De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

David Breugem Resumé 2016 Beleidsstrateeg (HRM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "David Breugem Resumé 2016 Beleidsstrateeg (HRM)"— Transcript van de presentatie:

1 David Breugem Resumé 2016 Beleidsstrateeg (HRM)
J.H.D. Breugem RA

2 Resumé 2016 David Breugem Beleidsstrateeg (HRM)
David Breugem Resumé 2016 Professionele identiteit Doordachte visie Brede blik, signaleren van verbanden Sterk abstractievermogen Expertise op financieel èn HRM-gebied Gedegen aanpak en oplossingen Mensen anders naar zaken laten kijken Creatieve denker met originele ideeën Besluitvorming van het team verbeteren Moreel duiden van financiële aspecten Gidsfunctie in complexe kwesties Bijdragen aan onze vooruitgang Anderen een helder hoofd geven Eerlijk en direct Gericht op onze vooruitgang Heldere voorstellen, volgens afspraak Curriculum vitae 1987 1996 2005 2014 1981 1995 Marnix Gymna-sium R’dam – diploma 1987 RA-opleiding, NIVRA en EUR – diploma 1995 Zelfstudie voor blogs duurzame samenwerking Tomaten-kwekerij van mijn vader Assistent-accountant Ernst & Young Senior manager / Accountant Deloitte Beleidsstrateeg HRM Deloitte Opleiding Werkervaring Mijn toegevoegde waarde Beleidsstrateeg in complexe context Uitdagende toekomst vereist transformatie Mijn rol is die van strateeg / beleidsadviseur Met focus op organisatie en bedrijfsvoering Mijn bijdrage op organisatie-aspecten Verhaal creëren dat samenhang biedt Organisatieontwikkeling (potential & performance management) Mijn bijdrage op financiële aspecten Beloningsbeleid, kostprijscalculatie Financiële prognose, strategische formatieplanning Mijn rol in het team De koers bepalen, inspireren en coachen van het team; bewaken van consistentie Concreet: duurzame relaties, ideeën, concepten, scenario’s, prognoses, plannen, verhaallijnen

3 Verdiensten als Beleidsstrateeg HRM
David Breugem Resumé 2016 Potentieelmanagement Potentieel indicatie – faciliteren van de lijn bij het systematisch in kaart brengen van potentieel in het team Animatie ‘3 opties’ – promotiefilm voor het bespreken van employability – interne branding van aandacht voor talent Potentieel management in de praktijk – ondersteuning van besluiten door de lijn over (de ontwikkeling van) talent Promotiecriteria – technische ingreep in functieprofielen om besluiten over promoties te verbeteren Beloningsmanagement Beloningsbeleid: bandbreedten & toeslagen – nieuw beleid om schaarse salarisruimte effectief te kunnen verdelen Beleid voor winstdeling – vereenvoudiging van de differentiatie in variabele beloning Simulatie effecten van beleid – betrouwbare prognoses van formatiekosten Supporting tools – faciliteren van het salarisproces met techniek Formatiemanagement Formatieplanning – vroegsignalering formatie- overschotten tijdens crisis 13-Dagenregeling – crisismaatregel om tijdelijk de capaciteit te reduceren Bench strength – ondersteuning leadership- benoemingsbesluiten Funnel-recruitment – CRM-aanpak voor efficiënte werving van starters Special purpose planning – ondersteuning van reorganisaties d.m.v. formatieplanning Performancemanagement Excellence profielen – instrument voor efficiënt inrichten van praktijkmanagement Framework flexibilisering arbeid – denkkader voor het vergelijkbaar maken van diverse typen contracten voor arbeid Relatieve beoordelingsnorm – creëren van focus op de beste prestaties (gedrag), als voorbeeld voor anderen Development on the job – concept voor het combineren van organisatietransformatie en persoonlijke ontwikkeling Leiderschap HR-afdeling Talent kompas – intellectueel kader voor het inrichten van de talent-diensten binnen Deloitte – samenhang en richting Service delivery concept – logische structuur voor het organiseren van de talent-activiteiten – reductie van kosten, toename van kwaliteit Talent dienstencatalogus inclusief kostprijs- berekeningen – ondersteuning van besluiten over talent service delivery Talent story – inhoudelijke koers voor het talent management van Deloitte – basis voor beleid en advisering aan de lijn Talent dashboard – ontwerp voor het rapporteren van talent data t.b.v. inzicht in de kwaliteit van het people management Talent analytics – ad-hoc analyses om trends en knelpunten te signaleren Vrijwel alle genoemde acties heb ik persoonlijk geïnitieerd, er draagvlak voor gecreëerd en overgedragen ter uitvoering.

4 Professionele identiteit
David Breugem Resumé 2016 Doordachte visie Een van mijn grootste talenten is het signaleren van verbanden; ik beschik over een sterk abstractievermogen. Ik plaats van nature de actualiteit in de context van wat eraan voorafging, om te snappen hoe de situatie is ontstaan en hoe die te beïnvloeden is met het oog op onze doelen. In alle rollen die ik in mijn loopbaan heb vervuld, bestaat mijn bijdrage vooral uit het geven van inzicht in complexe organisatie- kwesties, in combinatie met conceptuele kaders voor mogelijke oplossingen. Mijn aanpak is gedegen, en wat ik oplever is solide. Ik kijk over de grenzen van mijn vakgebied en zoek voortdurend naar nieuwe inzichten. Het verbreden van mijn denkwereld is steeds meer een liefhebberij geworden. Ik observeer en studeer dan ook veel. Laat mensen anders naar zaken kijken Ik ben creatief in mijn denken, maak onverwachte denkstappen en breng daardoor vaak originele ideeën in. Dat bevordert het denkproces in het team. Mijn intentie is mensen anders naar een vraagstuk te laten kijken, met als doel de uiteindelijke beslissing te verbeteren. Vanaf jonge leeftijd ben ik gefascineerd door de waarde van geld, en dan vooral door de morele aspecten van inkom(st)en. Ik kan mensen anders naar financiële vraagstukken laten kijken, omdat ik in staat ben om geld te relateren aan de (maatschappelijke of persoonlijke) situatie. Vaak loop ik met mijn voorstellen vooruit op anderen. De betrokkenen hadden zelf nog niet beseft dat er een nieuwe behoefte zou ontstaan, of ik heb al een mogelijke oplossing paraat. Mijn leiderschap lijkt op een gidsfunctie: ik laat zien en leg uit, maar laat iedereen vrij om te volgen. Draagt bij aan onze vooruitgang Wie mij benadert voor een coachingsgesprek doet dat omdat hij even verstrikt zit in een kluwen van rationele en emotionele overwegingen. Ik ben meestal in staat om helderheid te creëren in iemands gedachten, zodat hij de kwestie verder op zijn eigen wijze kan oplossen. In de omgang ben ik eerlijk en direct. Ik schrik niet terug voor het innemen van een confronterend standpunt, als dat nodig is om een compleet beeld van de zaak te geven. Ik had het jongetje kunnen zijn dat hardop durfde zeggen dat de keizer helemaal geen kleren aan heeft. Een belangrijke drijfveer voor mij is bijdragen aan de vooruitgang van mijn omgeving (maatschappij, klanten, collega’s). Ik belicht graag mogelijkheden om verbetering te realiseren. Mijn voorstellen zien er goed uit; ze zijn beeldend uitgewerkt en ik kan ze helder uiteen zetten. Ik doe wat ik beloof, op tijd en goed.

5 Levensverhaal David Breugem Resumé 2016 Opleidingen Werkervaring
Marnix Gymnasium Rotterdam Als gymnasiast leer ik vooral om lessen te trekken uit het verleden. Alles heeft een herkomst en kun je verklaren vanuit de geschiedenis. Op het Marnix ontkiemt mijn streven naar inzicht en vind ik de vrijheid om dingen ter discussie te stellen. Fysiek werk in de tomatenkwekerij van mijn vader Vanaf jonge leeftijd verricht ik fysiek zwaar werk in de kwekerij van mijn vader. In de zomervakanties 56 uur per week. Het levert me een gezond arbeidsethos op, en het besef dat hard werken niet altijd beloond wordt. Opleiding tot registeraccountant, NIVRA en Erasmus Universiteit De accountantsopleiding omvat een breed spectrum – bedrijfseconomie, (fiscaal) recht, wiskunde, organisatieleer, verslaglegging, administratieve organisatie en risicoanalyse. Ik doe brede kennis op over gezonde bedrijfsvoering. Assistent-accountant bij Moret Ernst & Young Voor een 18-jarige tomatenjongen is de overgang naar de zakelijke dienstverlening best spannend. Als assistent-accountant leer ik de aanpak die nodig is om tot een degelijk oordeel te komen. Ik koppel hard werken aan helder denken. Senior manager / accountant bij Deloitte Als accountant beheer ik een portefeuille met vooral veel ‘gesubsidieerde bedrijvigheid’: organisaties die een bepaalde vorm van collectieve financiering ontvangen. Van huisartsendienstenstructuur tot theater, van kinderopvang tot gemeentelijke visafslag. Ik doe veel advieswerk (dat mag in die tijd) en verzamel zodoende diepe inzichten in zeer uiteenlopende economische vraagstukken. Blogger over duurzame economische samenwerking Ik ben een denker, en ook buiten Deloitte bedenk ik manieren om de vooruitgang van onze samenleving te bevorderen. Sinds 2014 schrijf ik blogs over duurzame economische samenwerking. De concentratie die daarvoor nodig is leidt tot verdere verdieping van mijn kennis over sociaaleconomische onderwerpen. De vrijheid van een blog staat ruimte voor creativiteit toe die in het werk niet altijd in deze mate mogelijk is. Beleidsstrateeg HRM (lid van Talent Management Team) bij Deloitte De rol van beleidsstrateeg maak ik mezelf geleidelijk eigen. Ik bemoei me met steeds meer HR-onderwerpen – vooral als schrijver en bewaker van ‘het verhaal’: waar gaat Deloitte naartoe en welke HR-instrumenten zijn nodig om het werken bij Deloitte te optimaliseren? Een sterke nadruk ligt op het onderwerp ‘performance & rewards’, waarmee ik veel ervaring opdoe (o.m. onderdeel van internationaal projectteam op dit gebied).


Download ppt "David Breugem Resumé 2016 Beleidsstrateeg (HRM)"

Verwante presentaties


Ads door Google