De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012

2 Welkom ! Verwelkoming door prof. dr. Bert Broeckaert Achtergrond van de opleiding

3 Structuur van de opleiding Master WIDR: 3 onderdelen 1.Gemeenschappelijk gedeelte (Truncus Communis) 2.Optie Wereldgodsdiensten en interreligieuze Dialoog Islam Religiestudie 3. Meesterproef

4 1.Basiscursus Religiestudie 2.Basiscursus Wereldreligies 3.Keuzevak interreligieuze dialoog: Christianity and Islam Christendom en islam 4.European Perspectives on Religion 5.Werkcollege WIDR 1.Gemeenschappelijk gedeelte (24 sp.) Structuur van de opleiding

5 Excursies Basiscursus Wereldreligies: 4 excursies. Voorbeelden: Hindoeïsme Boeddhisme Jodendom Sikhisme Structuur van de opleiding Eerste les maandag 1 oktober 2012 | 16-18u | MTC 00.59 ZIE TOLEDO

6

7

8 Optie Wereldgodsdiensten en Interreligieuze Dialoog Theology of Interreligious Dialogue Seminarie Christendom en Islam Seminar Christianity and Islam World Religions and Ethics Werkcollege India Studiereis India Hinduism Boeddhisme Joodse filosofie Japanse godsdiensten Theology of Orthodox Churches – Theologie van de Orthodoxe kerken Nieuwe religieuze bewegingen 2.Optie Structuur van de opleiding

9 Migration and Minorities Policies: anthropological presuppositions and implications Anthropology and Islam Werkcollege India Studiereis India Optie Islam Islamitisch recht Christendom en Islam Seminarie Christendom en Islam Seminar Christianity and Islam Structuur van de opleiding

10 Anthropology of Religion Anthropology and Islam De antropologische studie van hedendaagse cultuurcontacten Algemene godsdienstpsychologie Godsdienstpsychologie in de interculturele context Godsdienstige ontwikkelingspsychologie Godsdienstsociologie Methodology of Empirical Research in Religious Studies Ethnographic Fieldwork: exemplary research Ethnographic Fieldwork: Analysis and Communication Nieuwe religieuze bewegingen Werkcollege India Studiereis India Optie Religiestudie Structuur van de opleiding

11 Studiereis India Academiejaar 2013-2014 11

12

13

14

15

16

17

18 18

19 19

20

21 21

22 22

23 23

24

25

26 26 Indiareis 2014 wat? 1 maand India programma 2007, 2009 & 2012 –www.indiablog.bewww.indiablog.be programma 2014 ~ programma 2012 –eén dag meer in Agra/Delhi? –soepelheid

27 27 Indiareis 2014 wat? werkcollege India (4 studiepunten) –lessen, lezingen,excursies,… –paper –eerste sem. 2013-2014 studiereis (4 studiepunten) –één maand India –januari / februari 2014 (einde eerste week ex. – einde eerste week tweede sem.) –paper

28 28 Indiareis 2012 waarom? zie syllabus Werkcollege India (A05D9A), doelstellingen zie syllabus Studiereis (A01D3B), doelstellingen

29 29 Indiareis 2014 wie? min. 15 – max. 20 deelnemers nemen 8 studiepunten op in hun programma (in 2013-2014) studenten tweede fase bach (in 2013-2014) studenten derde fase bach (in 2013-2014) studenten WIDR (in 2013-2014) voorstel: ook master (na vk bach) en vk bach

30 30 Indiareis 2014 kosten? kostprijs (incl. visum, verzekering, reisgids): +/- 2000 euro (maar) zakgeld / souvenirs: +/- 100 à 150 euro (+ reserve) materiaal, reispas, inentingen, malaria beurs (300-500 euro?)

31 31 Indiareis 2014 en verder? begin tweede semester: info-avond (verplichte aanwezigheid) inschrijven in loop van tweede semester (voorschot) storting saldo: september & november 2013 werkcollege vanaf oktober 2013

32 Eindverhandeling (16 sp.) Stage/veldwerk met onderzoeksrapport (20 sp.) (www.kuleuven.be/icrid/onderwijs/Stageplaatsen.html) 3.Masterproef Structuur van de opleiding

33 Masterproef WIDR keuze eindverhandeling (16 stp.) of stage/veldwerk met onderzoeksrapport (20 stp.) (bij studiespreiding: masterproef pas na basiscursussen)

34 Stage / veldwerk met onderzoeksrapport = twee aparte opleidingsonderdelen (OPO) Stage/veldwerk Praktijk (met inbegrip van het eindverslag): 10 stp Stage/veldwerk Onderzoeksrapport: 10 stp Kunnen in twee verschillende academiejaren worden afgelegd.

35 Stage 200 u op locatie in een organisatie actief op het terrein van –de interreligieuze dialoog –de geloofscommunicatie in een interculturele context wordt begeleid door stagementor (in de organisatie zelf) ZAP-verantwoordelijke praktijklector

36 Stage: opbouw Ideaal model stage: één week introductie- of kennismakingsstage of introducerend veldwerk; één dag per week gedurende het eerste semester een sector of activiteit bijhouden en een volledige stage/veldwerk, d.i. drie aaneensluitende dagen per week in het tweede semester tot Pasen. Men kan ook opteren voor een aaneensluitend binnenlands of buitenlands stage/veldwerk. Reëel contact met religieuze werkveld, maar afhankelijk van timing activiteiten stageorganisatie en eigen werkschema (indien werkstudent)!

37 Stageplaatsen Binnen- of buitenland Eigen voorstellen: op basis van eigen voorgeschiedenis (studie, werkervaring) te overleggen met praktijklector en ZAP-verantwoordelijke Stage in overleg met organisatie, praktijklector en ZAP- verantwoordelijke uitschrijven in stagecontract Recente voorbeelden: Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM) …

38 Veldwerk Bestuderen van een hedendaags religieus fenomeen in binnen- of buitenland vanuit een godsdienstwetenschappelijk perspectief, via o.m. participerende observaties en interviews,... 200 uur, inclusief het uitschrijven van eventuele interviews e.d. wordt begeleid door stagementor (in de organisatie) ZAP-verantwoordelijke praktijklector

39 Rapporteringen stage / veldwerk Logboek: voor elke werkdag de tijdsbesteding, de observaties en de verworven inzichten nauwgezet genoteerd (1/2 à 1 pagina) wekelijks via mail en aan de hand van het logboek kort verslag uitgebracht bij de praktijklector. ter voorbereiding en afronding van elke langere aaneensluitende periode van stage/veldwerk wordt een afspraak gemaakt met de praktijklector. Eindproduct wordt verwacht dat student de einddoelen, vastgelegd bij de start van de stage/het veldwerk, ook effectief bereikt. Portfolio: tastbare resultaten (vb. brochures, affiches, ppt-presentaties) In geval van veldwerk: gedetailleerd document (10-12 blz.) waarin de methodologische aspecten van het veldwerkonderzoek gestructureerd worden beschreven. Eindverslag Aan het eind van de stage/het veldwerk wordt door de student een eindverslag (7-10 blz.) opgesteld.

40 Onderzoeksrapport Apart opleidingsonderdeel ! ‘wetenschappelijk artikel’: compacte tekst in dialoog met de heersende wetenschappelijke inzichten. uitgaande van een concrete probleemstelling of onderzoeksvraag link met stage of veldwerk in het Nederlands, Engels, Frans of Duits geschreven (indien niet in het Nederlands: Nederlandstalige samenvatting toevoegen). afgerond geheel van 7.500-10.000 woorden (15-20 bladzijden) beoordeeld door aparte jury (cf. scriptie) De promotor van het onderzoeksrapport is in de regel dezelfde als ZAP-verantwoordelijke voor de stage.

41 Eindverhandeling (Scriptie) origineel onderzoeksontwerp m.b.t. wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en/of religiestudie. beantwoordt aan de vereisten van wetenschappelijk onderzoek zelfstandige verwerking van primaire bronnen, studies en vakliteratuur in verband met het behandelde onderwerp eventueel eigen empirisch onderzoek ongeveer 25.000 woorden (50 blz.) In het Nederlands, Engels, Frans of Duits geschreven (indien niet in het Nederlands: Nederlandstalige samenvatting toevoegen). publieke presentatie (15 min.) en vragen door promotor (co- promotor) en correctoren (45 min. in totaal)

42 Hoe onderwerp scriptie bepalen? Oriënterend gesprek met studietrajectbegeleider Verkennende gesprekken mogelijke promotoren (ieder lid van ZAP) Raadplegen beschikbare en lopende onderwerpen: http://theo.kuleuven.be/page/thesissen/ ‘Thesismarkt’ op 28 sept 2012 (14-17u) !! Promotor en onderwerp moeten worden ingediend voor half november (zie hiervoor academische kalender)

43 Richtlijnen voor opmaak Voor alle scripties, rapporten e.d.: inhoudelijke, bibliografische en typografische richtlijnen: http://theo.kuleuven.be/uploads/file/richtlijnen/2011- 2012/richtlijnen-2011-2012.pdf sjablonen (titelbladen,…): http://theo.kuleuven.be/nl/studenten/sjablonen/

44 Plagiaat “Plagiaat is elke overname van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, …) van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding.” Lees voor je begint literatuur door te nemen en voor het schrijven goed deze richtlijnen door! http://www.kuleuven.be/plagiaat/

45 Vragen?

46 Praktische informatie voor nieuwe studenten -Individueel Studieprogramma (ISP) – Individueel Examenrooster (IER) – Gepersonaliseerd uurrooster -Andere toepassingen van Toledo -Cursuspagina’s -Webmail -Zelfstudie en examenspreiding -zelfstudiepaketten

47 ISP – IER – uurrooster: via Toledo ISP – IER – uurrooster Andere toepassingen op Toledo: –Cursuspagina’s –webmail

48 Toledo hoofdscherm Studentenhandleiding Toledo: https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf

49 Toledo: ISP – IER – uurrooster

50 Individueel Studieprogramma https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp Hoofding van een ISP

51 Individueel Studieprogramma Lay-out zoals in de programmagids https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp

52 https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/ier

53 Gepersonaliseerd uurrooster

54 Toledo: cursuspagina’s

55 Voorbeeld cursuspagina

56 Toledo: webmail

57 Webmail

58 Zelfstudie en examenspreiding Omwille van werk, overlapping  Faculteit Aanvraag voor zelfstudie en examenspreiding  via het facultaire platform http://theo.kuleuven.be/page/aanvraag_statuut/ http://theo.kuleuven.be/page/aanvraag_statuut/ –Steeds staven met attesten werkgever (bezorgen aan mevr. Caroline Schrijvers) Intekenen voor examenmoment  via het facultaire platform https://theo.kuleuven.be/page/werkstudent/ https://theo.kuleuven.be/page/werkstudent/

59 Toledo: vakken in zelfstudie

60 Zelfstudiepakketten

61 Belangrijke data 10 oktober 2012 deadline ISP 18 oktober 2012 deadline aanvraag zelfstudie & examenspreiding 7 november 2012 deadline indiening onderwerpen scripties en masterproeven 7 januari 2013 deadline indiening papers 27 februari 2013 deadline ISP tweede semester 28 februari 2013 deadline aanvraag zelfstudie & examenspreiding

62 Vragen?

63 De eerste week… Uurrooster: te vinden via programma-pagina http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_51016783.htm Breng je uurrooster uitgeprint mee! Lokalen en docenten

64 Uurrooster

65 Algemene informatie: Website: www.kuleuven.be/icrid www.kuleuven.be/icrid Studieprogramma: http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/opleidingen/n/SC_510 16783.htm Brochures Facultaire kalender: Studenten Academische kalender https://theo.kuleuven.be/nl/algemeen/kalender Informatie: kanalen

66 Samenstelling programma (ISP): KU Loket Student Mijn studieprogramma (ISP) zie ook: http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/ over zelfstudie, examenspreiding e.d.: Studenten Vademecum voor zij-instromers over de scriptie: Studenten Richtlijnen scriptie, verhandeling en masterproef Informatie: kanalen http://theo.kuleuven.be/nl/studenten/formulieren/vade mecum-voor-zij-instromers-2012-13.pdf https://theo.kuleuven.be/nl/studenten/richtlijnen/

67 Voor algemene informatie en studietrajectbegeleiding (vragen over opstellen individueel programma, vakinhoud, verdere begeleiding, …) Contact: Joke Lambelin U kan Joke Lambelin bereiken per e-mail (Joke.Lambelin@theo.kuleuven.be) of telefonisch op het nummer 016/32.84.42.Joke.Lambelin@theo.kuleuven.be Of u komt langs tijdens de permanentie: elke maandagnamiddag van 13u tot 15u kan u terecht in lokaal COVE 00.27. Contact

68 Voor informatie mbt stage/veldwerk Contact: Francis Van den Noortgaete U kan Francis Van den Noortgaete bereiken per e-mail (Francis.Vandennoortgaete@theo.kuleuven.be).Francis.Vandennoortgaete@theo.kuleuven.be Of u komt langs tijdens de permanentie: elke maandagnamiddag van 13u tot 15u kan u terecht in lokaal COVE 00.27.

69 Contact: Prof. dr. Wim François U kan Wim François bereiken per e-mail (Wim.francois@theo.kuleuven.be)Wim.francois@theo.kuleuven.be Voor praktische informatie: ISP, IER, zelfstudie en examenspreiding Contact Programmadirecteur Prof. Dr. Bert Broeckaert U kan Bert Broeckaert bereiken per e-mail (Bert.Broeckaert@theo.kuleuven.be).Bert.Broeckaert@theo.kuleuven.be

70 WELKOM!


Download ppt "Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google