De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012

2 Welkom ! Verwelkoming door prof. dr. Bert Broeckaert Achtergrond van de opleiding

3 Structuur van de opleiding
Master WIDR: 3 onderdelen Gemeenschappelijk gedeelte (Truncus Communis) Optie Wereldgodsdiensten en interreligieuze Dialoog Islam Religiestudie 3. Meesterproef

4 Structuur van de opleiding
Gemeenschappelijk gedeelte (24 sp.) Basiscursus Religiestudie Basiscursus Wereldreligies Keuzevak interreligieuze dialoog: Christianity and Islam Christendom en islam European Perspectives on Religion Werkcollege WIDR Christendom en jodendom: uitleg 2jaarlijkse vakken Naar reële website gaan, programmapagina: overlopen symbolen (uurrooster verder in de presentatie)

5 Structuur van de opleiding
Excursies Basiscursus Wereldreligies: 4 excursies. Voorbeelden: Hindoeïsme Boeddhisme Jodendom Sikhisme Meer specifieke uitleg bij excursies? Bert geeft uitleg, enkele van de foto’s weg (1/1) Eerste les maandag 1 oktober 2012 | 16-18u | MTC 00.59 ZIE TOLEDO

6

7

8 Structuur van de opleiding
Optie Optie Wereldgodsdiensten en Interreligieuze Dialoog Hinduism Boeddhisme Joodse filosofie Japanse godsdiensten Theology of Orthodox Churches – Theologie van de Orthodoxe kerken Nieuwe religieuze bewegingen Theology of Interreligious Dialogue Seminarie Christendom en Islam Seminar Christianity and Islam World Religions and Ethics Werkcollege India Studiereis India Nogmaals 2 jaarlijks systeem, even en oneven jaren, plicht/niet plichtvakken, semester,

9 Structuur van de opleiding
Optie Islam Islamitisch recht Christendom en Islam Seminarie Christendom en Islam Seminar Christianity and Islam Migration and Minorities Policies: anthropological presuppositions and implications Anthropology and Islam Werkcollege India Studiereis India

10 Structuur van de opleiding
Optie Religiestudie Anthropology of Religion Anthropology and Islam De antropologische studie van hedendaagse cultuurcontacten Algemene godsdienstpsychologie Godsdienstpsychologie in de interculturele context Godsdienstige ontwikkelingspsychologie Godsdienstsociologie Methodology of Empirical Research in Religious Studies Ethnographic Fieldwork: exemplary research Ethnographic Fieldwork: Analysis and Communication Nieuwe religieuze bewegingen Werkcollege India Studiereis India

11 Studiereis India Academiejaar

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Indiareis 2014 wat? 1 maand India programma 2007, 2009 & 2012
programma 2014 ~ programma 2012 eén dag meer in Agra/Delhi? soepelheid

27 Indiareis 2014 wat? werkcollege India (4 studiepunten)
lessen, lezingen,excursies,… paper eerste sem studiereis (4 studiepunten) één maand India januari / februari 2014 (einde eerste week ex. – einde eerste week tweede sem.)

28 Indiareis 2012 waarom? zie syllabus Werkcollege India (A05D9A), doelstellingen zie syllabus Studiereis (A01D3B), doelstellingen

29 Indiareis 2014 wie? min. 15 – max. 20 deelnemers
nemen 8 studiepunten op in hun programma (in ) studenten tweede fase bach (in ) studenten derde fase bach (in ) studenten WIDR (in ) voorstel: ook master (na vk bach) en vk bach

30 Indiareis 2014 kosten? kostprijs (incl. visum, verzekering, reisgids):
+/ euro (maar) zakgeld / souvenirs: +/- 100 à 150 euro (+ reserve) materiaal, reispas, inentingen, malaria beurs ( euro?)

31 Indiareis 2014 en verder? begin tweede semester: info-avond (verplichte aanwezigheid) inschrijven in loop van tweede semester (voorschot) storting saldo: september & november 2013 werkcollege vanaf oktober 2013

32 Structuur van de opleiding
Masterproef Eindverhandeling (16 sp.) Stage/veldwerk met onderzoeksrapport (20 sp.) (www.kuleuven.be/icrid/onderwijs/Stageplaatsen.html) Gedeelte Francis? Klopt deze link nog? Mss hier wat meer uitleg bij

33 Masterproef WIDR eindverhandeling (16 stp.)
keuze eindverhandeling (16 stp.) of stage/veldwerk met onderzoeksrapport (20 stp.) (bij studiespreiding: masterproef pas na basiscursussen)

34 Stage / veldwerk met onderzoeksrapport
= twee aparte opleidingsonderdelen (OPO) Stage/veldwerk Praktijk (met inbegrip van het eindverslag): 10 stp Stage/veldwerk Onderzoeksrapport: 10 stp Kunnen in twee verschillende academiejaren worden afgelegd.

35 Stage 200 u op locatie in een organisatie actief op het terrein van
de interreligieuze dialoog de geloofscommunicatie in een interculturele context wordt begeleid door stagementor (in de organisatie zelf) ZAP-verantwoordelijke praktijklector

36 Stage: opbouw Ideaal model stage:
één week introductie- of kennismakingsstage of introducerend veldwerk; één dag per week gedurende het eerste semester een sector of activiteit bijhouden en een volledige stage/veldwerk, d.i. drie aaneensluitende dagen per week in het tweede semester tot Pasen. Men kan ook opteren voor een aaneensluitend binnenlands of buitenlands stage/veldwerk. Reëel contact met religieuze werkveld, maar afhankelijk van timing activiteiten stageorganisatie en eigen werkschema (indien werkstudent)!

37 Stageplaatsen Binnen- of buitenland Eigen voorstellen:
op basis van eigen voorgeschiedenis (studie, werkervaring) te overleggen met praktijklector en ZAP-verantwoordelijke Stage in overleg met organisatie, praktijklector en ZAP-verantwoordelijke uitschrijven in stagecontract Recente voorbeelden: Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims (VOEM)

38 Veldwerk Bestuderen van een hedendaags religieus fenomeen in binnen- of buitenland vanuit een godsdienstwetenschappelijk perspectief, via o.m. participerende observaties en interviews,... 200 uur, inclusief het uitschrijven van eventuele interviews e.d. wordt begeleid door stagementor (in de organisatie) ZAP-verantwoordelijke praktijklector

39 Rapporteringen stage / veldwerk
Logboek: voor elke werkdag de tijdsbesteding, de observaties en de verworven inzichten nauwgezet genoteerd (1/2 à 1 pagina) wekelijks via mail en aan de hand van het logboek kort verslag uitgebracht bij de praktijklector. ter voorbereiding en afronding van elke langere aaneensluitende periode van stage/veldwerk wordt een afspraak gemaakt met de praktijklector. Eindproduct wordt verwacht dat student de einddoelen, vastgelegd bij de start van de stage/het veldwerk, ook effectief bereikt. Portfolio: tastbare resultaten (vb. brochures, affiches, ppt-presentaties) In geval van veldwerk: gedetailleerd document (10-12 blz.) waarin de methodologische aspecten van het veldwerkonderzoek gestructureerd worden beschreven. Eindverslag Aan het eind van de stage/het veldwerk wordt door de student een eindverslag (7-10 blz.) opgesteld.

40 Onderzoeksrapport Apart opleidingsonderdeel !
‘wetenschappelijk artikel’: compacte tekst in dialoog met de heersende wetenschappelijke inzichten. uitgaande van een concrete probleemstelling of onderzoeksvraag link met stage of veldwerk in het Nederlands, Engels, Frans of Duits geschreven (indien niet in het Nederlands: Nederlandstalige samenvatting toevoegen). afgerond geheel van woorden (15-20 bladzijden) beoordeeld door aparte jury (cf. scriptie) De promotor van het onderzoeksrapport is in de regel dezelfde als ZAP-verantwoordelijke voor de stage.

41 Eindverhandeling (Scriptie)
origineel onderzoeksontwerp m.b.t. wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en/of religiestudie. beantwoordt aan de vereisten van wetenschappelijk onderzoek zelfstandige verwerking van primaire bronnen, studies en vakliteratuur in verband met het behandelde onderwerp eventueel eigen empirisch onderzoek ongeveer woorden (50 blz.) In het Nederlands, Engels, Frans of Duits geschreven (indien niet in het Nederlands: Nederlandstalige samenvatting toevoegen). publieke presentatie (15 min.) en vragen door promotor (co-promotor) en correctoren (45 min. in totaal)

42 Hoe onderwerp scriptie bepalen?
Oriënterend gesprek met studietrajectbegeleider Verkennende gesprekken mogelijke promotoren (ieder lid van ZAP) Raadplegen beschikbare en lopende onderwerpen: ‘Thesismarkt’ op 28 sept 2012 (14-17u) !! Promotor en onderwerp moeten worden ingediend voor half november (zie hiervoor academische kalender)

43 Richtlijnen voor opmaak
Voor alle scripties, rapporten e.d.: inhoudelijke, bibliografische en typografische richtlijnen: sjablonen (titelbladen,…):

44 Plagiaat “Plagiaat is elke overname van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, …) van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding.” Lees voor je begint literatuur door te nemen en voor het schrijven goed deze richtlijnen door!

45 Vragen?

46 Praktische informatie voor nieuwe studenten
Individueel Studieprogramma (ISP) – Individueel Examenrooster (IER) – Gepersonaliseerd uurrooster Andere toepassingen van Toledo Cursuspagina’s Webmail Zelfstudie en examenspreiding zelfstudiepaketten - Individueel Studieprogramma (ISP) - Individueel Examenrooster (IER) - Gepersonaliseerd uurrooster - Andere toepassingen van Toledo * Cursuspagina's * Webmail - Zelfstudie en examenspreiding * Zelfstudiepakketten Zou gedetailleerde informatie over leerkrediet en studie-efficiëntie voor latere sessie willen houden, waar Frederiek over Onderwijs- en Examenreglement uitleg geeft… Ga nu gewoon beklemtonen t.a.v. werkstudenten dat ze realistisch programma moeten opnemen. Over andere items, ombudsdienst, studietrajectbegeleiding, POC, keuzevakken, kunnen we nog afspreken wat daar precies moet over gezegd worden…

47 ISP – IER – uurrooster: via Toledo
Andere toepassingen op Toledo: Cursuspagina’s webmail

48 Toledo hoofdscherm Studentenhandleiding Toledo: https://toledo.kuleuven.be/docs/stud_handl.pdf

49 Toledo: ISP – IER – uurrooster

50 Individueel Studieprogramma
Hoofding van een ISP https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp

51 Individueel Studieprogramma
Lay-out zoals in de programmagids https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/isp

52 https://icts.kuleuven.be/docs/at/cm/ve/ier

53 Gepersonaliseerd uurrooster

54 Toledo: cursuspagina’s

55 Voorbeeld cursuspagina

56 Toledo: webmail

57 Webmail

58 Zelfstudie en examenspreiding
Omwille van werk, overlapping  Faculteit Aanvraag voor zelfstudie en examenspreiding  via het facultaire platform Steeds staven met attesten werkgever (bezorgen aan mevr. Caroline Schrijvers) Intekenen voor examenmoment  via het facultaire platform https://theo.kuleuven.be/page/werkstudent/

59 Toledo: vakken in zelfstudie

60 Zelfstudiepakketten

61 Belangrijke data 10 oktober 2012 deadline ISP
18 oktober deadline aanvraag zelfstudie & examenspreiding 7 november deadline indiening onderwerpen scripties en masterproeven 7 januari deadline indiening papers 27 februari deadline ISP tweede semester 28 februari deadline aanvraag zelfstudie & examenspreiding

62 Vragen?

63 De eerste week… Uurrooster: te vinden via programma-pagina
Breng je uurrooster uitgeprint mee! Lokalen en docenten

64 Uurrooster

65 Informatie: kanalen Algemene informatie:
Website: Studieprogramma: htm Brochures Facultaire kalender: Studenten Academische kalender https://theo.kuleuven.be/nl/algemeen/kalender

66 Informatie: kanalen Samenstelling programma (ISP):
KU Loket Student Mijn studieprogramma (ISP) zie ook: over zelfstudie, examenspreiding e.d.: Studenten Vademecum voor zij-instromers over de scriptie: Studenten Richtlijnen scriptie, verhandeling en masterproef https://theo.kuleuven.be/nl/studenten/richtlijnen/

67 Contact Voor algemene informatie en studietrajectbegeleiding (vragen over opstellen individueel programma, vakinhoud, verdere begeleiding, …) Contact: Joke Lambelin U kan Joke Lambelin bereiken per of telefonisch op het nummer 016/ Of u komt langs tijdens de permanentie: elke maandagnamiddag van 13u tot 15u kan u terecht in lokaal COVE

68 Contact Voor informatie mbt stage/veldwerk
Contact: Francis Van den Noortgaete U kan Francis Van den Noortgaete bereiken per Of u komt langs tijdens de permanentie: elke maandagnamiddag van 13u tot 15u kan u terecht in lokaal COVE

69 Contact Voor praktische informatie: ISP, IER, zelfstudie en examenspreiding Contact: Prof. dr. Wim François U kan Wim François bereiken per Programmadirecteur Prof. Dr. Bert Broeckaert U kan Bert Broeckaert bereiken per

70 WELKOM!


Download ppt "Master in de Wereldgodsdiensten, de Interreligieuze Dialoog en de Religiestudie infosessie 24 sept 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google