De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1 juni 2007

2 www.vdab.be 0800 30 700 Agenda 9.30 uur – inleiding -> situering -> enveloppes -> prioriteitsregeling -> ESF: huidige vs. nieuwe programmaperiode -> timing 9.50 uur – toelichting bestek -> percelen -> selectie- en gunningcriteria -> richtprijzen 10.15 uur – vragen en antwoorden 1 10.45 uur – koffiepauze 11.00 uur – vragen en antwoorden 2

3 www.vdab.be 0800 30 700 Situering Nieuwe programmaperiode ESF, prioriteit 1: VDAB = promotor Wetgeving overheidsopdrachten: - administratieve vereenvoudiging - 100% financiering Lissabondoelstellingen -> Beheersovereenkomst VDAB: focus op 4 prioritaire kansengroepen. Bereik = 100% PmAH / 80% 3K Focus op werk gezien krappe arbeidsmarkt (finaliteiten – resultaatsfinanciering – meer trajectbegeleiding - korte trajecten) Schaalgrootte en samenwerkingsverbanden (co-aanneming, onderaanneming) Marktwerking (open markt naar commerciële aanbieders)

4 www.vdab.be 0800 30 700 Enveloppes 1. PmAH (T en CV): 4.230.000 euro 2. Social profit (CV): 2.057.789 euro 3. 3K (T en CV): 9.571.444 euro ______________________________________________ Totaal : 15.859.232 euro (cofin. + ESF)

5 www.vdab.be 0800 30 700 Prioriteitsregeling Trajectbegeleiding: prioritaire toewijzing (focus op werk) Competentieversterking: kansensectoren/-beroepen bepaald door SERR/RESOC

6 www.vdab.be 0800 30 700 ESF zw 1&2 versus ESFtendering Gedeeltelijke financiering (43,69% ESF en 56,31% cofinanciering) Reële kosten (voorschot 40% + jaarlijkse saldering) Prijsbepaling: begroting per kostenrubriek 100% financiering (VDAB + ESF) Facturatie op maandbasis(met 80% inspannings- en 20% resultaatsfinanciering) Prijszetting all-in

7 www.vdab.be 0800 30 700 Timing 13 juni : laatste datum mogelijkheid tot vraagstelling via esftendering 25 juni : opening offertes (11.00u stipt!) 31 juli: bekendmaking niet-gunning Augustus: gunning 1 januari 2008: aanvang van de opdracht

8 www.vdab.be 0800 30 700 Bestek en beoordeling 1.Percelen Samenstelling -> Romeins cijfer: 8 regio’s (social profit: 6) -> Lettercodes: enveloppe + type actie (T of CV) -> Arabisch cijfer: kansensector/-beroep (social profit: soort opleiding) Aan ieder perceel is een uitstroom- (of doorstroom-) norm en een kansengroepobjectief gekoppeld.

9 www.vdab.be 0800 30 700 Bestek en beoordeling Selectiecriteria 5 voor AC – BD 7 voor E  S3: ESF-kwaliteitserkenning Gunningcriteria Aanpak en methodiek – 30% Engagementen – 30% Deskundigheid en ervaring – 20% Prijs – 20% BEOORDELINGSHANDLEIDINGEN: http://www.vdab.be/esftendering 2. Selectie- en gunningcriteria: AC – BD - E

10 www.vdab.be 0800 30 700 Bestek en beoordeling 3. Richtprijzen -Totstandkoming -Prijsherziening mogelijk -Trajectbegeleiding: 900 euro excl. BTW -Technische opleidingen: 3.240,12 euro excl. BTW -Niet-technische opleidingen: 2.611,10 euro excl. BTW -Opleidingen social profit: -> polyvalent verzorgende (maximumprijs) 35.615 euro excl. BTW -> vooropleiding verpleegkunde 20.000 euro excl. BTW -> apotheekassistent richtprijs 60.000 euro excl. BTW -> ADL-assistent/persoonlijk assistent PmH 24.000 euro excl. BTW -> Begeleider buitenschoolse kinderopvang 12.400 euro excl. BTW

11 www.vdab.be 0800 30 700 Bestek en beoordeling 4. Betalingswijze -80% inspanningsfinanciering -betaald in maandelijkse schijven tijdens looptijd actie -volledige betaling bij uitstroom - voor CV niet social profit: minimumduur -20% resultatenfinanciering betaald per gerealiseerde uitstroom uit de werkloosheid. Er is één uitstroommeting (einde traject – 3 maanden na actie voor competentie- versterking).

12 www.vdab.be 0800 30 700 Bestek en beoordeling 5. Toeleiding deelnemers -Trajectbegeleiding : toeleidingsgarantie door regisseur met opnameplicht -Competentieversterking : toeleiding is de verantwoordelijkheid van de aanbieder of, in het geval van social profit, een gedeelde verantwoordelijkheid

13 www.vdab.be 0800 30 700 Vraag & Antwoord VDAB ESFtendering

14 www.vdab.be 0800 30 700 Vragen en antwoorden 1. Administratieve bepalingen -Duur van de opdracht -Toewijzing van percelen -Sectoren -Kansengroepen -Toeleiding -Co-aanneming/onderaanneming -Selectiecriteria -Gunningcriteria -Bij te voegen bescheiden -Wijze van prijsbepaling -Plaats van dienstverlening -Financiering -Taalgebruik

15 www.vdab.be 0800 30 700 Vragen en antwoorden 2. Technische bepalingen -Situering -Verloop trajectbegeleiding -Kwalitatieve opvolging, monitoring en controle -CVS en onderliggende registratie -Gedragscode -Getuigschriften, tevredenheidsmeting

16 www.vdab.be 0800 30 700 Vragen en antwoorden 3. Definities 4. Bijlagen 5. Inschrijvingsformulieren 6. Andere

17 www.vdab.be 0800 30 700 esftendering Contactgegevens www.vdab.be/esftendering esftendering@vdab.be


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 VDAB ESFtendering Trajectbegeleiding en competentieversterking van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen 1."

Verwante presentaties


Ads door Google