De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Oproep Versterkt Streekbeleid 354. Versterkt streekbeleid Inhoud en doelstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Oproep Versterkt Streekbeleid 354. Versterkt streekbeleid Inhoud en doelstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Oproep Versterkt Streekbeleid 354

2 Versterkt streekbeleid Inhoud en doelstelling

3 Heroriëntering Streekoverleg -> streekbeleid Bestaande structuren: ERSV’s – RESOC – SERR Nieuwe structuren: periode van 3 jaar -> Aanloop naar verankering van ‘Versterkt streekbeleid’ Focus op Evaluatie – leerelementen – bestuurlijke versterking

4 Doelstelling Versterkt Streekbeleid Heroriënteren bestaande structuur Streekbeleid versterken Lokale betrokkenheid vergroten Meer Focus – meer acties en engagement Op termijn - lokaal inzetten van werkgelegenheids- instrumentarium

5 Uitgangspunten Streekbeleid Lokale financiering – Vlaamse cofinanciering Steden en gemeenten nemen initiatief Op basis van leerelementen – ERSV – RESOC – SERR Schaalgrootte en bestuurskracht Betrokkenheid lokale stakeholders, provincies & sociale partners Sociaaleconomische ontwikkeling > Werkgelegenheidsbeleid Identiteit van de streek Verschillende snelheden

6 Versterkt Streekbeleid Acties Coördinatie Samenwerkingsverbanden Streekbeleid Opbouwen en concretiseren van de streekvisie Realiseren van prioritaire doelstellingen ( focus ) en acties

7 Projectvoorstel Versterkt Streekbeleid - Beoordelingsvragen Motiveren van Schaalgrootte en bestuurskracht Aantonen van sociaaleconomische identiteit regio Samenstelling en lokale gedragenheid incl. sociale partners Welke uitdagingen en acties voor de streek? Plan van aanpak voor gedragen streekbeleid? Welke structuur van samenwerkingsverband? Visie op lokale invulling van Vlaams werkgelegenheidsinstrumentarium Oproep Streekbeleid_Beoordelingscriteria_Finaal_01012016.xlsx

8 Versterkt Streekbeleid Promotor en Partners

9 Promotor? Wie kan project indienen? Elke organisatie die met meerdere steden en gemeenten een samenwerkingsverband streekbeleid afsluit Stad of gemeenten kan zich slechts in één samenwerkingsverband verbinden. Gent en Antwerpen kunnen afzonderlijk Ontvankelijkheidscriteria Kwaliteit Rechtspersoonlijkheid Kredietwaardigheid

10 Partners? Wie kan deelnemen? Minimaal steden en gemeenten Provincies, sociale partners -> Verplichte vraag tot deelname Alle andere relevante actoren – ook private partners mogelijk

11 Versterkt streekbeleid Kosten en financiering

12 Kosten Personeelskosten Intern personeel Standaardschalen ( inclusief 10,37% directe en 15% indirecte kosten ) Extern Personeel Max. 125 euro / uur Wetgeving overheidsopdrachten ! Geen andere kostenrubrieken

13 NiveauAnciënniteit 0 – 5Anciënniteit 6 – 10Anciënniteit 11 – 15 A75.161,0384.162,8191.646,04 B55.419,7160.222,7564.086,48 C46.887,5851.906,6655.895,63 D42.164,9045.193,6847.654,69

14 Financiering - principes Verdeelsleutels – zie berekeningsblad ( op basis van 1 jaar / 2,5 miljoen euro )berekeningsblad Jaarlijks max. 5 miljoen euro ( 50% lokaal – 50 % Vlaamse cofinanciering ) Vlaamse cofinanciering maximumbedrag ( op basis van gebudgetteerde kosten ) Financiering toegekend voor volledige looptijd

15 Financiering – lokale financiering Twee opties samen mogelijk: Nominale financiering Financiering door reële loonkost personeel – Tijdsinzet Registratie !! Lokale financiering Provincies Steden en gemeenten, intercommunales, … Private financiering

16 Versterk Streekbeleid Praktisch en timing

17 Wat heb je nodig om projectvoorstel in te dienen? Partnerschapsverklaringen Beantwoorden inhoudelijke vragen – beoordelingscriteria Tijdsplanning opstellen Welke activiteiten Met welke timing Budgettering – kosten en financiering Activiteiten koppelen aan kosten en financiering Indienen in ESF applicatie http://esf2007- 2013.vlaanderen.be/

18 Timing 1 ste Deadline indienen 30/4 ( ipv 31/03 ) Start 1 augustus 2016 Nadien nog twee indieningsperiodes 30/9 – start 1 januari 2017 31/03 – start 1 juli 2017 Contactmomenten Inschrijven na infosessie Openstellen OproepDeadline IndienenStart projectenLooptijd 1 januari 201630 april 20161 augustus 201636 maand 1 juli 201630 september 20161 januari 201730 maand 1 januari 201731 maart 20171 juli 201724 maand

19 Vragen? Meer info Pieter.VanSande@wse.vlaanderen.be Sara.Depelsemaeker@wse.vlaanderen.be marc.haesendonckx@wse.vlaanderen.be


Download ppt "Infosessie Oproep Versterkt Streekbeleid 354. Versterkt streekbeleid Inhoud en doelstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google