De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!

Verwante presentaties


Presentatie over: "FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!"— Transcript van de presentatie:

1 FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!

2 Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen studeren

3 1. Structuur van de opleidingen Master in de gespecial. studies in de ggl & gdw Optie 1: Theologie en religiestudie Optie 2: Praktische theologie: academische pastoraatsopleiding Doctor in de godgeleerdheid SLO theorie Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen SLO in service stage SLO Volle- dige op- leiding

4 Zij-instromers SLOSLO Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Doctor in de godgeleerdheid Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Permanente Vorming Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Master WIDR

5 2. Bachelor met verminderde studieomvang 30 tot 120 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding(en) Academische bachelor/master in de wijsbegeerte met optie godsdienstwetenschappen: 30 sp Professionele bachelor lerarenopleiding met specialisatie godsdienst (nieuwe systeem: godsdienst en één ander vak): 80 sp Professionele bachelor lerarenopleiding specialisatie godsdienst (oude systeem: godsdienst en twee andere vakken): 90 sp Academische bachelor/master in de humane wetenschappen (inclusief wijsbegeerte): 90sp Academische bachelor/master in de exacte of biomedische wetenschappen of een professionele bachelor in de humane wetenschappen: 105 sp Professionele bachelor niet behorend tot de humane wetenschappen: 120 sp 2.1. Toelating

6 Bachelor met verminderde studieomvang Toelatingscommissie: Aanvraagformulier toelatingsprocedure Geïndividualiseerd studietraject: in samenspraak met de studietrajectbegeleider en de onderwijscommissie Flexibel o voltijds / deeltijds o mogelijkheid tot zelfstudie en/of examenspreiding Zie: Vademecum voor zij-stromers http://theo.kuleuven.be/nl/studenten http://theo.kuleuven.be/nl/studenten

7 Bachelor met verminderde studieomvang Voor wie? o Houder van een masterdiploma o Beroepsuitweg: onderwijs (2de en 3de graad secundair onderwijs/hoger onderwijs) Programma o 60 studiepunten 1 jaar voltijds 2 jaar deeltijds o Examenspreiding en/of zelfstudie o Combinatie met de lerarenopleiding mogelijk o + 30 of 45 sp = bachelordiploma 2.2 Certificaat voor het godsdienstonderwijs

8 3. Verloop academiejaar en lesweek 1e semester13 weken les 2 weken kerstvakantie 1 week blok 3 weken examens Lesvrije week 2e semester13 weken les 2 weken paasvakantie 2 weken blok 3 weken examens 12 weken zomervakantie 3 weken examens (augustus/ september) Verloop academiejaar

9 4. Inhoud van de programma’s 1ste fase GG/GDW 2de fase GG/GDW 3de fase GG/GDW master mana ma Theologisch 25 sp Godsdienst- wetenschappelijk 12 sp16 sp12 sp Filosofisch 6 sp5 sp Keuzepakket 12 sp10 sp14 sp Inleiding tot het christendom & de christelijke theologie + Oefeningen/scripties 5 sp4sp4 + 5sp

10 Introductie in kernelementen van het christendom en christelijke theologie Methodologisch onderdeel Via oefeningen raak je vertrouwd met de bibliotheek, het bronnengebruik, het schrijven van papers en het typografisch richtsnoer voor papers en scripties. Vanaf tweede fase: scriptie met methodologische ondersteuning 4.1.Inleiding tot het christendom en de christelijke theologie

11 Bijbelwetenschappen Systematische theologie Geloof en ethiek Geschiedenis van kerk en theologie Geloofscommunicatie 4.2. Theologische componenten

12 4.3. Componenten wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie Wereldgodsdiensten o.a. inleiding islam, inleiding oosterse religies, nieuwe religieuze bewegingen Interreligieuze dialoog christendom en islam, christendom en jodendom Religiestudie o.a. godsdienstige ontwikkelingspsychologie, godsdienstsociologie, inleiding godsdienstwetenschap

13 4.4. Filosofische componenten Historische inleiding tot de wijsbegeerte Fundamentele wijsbegeerte Keuze: Geschiedenis van de wijsbegeerte (oudheid/middeleeuwen/moderne tijd) Logica Kenleer Metafysica Algemene moraalfilosofie …

14 4.5. Keuzepakket Klassieke talen Lezing van teksten Elke student dient over de eerste drie jaar ten minste (1) een klassieke taal, (2) een vak ‘lezing van theologische teksten’ in een klassieke of moderne taal en (3) een extra vak filosofie te volgen.

15 5. Motivatie voor studiekeuze Motivatie vanuit: Persoonlijke interesse in levensbeschouwing en spiritualiteit Religieuze en interculturele interesse Wetenschappelijke interesse Betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap of beweging

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Indiareis 2014 wat? 1 maand India programma 2007, 2009 & 2012 o www.indiablog.be www.indiablog.be programma 2014 ~ programma 2012

32 Indiareis 2014 wat? werkcollege India (4 studiepunten) o lessen, lezingen,excursies,… o paper o eerste sem. 2013-2014 studiereis (4 studiepunten) o één maand India o januari / februari 2014 (einde eerste week ex. – einde eerste week tweede sem.) o paper

33 Indiareis 2014 waarom? zie syllabus Werkcollege India (A05D9A), doelstellingen zie syllabus Studiereis (A01D3B), doelstellingen

34 Indiareis 2014 wie? min. 15 – max. 20 deelnemers, nemen 8 studiepunten op in hun programma studenten tweede fase bach studenten derde fase bach studenten WIDR master (na vk bach) en evtl. ook vk bach

35 Indiareis 2014 kosten? kostprijs (incl. visum, verzekering, reisgids): +/- 2000 euro (maar) zakgeld / souvenirs: +/- 100 à 150 euro (+ reserve) materiaal, reispas, inentingen, malaria beurs (300-500 euro?)

36 Indiareis 2014 en verder? volg de belevenissen van je medestudenten op www.Indiablog.be en op www.facebook.com/Indiareis2014 www.Indiablog.bewww.facebook.com/Indiareis2014 volgende editie: januari/februari 2016

37 6. Canoniekrechtelijke graden INFOSESSIE OP DINSDAG 1 OKTOBER VAN 11 u tot 12 u in lokaal MTC1 02.07

38 7. Voorstelling UP Meer info: URL: http://www.kuleuven.be/up/http://www.kuleuven.be/up/

39 8. Studietrajectbegeleiding Informatie Leerprocesbegeleiding Ombudsdienst Gesprek

40 9. Contactpersonen Dr. Frederiek Depoortere, studietrajectbegeleider/ombuds Voor alle praktische vragen over samenstelling programma, examens, enz. e-mail: stb@theo.kuleuven.bestb@theo.kuleuven.be URL: http://theo.kuleuven.be/page/studieadvieshttp://theo.kuleuven.be/page/studieadvies Mevr. Judith Cockx, studietrajectbegeleider voor werkstudenten e-mail: werkstudenten@theo.kuleuven.bewerkstudenten@theo.kuleuven.be

41 9. Contactpersonen Prof. dr. Wim François, secretaris POC en ISP- verantwoordelijke Voor alle vragen ivm ISP e-mail: wim.françois@theo.kuleuven.bewim.françois@theo.kuleuven.be Mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail Prof. dr. Bert Broeckaert, programmadirecteur e-mail: bert.broeckaert@theo.kuleuven.bebert.broeckaert@theo.kuleuven.be Mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek na afspraak via e-mail


Download ppt "FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN WELKOM!"

Verwante presentaties


Ads door Google