De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!

Verwante presentaties


Presentatie over: "FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!"— Transcript van de presentatie:

1 FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!

2 Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen studeren

3 1. Structuur van de opleidingen Master in de gespecial. studies in de ggl & gdw Optie 1: Theologie en religiestudie Optie 2: Praktische theologie: academische pastoraatsopleiding Doctor in de godgeleerdheid SLO theorie Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie + optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen SLO in service stage SLO Volle- dige op- leiding

4 Zij-instromers SLOSLO Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Doctor in de godgeleerdheid Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Permanente Vorming Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Master WIDR + optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen Schakelprogramma islamitische theologie en godsdienstwetenschappen

5 2. Bachelor met verminderde studieomvang 30 tot 120 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding(en) Academische bachelor/master in de wijsbegeerte met optie godsdienstwetenschappen: 30 sp Professionele bachelor lerarenopleiding met specialisatie godsdienst (nieuwe systeem: godsdienst en één ander vak): 80 sp Professionele bachelor lerarenopleiding specialisatie godsdienst (oude systeem: godsdienst en twee andere vakken): 90 sp Academische bachelor/master in de humane wetenschappen (inclusief wijsbegeerte): 90sp Academische bachelor/master in de exacte of biomedische wetenschappen of een professionele bachelor in de humane wetenschappen: 105 sp Professionele bachelor niet behorend tot de humane wetenschappen: 120 sp 2.1. Toelating

6 Bachelor met verminderde studieomvang Toelatingscommissie: Aanvraagformulier toelatingsprocedure Geïndividualiseerd studietraject: in samenspraak met de studietrajectbegeleider en de onderwijscommissie Flexibel o voltijds / deeltijds o mogelijkheid tot zelfstudie en/of examenspreiding Zie: Vademecum voor zij-stromers http://theo.kuleuven.be/nl/studenten http://theo.kuleuven.be/nl/studenten

7 Bachelor met verminderde studieomvang Voor wie? o Houder van een masterdiploma o Beroepsuitweg: onderwijs (2de en 3de graad secundair onderwijs/hoger onderwijs) Programma o 60 studiepunten 1 jaar voltijds 2 jaar deeltijds o Examenspreiding en/of zelfstudie o Combinatie met de lerarenopleiding mogelijk o + 30 of 45 sp = bachelordiploma 2.2 Certificaat voor het godsdienstonderwijs

8 3. Verloop academiejaar en lesweek 1e semester13 weken les 2 weken kerstvakantie 1 week blok 3 weken examens Lesvrije week 2e semester13 weken les 2 weken paasvakantie 2 weken blok 3 weken examens 12 weken zomervakantie 3 weken examens (augustus/ september) Verloop academiejaar

9 4. Inhoud van de programma’s 1ste fase GG/GDW 2de fase GG/GDW 3de fase GG/GDW master mana ma Theologisch 25 sp Godsdienst- wetenschappelijk 12 sp16 sp12 sp Filosofisch 6 sp5 sp Keuzepakket 12 sp10 sp14 sp Inleiding tot het christendom & de christelijke theologie + Oefeningen/scripties 5 sp4sp4 + 5sp

10 Introductie in kernelementen van het christendom en christelijke theologie Methodologisch onderdeel Via oefeningen raak je vertrouwd met de bibliotheek, het bronnengebruik, het schrijven van papers en het typografisch richtsnoer voor papers en scripties. Vanaf tweede fase: scriptie met methodologische ondersteuning 4.1.Inleiding tot het christendom en de christelijke theologie

11 Bijbelwetenschappen Systematische theologie Geloof en ethiek Geschiedenis van kerk en theologie Geloofscommunicatie 4.2. Theologische componenten

12 4.3. Componenten wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie Wereldgodsdiensten o.a. inleiding islam, inleiding oosterse religies, nieuwe religieuze bewegingen Interreligieuze dialoog christendom en islam, christendom en jodendom Religiestudie o.a. godsdienstige ontwikkelingspsychologie, godsdienstsociologie, inleiding godsdienstwetenschap

13 4.4. Filosofische componenten Historische inleiding tot de wijsbegeerte Fundamentele wijsbegeerte Keuze: Geschiedenis van de wijsbegeerte (oudheid/middeleeuwen/moderne tijd) Logica Kenleer Metafysica Algemene moraalfilosofie …

14 4.5. Keuzepakket Klassieke talen Lezing van teksten Elke student dient over de eerste drie jaar ten minste (1) een klassieke taal, (2) een vak ‘lezing van theologische teksten’ in een klassieke of moderne taal en (3) een extra vak filosofie te volgen.

15 5. Motivatie voor studiekeuze Motivatie vanuit: Persoonlijke interesse in levensbeschouwing en spiritualiteit Religieuze en interculturele interesse Wetenschappelijke interesse Betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap of beweging

16 6. Bijzondere initiatieven Indiareis Turkijereis Concert Messiaen Bezoek bisdom …

17 1 maand India met uitgebreid programma vooraf georganiseerd sinds 2002 volgende, achtste editie: jan/feb 2016 Studiereis India 2016

18 Indiareis 2016 wat? werkcollege India (4 studiepunten) o lezingen, excursies, reflectietraject, … o paper o eerste sem. 2015-2016 studiereis (4 studiepunten) o één maand India o 15 januari – 14 februari 2016 (einde eerste week ex. – einde eerste week tweede sem.) o uitgewerkte paper

19 Indiareis 2016 wat? 1 maand India programma 2007, 2009, 2012 & 2014 o zie www.indiablog.be voor een gedetailleerd overzichtwww.indiablog.be programma 2016 ~ programma 2014 verblijf in Delhi, Amritsar, Agra, Varanasi, Bihar & Sikkim

20

21

22

23

24

25

26 Indiareis 2016 wie? de reis gaat enkel door als min. 15 studenten zich hebben ingeschreven op 1 maart 2015 max. 20 deelnemers deelnemers nemen 8 studiepunten op in hun programma in 2015-2016 deelnemers zijn studenten (2015-2016!) uit: o tweede fase bach o derde fase bach o WIDR o vk bach, master, manama

27 Indiareis 2016 meer info? − syllabus werkcollege India (A05D9A) − syllabus studiereis India (A01D3B) − en vooral: www.indiablog.bewww.indiablog.be

28 Indiareis 2016 geïnteresseerd? − stuur vanaf 1 januari 2015 een mailtje naar Prof. Broeckaert (Bert.Broeckaert@theo.kuleuven.be) waarin je je interesse laat blijkenBert.Broeckaert@theo.kuleuven.be − kom zeker naar de info-avond op 17 feb 2015 (Kleine Aula, 19-23u) − schrijf voorlopig in vóór 1 maart 2015 (dus dit academiejaar!) − alle studenten ontvangen hierover mail eind dec 2014 & begin feb 2015 − zie ook www.indiablog.bewww.indiablog.be

29 Indiareis 2016

30 Studiereis Turkije (A07I6A) Van 7 tot 18 april 2015 o.l.v. prof. dr. Reimund Bieringer Bezoek van archeologische sites die relevant zijn m.b.t. de studie van het Nieuwe Testament en de Griekse en Romeinse cultuur. Prijs: 750 euro voor studenten exclusief vliegticket Maximum 15 studenten toegelaten Info: reimund.bieringer@theo.kuleuven.be

31 Concert Messiaen http://theo.kuleuven.be/nl/algemeen/concert-messiaen/ http://theo.kuleuven.be/en/concert-messiaen/ ‘Vingt regards sur l’enfant-Jésus’ (1944) van Olivier Messiaen (1908-1992), door de Schotse pianist Steven Osborne. Het concert gaat door op woensdag 1 oktober om 20.30 u in de Grote Aula van het Maria Teresia college te Leuven. 5 euro Mogelijk op te nemen in het kader van Theologische en godsdienstwetenschappelijke perspectieven

32 Bezoek bisdom Bezoek bisdom Brugge voor studenten bisdom Brugge (10 november, 10 uur)

33 6. Canoniekrechtelijke graden INFOSESSIE OP DINSDAG 30 SEPTEMBER VAN 13 u tot 14 u in lokaal MTC1 01.03

34 7. Voorstelling UP Meer info: URL: http://www.kuleuven.be/up/http://www.kuleuven.be/up/

35 8. Studietrajectbegeleiding Informatie Leerprocesbegeleiding Ombudsdienst Gesprek

36 9. Contactpersonen Prof. dr. Johan De Tavernier, vicedecaan onderwijs e-mail: johan.detavernier@theo.kuleuven.bejohan.detavernier@theo.kuleuven.be Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail Prof. dr. Annemie Dillen, secretaris FPOC e-mail: annemie.dillen@theo.kuleuven.beannemie.dillen@theo.kuleuven.be Mogelijkheid tot persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail Prof. dr. Frederiek Depoortere, studietrajectbegeleider/ombuds Voor alle praktische vragen over samenstelling programma, examens, enz. e-mail: stb@theo.kuleuven.bestb@theo.kuleuven.be URL: http://theo.kuleuven.be/page/studieadvieshttp://theo.kuleuven.be/page/studieadvies

37 9. Contactpersonen Studietrajectbegeleider voor werkstudenten E-mail: werkstudenten@theo.kuleuven.bewerkstudenten@theo.kuleuven.be Mevrouw Rita Dehaes, studentensecretaris e-mail: rita.dehaes@theo.kuleuven.berita.dehaes@theo.kuleuven.be Voor vragen m.b.t. examenplanning, ISP/IER, kerkrechtelijke graden, diploma’s Mevrouw Caroline Schrijvers, medewerker onderwijssecretariaat e-mail: caroline.schrijvers@theo.kuleuven.becaroline.schrijvers@theo.kuleuven.be Voor vragen m.b.t. het uurrooster, algemene vragen


Download ppt "FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!"

Verwante presentaties


Ads door Google