De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na het luiden van de klok zingen wij: Opw. 573

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na het luiden van de klok zingen wij: Opw. 573"— Transcript van de presentatie:

1

2 Na het luiden van de klok zingen wij: Opw. 573
Heer, U bent welkom, welkom

3 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. om te eren onze Heer. om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer! Opw /2

4 Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning. Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. U bent welkom Zoon van God Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden. Opw /2

5

6 MEDEDELINGEN

7

8 STILGEBED

9 Votum en Groet

10

11 Schoollied 886 Gelezen vers 1 door xxxx

12 Abba, Father, let me be Yours and Yours alone
Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. May my will forever be evermore Your own. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. Lied 886: 1/3

13 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Lied 886: 2/3

14 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Lied 886: 3/3

15

16 GEBOD van GOD

17

18 Opwekking 733: Tienduizend redenen

19 Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Opwekking 733: Refrein

20 De zon komt op, maakt de morgen wakker; Mijn dag begint met een lied voor U. Heer wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Opwekking 733: 1/3

21 Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Opwekking 733: Refrein

22 Heer vol geduld toont U ons uw liefde
Heer vol geduld toont U ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Opwekking 733: 2/3

23 Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Opwekking 733: Refrein

24 En op die dag als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt. Zal mijn ziel uw loflied blijven zingen; Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Opwekking 733: 3/3

25 Loof de Heer o mijn ziel. (2x) O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel. (2x) O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. Opwekking 733: Refrein

26 Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit; O mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam, verheerlijk zijn heilige naam… verheerlijk zijn heilige naam Met meer passie dan ooit; o mijn ziel verheerlijk zijn heilige naam. Opwekking 733: Refrein

27

28 GEBED

29

30 schriftlezing Lukas 19: 1-6

31 1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam.

32 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

33

34 Zingen Opwekking 518 “Heer U doorgrondt en kent mij”

35 Opw. 518: 1a,2,

36 Opw. 518: 1b,2,

37

38

39 Opw. 518: 1,2a

40 Opw. 518: 1,2b

41

42

43

44 schriftlezing Lukas 19: 7-10

45 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

46

47 Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen

48 Opw. 553: 1,2,3

49 Opw. 553: 1,2,3

50 2 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis
2 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal. Opw. 553: 1,2,3

51 3 Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja
3 Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja. In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal. 2x Opw. 553: 1,2,3

52

53 Preek: “Let’s take a selfie”

54

55 Opw. 488: De kracht van uw liefde
OPWEKKING 488

56 1. Heer ik kom tot U; neem mijn hart verander mij, als ik U ontmoet - vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Opw. 488: 1,2

57 Houdt mij vast, laat uw liefde stromen
Houdt mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Opw. 488: Refr.

58 2. Heer, kom dichter bij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. Opw. 488: 1,2

59 Houdt mij vast, laat uw liefde stromen
Houdt mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Opw. 488: Refr.

60 Houdt mij vast, laat uw liefde stromen
Houdt mij vast, heel dicht bij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde. Opw. 488: Refr.

61

62

63 COLLECTE REMIND BAND

64

65 DANKGEBED

66

67 Slotzang Opwekking 442: “Prijst Hem”

68 1 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder
1 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd. Kroont Hem, kroont Hem, engelen van zijn glorie. Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid. Als een herder draagt Hij ons in zijn armen, waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft. Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft.

69 2 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder
2 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. Om ons dwalen droeg Hij een doornenkroon, onze hoop, van wie wij verlossing verwachten. Kroont Hem, kroont Hem, Jezus de Mensenzoon. Als een offerlam heeft Hij de schuld gedragen. Wat een liefde, dat Hij ons leven geeft. Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft.

70 3 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder
3 Prijst Hem, prijst Hem, Jezus, de machtige Redder. Laat de hemel jubelen tot zijn eer. Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren. Kroont Hem, kroont Hem, Priester, Profeet en Heer. Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie. Buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft. Prijst Hem, prijst Hem, om zijn geweldige grootheid. Prijst Hem, prijst Hem, alles wat adem heeft.

71

72 ZEGEN Gevolgd door het Amenlied: Opwekking 710

73 Zegen mij op de weg die ik moet gaan Zegen mij op de plek waar ik zal staan Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt O God zegen mij alle dagen lang! Opwekking 710

74 Vader maak mij tot een zegen Ga mij niet voorbij Regen op mij met uw Geest Heer Jezus kom tot mij Als de Bron van leven Die ontspringt diep in mij Breng een stroom van zegen Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij Opwekking 710

75 Zegen ons waar we in geloof voor leven Zegen ons waar we hoop en liefde geven Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid Opwekking 710

76 Vader maak ons tot een zegen Hier in de woestijn Wachtend op Uw milde regen Om zelf een bron te zijn Met een hart vol vrede Zijn wij zegenend nabij Van uw liefde delend Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn Opwekking 710

77

78 In de hal van de kerk…… ….na het optreden van REMIND BAND


Download ppt "Na het luiden van de klok zingen wij: Opw. 573"

Verwante presentaties


Ads door Google