De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters 19-2-2016

2 Programma Intro Spelregels – algemeen Spelregels – overtredingen
Korte pauze Spelregels – buitenspel Eerlijk fluiten en vlaggen Vragen BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

3 Spelregels - algemeen Het speelveld
De lijnen horen bij de gebieden die ze begrenzen, dus de buitkant is bepalend. De bal is pas uit als hij helemaal over de lijn is en er geen enkel stukje van de bal nog boven de lijn is. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

4

5 Dat geldt ook voor een doelpunt

6 Spelregels - algemeen Beslissingen
De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De scheidsrechter mag op een beslissing terugkomen, zolang hij het spel nog niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd. De scheidsrechter mag de voordeelregel naar eigen inzicht toepassen. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

7 Spelregels - algemeen Spelhervattingen
Uit geen enkele spelhervatting kan rechtstreeks in eigen doel worden gescoord. Gaat de bal toch rechtstreeks in het eigen doel dan krijgt de tegenpartij een hoekschop. N.B. De bal moet daarvoor wel correct in het spel zijn gebracht. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

8 Spelregels - algemeen Spelhervattingen
M.u.v. de indirecte vrije schop, de inworp en een scheidsrechtersbal kan er wel rechtstreeks uit spelhervattingen in het doel van de tegenpartij worden gescoord. Gaat de bal uit een indirecte vrije schop, inworp of scheidsrechtersbal rechtstreeks in het doel, dan volgt een doelschop. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

9 Spelregels - algemeen Scheidsrechtersbal
Een scheidsrechtersbal volgt wanneer, als de bal in het spel is, de scheidsrechter het spel tijdelijk heeft onderbroken en er geen spelstraf wordt gegeven. De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

10 Spelregels - algemeen Voorbeelden reden scheidsrechtersbal:
Een vergissing van de scheidsrechter Een blessure Persoon, dier, tweede bal, etc. op het veld De bal is stuk gegaan Weersomstandigheden Een overtreding buiten het speelveld Gelijktijdige overtredingen van beide teams BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

11 Spelregels - overtredingen
Directe vrije schop overtreding op onvoorzichtige, onbesuisde of gepaard gaande met een buitensporige inzet: 1. Een tegenstander trapt (of probeert) 2. Een tegenstander laat struikelen (of probeert) 3. Springt naar een tegenstander 4. Een tegenstander aanvalt 5. Een tegenstander slaat (of probeert te slaan) 6. Een tegenstander duwt 7. Een tegenstander ten val brengt BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

12 Voorwaarden voor de vrije schop
Onvoorzichtig Een duel ondoordacht aangaan of onbezonnen handelen Beslissing: directe vrije schop BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

13 Voorwaarden voor de vrije schop
Onbesuisd Handelen zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen Beslissing: directe vrije schop + geel BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

14 Voorwaarden voor de vrije schop
Buitensporige inzet De speler overschrijdt de noodzakelijke inspanning ver en loopt het risico de tegenstander te blesseren Beslissing: directe vrije schop + rood BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

15 Spelregels - overtredingen
Directe vrije schop (geen nadere voorwaarden) 8. Een tegenstander vasthoudt 9. Een tegenstander bespuwt 10. Bij een opzettelijke handsbal BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

16 Spelregels - overtredingen
Indirecte vrije schop Als de doelverdediger Bal langer dan zes seconden in zijn handen houdt Bal weer met zijn handen aanraakt zonder dat deze geraakt is door een andere speler Uit eigen inworp de bal met zijn handen aanraakt. Doelbewuste terugspeelbal met de voeten (van een medespeler) met zijn handen aanraakt BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

17 Spelregels - overtredingen
Vervolg indirecte vrije schop Speelt op een gevaarlijke wijze Een tegenstander in diens loop belemmert (obstructie) Voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel brengt Een andere overtreding begaat waarvoor het spel wordt onderbroken. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

18 Spelregels - overtredingen
Voorbeelden andere overtredingen: Vanuit het speelveld naar iemand buiten het speelveld: spuwen, gooien met aarde/voorwerp, met de bal; Veld betreden of verlaten zonder toestemming; Onsportief gedrag (bijv. misleiding/´schwalbe´); Commentaar op de leiding; Steunen op medespeler; Doelbewuste ´truc´ bij toespelen naar doelman. Strafbaar buitenspel Te laat komende speler of wisselspeler betreedt zonder toestemming het veld. Allemaal bestraffen met een INDIRECTE vrije schop. c t/m g: nemen op de plaats van de overtreding; a, b, h: nemen op de plaats waar de bal was toen werd onderbroken. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen 18

19 Spelregels - overtredingen
De vrije trap wordt genomen op de plaats waar de overtreding gemaakt wordt dus: Waar de speler geraakt wordt of kon worden, zowel bij contact- als bij overtredingen op afstand. Waar de opmerking gemaakt wordt Waar …… etc., etc., etc. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

20 De vrije schoppen De bal is in het spel, als hij getrapt is en beweegt
De vrije schoppen worden in twee soorten onderscheiden nl: directe waaruit rechtstreeks tegen de overtredende partij kan worden gescoord indirecte waaruit niet rechtstreeks kan worden gescoord BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

21 De vrije schoppen Voor de vrije schop geldt:
dat de bal moet stilliggen wanneer de schop wordt genomen en; dat de nemer de bal niet een tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

22 De vrije schoppen Vrije schoppen buiten het strafschopgebied
Alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt de vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

23 Vrije schoppen buiten het Strafschopgebied
Aanval Verdediging 9,15 meter BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

24 De vrije schoppen Vrije schop binnen het strafschopgebied voor de verdedigende partij alle tegenstanders op tenminste 9,15 meter van de bal en buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is de bal is in het spel wanneer deze buiten het strafschopgebied is getrapt een vrije schop binnen het doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dat gebied BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

25 Vrije schop binnen het strafschopgebied voor de verdedigende partij
Aanval Verdediging 9,15 meter en buiten het strafschopgebied BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

26 Vrije schop binnen het strafschopgebied voor de verdedigende partij
Verdediging Aanval 9,15 meter en buiten het strafschopgebied BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

27 De vrije schoppen Indirecte vrije schop binnen het strafschopgebied voor de aanvallende partij alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9,15 meter van de bal totdat deze in het spel is, tenzij ze op de eigen doellijn tussen de doelpalen staan de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

28 Indirecte vrije schop binnen het strafschopgebied voor de aanvallende partij
Verdediging Tussen de palen Aanval 9,15 meter 9,15 meter BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

29 De vrije schoppen Een indirecte vrije schop binnen het doelgebied voor de aanvallende partij: wordt genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

30 De vrije schoppen Indien een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend; In dien een directe vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

31 zijn arm boven het hoofd te heffen
De vrije schoppen Teken De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door: zijn arm boven het hoofd te heffen Hij moet die arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is aangeraakt door een andere speler of uit het spel is. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

32 Spelregels - overtredingen
Ongeoorloofde obstructie hinderen zonder doelgericht contact contact is bijkomstig tussen bal en speler bal niet binnen speelbereik indirecte vrije schop Blokkeren opvangen er wordt doelgericht contact gezocht tussen bal en speler bal niet binnen speelbereik directe vrije schop BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

33 Spelregels - overtredingen
Gevaarlijk spel houdt een bedreiging in geen contact onvoorzichtige actie tegenspeler in de buurt Spelstraf: indirecte vrije schop Disciplinaire straf i/h algemeen niet wel bij doorgebroken speler Gevaarlijk aanvallen op bal en/of tegenstander wel contact onbesuisd of met buitensporige inzet Spelstraf directe vrije schop Disciplinaire straf geel/rood BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

34 Spelregels - overtredingen
Mag niet Mag wel Geoorloofde schouderduw schouder tegen schouder gezicht naar de bal bal is binnen speelbereik Spelstraf geen, doorspelen Ongeoorloofde schouderduw schouder tegen schouder gezicht naar de bal bal is niet binnen speelbereik Spelstraf directe vrije schop BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

35 Spelregels - overtredingen
DISCIPLINAIRE STRAFFEN gele kaart 1. Onsportief gedrag misleiding (schwalbe) ………….. indirecte vrije schop onbehoorlijke taal ………………. indirecte vrije schop bal aan het spel onttrekken……. indirecte vrije schop tijdrekken ………………………. indirecte vrije schop heen en weer springen ………… indirecte vrije schop steunen op medespeler ……….. indirecte vrije schop roepen om tegenst. in de war t... indirecte vrije schop na scoren shirt uittrekken ……… aftrap na doelpunt BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

36 Spelregels - overtredingen
DISCIPLINAIRE STRAFFEN gele kaart 2. In woord of gebaar het niet eens zijn met scheidsrechter 3. Herhaaldelijk spelregels overtreden 4. Uitvoering van spelhervatting vertragen 5. Niet de vereiste afstand in acht nemen bij een hoekschop, vrije schop of inworp 6. Het speelveld betreden zonder toestemming 7. Het speelveld verlaten zonder toestemming BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

37 Spelregels - overtredingen
DISCIPLINAIRE STRAFFEN rode kaart 1. Ernstig gemeen spel (op buitensporige wijze) een tegenstander laat vallen springt naar een tegenstander een tegenstander aanvalt een tegenstander duwt een gevaarlijke of wilde tackle een tegenstander vasthoudt BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

38 Spelregels - overtredingen
DISCIPLINAIRE STRAFFEN rode kaart 2. Gewelddadige handeling stompen, trappen en slaan 3. Tegenstander of ander persoon bespuwt 4. Scoringskans ontnemen handsbal 5. Scoringskans ontnemen richting doel .... 6. Grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of gebaren 7. Een tweede waarschuwing BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

39 Spelregels - overtredingen
Doorgebroken speler Indien naar het oordeel v/d scheidsrechter een speler in richting van het doel gaat en; in een duidelijke scoringssituatie is en; er wordt op hem een overtreding gemaakt, dan moet de speler die de overtreding heeft begaan van het speelveld worden gezonden BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

40 Spelregels - overtredingen
Een duidelijke scoringskans? Criteria De afstand tussen de overtreding en het doel. De waarschijnlijkheid dat de bal in bezit blijft of komt. De richting van het spel. Het aantal en de plaats van de verdedigers. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

41 Spelregels - overtredingen
Indien naar het oordeel v/d scheidsrechter een speler, anders dan een doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied zijn tegenstander een doelpunt of scoringskans ontneemt door opzettelijk de bal met de hand te spelen zal hij van het speelveld moeten worden gezonden BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

42 Spelregels - overtredingen
Geel of rood bij een strafschop Een rode kaart als: opzettelijke handsbal en scoringskans bij overtreding scoringskans wordt ontnomen overtreding met buitensporige inzet Gele kaart: als de overtreding buiten het strafschopgebied ook met geel bestraft zou worden Anders geen gele of rode kaarten BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

43 Tijdstrafregeling In de categorie B veldvoetbal wordt gewerkt met een tijdstrafregeling indien er een waarschuwing wordt gegeven. De scheidsrechter is verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen. De tijdstraf duurt 10 minuten, voor de pupillen geldt een tijdstraf van 5 minuten. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

44 Tijdstrafregeling Het toezicht is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt de tijd bij en noteert de naam. Als de tijdstraf om is, mag de speler het speelveld weer betreden na een teken van de SR. De speler moet zich ophouden buiten het speelveld, doch binnen de omrastering, in een door de SR aangegeven gebied. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de tijdstraf stil. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij moet de scheidsrechter de gele kaart tonen. Bij een tweede waarschuwing toont de SR opnieuw de gele kaart, onmiddellijk gevolgd door de rode kaart. De speler kan gedurende de tijdstraf niet worden vervangen. Indien de aanvoerder een tijdstraf krijgt, moet zijn taak aan een andere speler worden overgedragen. Hij mag dan ook geen toelichting vragen op genomen beslissingen. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

45 Tijdstrafregeling Indien een wisselspeler of trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de rode kaart. Als de doelverdediger een tijdstraf krijgt, moet een andere speler zijn plaats innemen en zal door afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn. Als de tijdstraf niet kan worden vol gemaakt omdat de rust aanbreekt, dan zal het resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft worden ondergaan. Is de tijdstraf nog niet om bij het einde van de wedstrijd dan wordt de rest kwijtgescholden. Wordt de wedstrijd (tijdelijk) gestaakt, dan wordt het restant van een tijdstraf ondergaan na de hervatting. Als het aantal spelers vanwege tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd. Tijdstraffen worden niet vermeld op het wedstrijdformulier, een directe rode kaart wel. BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen

46 Pauze BFC / / Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters C-Junioren en D-pupillen


Download ppt "Voorlichting (Assistent-) Scheidsrechters"

Verwante presentaties


Ads door Google