De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg Vlaams banenpact Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg Vlaams banenpact Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg Vlaams banenpact Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

2 Waarover gaat het? Vormgeving nieuwe arbeidsmarktbevoegdheden (6 de SHV) Goed voor meer dan 1 miljard euro Via overleg tussen sociale partners en met de Vlaamse regering Globaal akkoord einde maart 2015 ??? Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

3 Plannen Vlaamse regering 1. Doelgroepkortingen (conceptnota)  RSZ-korting jongeren Laag- en middengeschoold Jonger dan 25 jaar Lager dan 2.300 euro bruto/maand Max. 3 jaar (per werkgever)  RSZ-korting ouderen Vanaf 55 jaar Aanwervingskorting gedurende 3 jaar Bijkomende blijvende korting, verhoogd vanaf 60 jaar Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

4 Plannen Vlaamse regering 1. Doelgroepkortingen (conceptnota)  VOP mensen met arbeidsbeperking Bestaande Vlaamse premie behouden  ‘Sectorale kortingen’ o.m. onthaalouders, kunstenaars, huishoudpersoneel behouden Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

5 Plannen Vlaamse regering 2. Kwalitatieve ondersteuning en werkervaring  Werkervaring WEP+ afgeschaft Nieuw systeem: nog uit te werken  Activa Uitkering als aanwervingssubsidie langdurig werklozen: nog onzeker  Werkhervattingstoeslag Is toeslag voor werkloze 55+ indien terug aan het werk Wordt aangepast (nog onduidelijk) Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

6 Plannen Vlaamse regering 3. Opleiding werknemers Regeerakkoord: hervorming bestaande stelsels (BEV, OC, opleidingskrediet) aangekondigd nog onduidelijk 4. Duaal leren (andere conceptnota) Hervorming leren en werken (DBSO, ILW,…) Vooral arbeidsmarktrijpe jongeren Verder uit te werken Nu adviezen, straks proefprojecten… Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

7 Ons standpunt 0. Algemeen Eerst akkoord onder sociale partners? Extra jobs? 1. Doelgroepkortingen Positief: vereenvoudiging; behoud sectorale kortingen Ontbreekt nog: aanwervingssteun langdurig werklozen; nadruk op laaggeschoolde jongeren; minimale tewerkstellingsduur Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

8 Ons standpunt 2. Kwalitatieve ondersteuning en werkervaring Garantie op werkervaring langdurig werklozen, betalend statuut PWA behouden tenzij alternatief Behoud art. 60 (werkervaring en opbouw sociale rechten) voor leefloners Gesco’s regulariseren Behoud Activa langdurig werklozen Werkhervattingstoeslag oudere werklozen versterken Bijkomend investeren in opleiding werkzoekenden Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

9 Ons standpunt 3. Opleiding werknemers Betaald educatief verlof behouden, met inbegrip van algemene opleidingen en syndicale vorming Opleidingskrediet behouden voor langdurige opleidingen Opleidingscheques voor laaggeschoolden en langdurige opleidingen versterken Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015

10 Ons standpunt 4. Duaal leren Ook inzetten op niet-arbeidsrijpe jongeren Sectoren betrekken (zie: huidige paritaire leercomités) Voldoende, kwalitatieve werkplekken Eenvormig statuut op basis van NAR-advies Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015


Download ppt "Overleg Vlaams banenpact Comité Vlaams ABVV - 24/03/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google