijk leraargedrag en orde in de klas
Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015 5 oktober 2015

2 Consciously, we teach what we know, Unconsciously, we teach who we are
Consciously, we teach what we know, Unconsciously, we teach who we are. (Hamachek,1999, p.209)) Hoe sluit deze spreuk aan bij tip 1 Wees niet jezelf ( wees professioneel) uit het Lessen in orde,Teitler, 2013, p.37

3 Inhoud van de les 1. Intro bijeenkomst 1.6 en Opdracht 1 beantwoorden van de 10 vragen 3. Opdracht 2 :bespreken wordle op papier: wat is een goede docent? 4. Opdracht 3: regels in de klas 5. Uitleg begrippen 6. Opdrachten cases: gedragsalternatieven bespreken, verantwoorden en feedback geven. 7. Afsluiting

4 Doelen van de les Je kunt :
-de theorie over orde houden en klassenmanagement op kernpunten samenvatten -aan de hand van praktijkcases verschillende gedragsalternatieven voor een docent benoemen -de gekozen gedragsalternatieven beargumenteren vanuit de literatuur -je eigen standpunten bepalen en verwoorden rondom begrippen klassenmanagement /orde in de klas -voor jezelf een aantal leerpunten formuleren m.b.t. leiderschap, orde in de klas en klassenmanagement

5 Opdracht 1 in duo’s Stel de 10 vragen om beurten aan je buurman/buurvrouw. Beoordeel de antwoorden en geef 1 punt bij een juist antwoord. Ieder trekt conclusies met betrekking tot de verworven kennis van hoofdstuk 4 Handboek voor leraren.

6 Opdracht 2 in duo’s Vergelijk je wordle “ wat is een goede docent” met een andere wordle. Maak een gezamenlijke lijst van kenmerken “een goede docent”. Komt je beschrijving overeen met het RU onderzoek (2008) op blz.29 en 30 Lessen in orde?

7 Aandachtspunten voor klassenmanagement (Kounin)
Rol van leraar willen oppakken (de bereidheid om leiding te nemen).Denk ook aan lichaamshouding, aankijken, stemgebruik enz. Alertheid /precies weten wat je wel en wat je niet wilt in de klas (gewenst en ongewenst gedrag) Goede lesvoorbereiding (in alle facetten) maken Gevarieerd gedragsrepertoire kennen om orde in de klas te kunnen creëren en handhaven ( bijv. escalatieladder, ik boodschappen, stop gedrag, erkennen, verwerpen, negeren van gedrag ) Goochelen met aandacht Aandacht voor wisselmomenten

8 Opdracht 3 1.Maak een top 3 van gedragingen die je absoluut niet wilt in de klas 2.Maak een top 3 van regels die jij belangrijk vindt in jouw les. Boek Lessen in orde blz. 47/48 3.Vergelijk de regels met een mede student. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen?

9 http://www.leraar24.nl/video/1420 Wisselmomenten
Wat zijn de overeenkomsten met de werkwijze van docent Rene Kneyboer en fase 4 van het DI model? Hoe zou jij een wisselmoment in de klas willen aanpakken?

10 Escalatieladder/correctieladder
Stopgedrag Ik boodschap

11 Escalatie of correctieladder
1.Bewust negeren( maar je hebt het wel gezien) 2.Leerling aankijken en ondertussen doorgaan met de les 3.Leerling aankijken en les even stopzetten 4.Naam noemen en ondertussen doorgaan met de les 5.Naam noemen en ik - boodschap geven 6.Naam noemen en waarschuwen 7.Leerling verplaatsen in de les 8.Leerling na laten komen na de les 9.Leerling straf geven 10.Leerling eruit sturen

12 Stopgedrag Het waarnemen van beginnend ongewenst gedrag
Dwing jezelf goed rond te kijken Zorg ervoor dat je het begin in de gaten hebt Vermijd struisvogelgedrag Niet elk ongewenst gedrag stoort Het doen stoppen van ongewenst gedrag Wees direct en effectief zonder “schade” Maak contact en reageer direct Probeer het eerst non-verbaal Vermijd discussies’/ goochelen met aandacht

13 Opbouw ik – boodschap benoem wat de leerling doet.
Ik zie/hoor dat …….. benoem welk effect / gevoel dat heeft op jou. Ik vind dat…… geef de leerling een gedragsalternatief. Ik wil dat je……… Opbouw ik – boodschap

14 En nu in de groep aan de slag
Wij werken vandaag samen

15 opdracht 4 Cases Bespreek met je groep de uitgereikte cases, bedenk één of meerdere alternatieven voor een aanpak en gebruik voor argumentatie/onderbouwing de theorie die je voor deze bijeenkomst gelezen hebt. Kies voor argumentatie /onderbouwing m.b.t. een case steeds een andere invalshoek vanuit de gelezen literatuur. Beschrijf gekozen aanpak + verantwoording per case kort en krachtig op een A3 formulier. Tijd: 30 minuten Hulp: boek Lessen in orde ( tips) en /of spiekbriefjes Resultaat: feedback op de aanpak en de argumentatie van een andere groep

16 Opdracht 5 Feedback geven
Geef feedback op de aanpak en argumentatie van de gedragskeuzes van een andere groep. 1.Wat vind je van de gekozen aanpak? Geef je bevindingen weer. 2. In hoeverre is de aanpak voldoende onderbouwd vanuit de literatuur?

17 Terugblik leerdoelen Je kunt :
-de theorie over orde houden en klassenmanagement op kernpunten samenvatten (thuis opdracht) -aan de hand van praktijkcases verschillende gedragsalternatieven voor een docent benoemen ( in de les behaald) -de gekozen gedragsalternatieven beargumenteren vanuit de literatuur( in de les behaald) -je eigen standpunten bepalen en verwoorden rondom begrippen klassenmanagement /orde in de klas ( thuis en in de les behaald) -voor jezelf een aantal leerpunten formuleren m.b.t. leiderschap, orde in de klas en klassenmanagement ( in de les behaald)

18 Afsluiting Je hebt 3 leerpunten opgeschreven n.a.v. het lezen van de tips uit het boek Lessen in orde. Welk(e) leerpunt(en) kun je toevoegen n.a.v. deze bijeenkomst. Met welke leerdoel ga je deze week concreet aan de slag? Welke punten mbt orde en klassenmanagement zou je graag nog aan de orde zien in de opleiding?


Download ppt "KOP/MINOR Thema klassenmanagement/ interpersoonlijk leraargedrag en orde in de klas Bijeenkomst 1.6 5 oktober 2015 5 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google