De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1."— Transcript van de presentatie:

1 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1 juni 2007

2 Agenda 9.30 uur – inleiding -> situering -> enveloppes -> prioriteitsregeling -> ESF: huidige vs. nieuwe programmaperiode -> timing 9.50 uur – toelichting bestek -> percelen -> selectie- en gunningcriteria -> richtprijzen uur – vragen en antwoorden uur – koffiepauze uur – vragen en antwoorden 2

3 Situering Nieuwe programmaperiode ESF, prioriteit 1: VDAB = promotor Wetgeving overheidsopdrachten: - administratieve vereenvoudiging - 100% financiering Lissabondoelstellingen -> Beheersovereenkomst VDAB: focus op 4 prioritaire kansengroepen. Bereik = 100% PmAH / 80% 3K Focus op werk gezien krappe arbeidsmarkt (finaliteiten – resultaatsfinanciering – meer trajectbegeleiding - korte trajecten) Schaalgrootte en samenwerkingsverbanden (co-aanneming, onderaanneming) Marktwerking (open markt naar commerciële aanbieders)

4 Enveloppes 1. PmAH (T en CV): euro 2. Social profit (CV): euro 3. 3K (T en CV): euro ______________________________________________ Totaal : euro (cofin. + ESF)

5 Prioriteitsregeling Trajectbegeleiding: prioritaire toewijzing (focus op werk) Competentieversterking: kansensectoren/-beroepen bepaald door SERR/RESOC

6 ESF zw 1&2 versus ESFtendering Gedeeltelijke financiering (43,69% ESF en 56,31% cofinanciering) Reële kosten (voorschot 40% + jaarlijkse saldering) Prijsbepaling: begroting per kostenrubriek 100% financiering (VDAB + ESF) Facturatie op maandbasis(met 80% inspannings- en 20% resultaatsfinanciering) Prijszetting all-in

7 Timing 13 juni : laatste datum mogelijkheid tot vraagstelling via esftendering 25 juni : opening offertes (11.00u stipt!) 31 juli: bekendmaking niet-gunning Augustus: gunning 1 januari 2008: aanvang van de opdracht

8 Bestek en beoordeling 1.Percelen Samenstelling -> Romeins cijfer: 8 regio’s (social profit: 6) -> Lettercodes: enveloppe + type actie (T of CV) -> Arabisch cijfer: kansensector/-beroep (social profit: soort opleiding) Aan ieder perceel is een uitstroom- (of doorstroom-) norm en een kansengroepobjectief gekoppeld.

9 Bestek en beoordeling Selectiecriteria 5 voor AC – BD 7 voor E  S3: ESF-kwaliteitserkenning Gunningcriteria Aanpak en methodiek – 30% Engagementen – 30% Deskundigheid en ervaring – 20% Prijs – 20% BEOORDELINGSHANDLEIDINGEN: 2. Selectie- en gunningcriteria: AC – BD - E

10 Bestek en beoordeling 3. Richtprijzen -Totstandkoming -Prijsherziening mogelijk -Trajectbegeleiding: 900 euro excl. BTW -Technische opleidingen: 3.240,12 euro excl. BTW -Niet-technische opleidingen: 2.611,10 euro excl. BTW -Opleidingen social profit: -> polyvalent verzorgende (maximumprijs) euro excl. BTW -> vooropleiding verpleegkunde euro excl. BTW -> apotheekassistent richtprijs euro excl. BTW -> ADL-assistent/persoonlijk assistent PmH euro excl. BTW -> Begeleider buitenschoolse kinderopvang euro excl. BTW

11 Bestek en beoordeling 4. Betalingswijze -80% inspanningsfinanciering -betaald in maandelijkse schijven tijdens looptijd actie -volledige betaling bij uitstroom - voor CV niet social profit: minimumduur -20% resultatenfinanciering betaald per gerealiseerde uitstroom uit de werkloosheid. Er is één uitstroommeting (einde traject – 3 maanden na actie voor competentie- versterking).

12 Bestek en beoordeling 5. Toeleiding deelnemers -Trajectbegeleiding : toeleidingsgarantie door regisseur met opnameplicht -Competentieversterking : toeleiding is de verantwoordelijkheid van de aanbieder of, in het geval van social profit, een gedeelde verantwoordelijkheid

13 Vraag & Antwoord VDAB ESFtendering

14 Vragen en antwoorden 1. Administratieve bepalingen -Duur van de opdracht -Toewijzing van percelen -Sectoren -Kansengroepen -Toeleiding -Co-aanneming/onderaanneming -Selectiecriteria -Gunningcriteria -Bij te voegen bescheiden -Wijze van prijsbepaling -Plaats van dienstverlening -Financiering -Taalgebruik

15 Vragen en antwoorden 2. Technische bepalingen -Situering -Verloop trajectbegeleiding -Kwalitatieve opvolging, monitoring en controle -CVS en onderliggende registratie -Gedragscode -Getuigschriften, tevredenheidsmeting

16 Vragen en antwoorden 3. Definities 4. Bijlagen 5. Inschrijvingsformulieren 6. Andere

17 esftendering Contactgegevens


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google