De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Thema 3 Mens en milieu B1 en B2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Thema 3 Mens en milieu B1 en B2."— Transcript van de presentatie:

1 1 Thema 3 Mens en milieu B1 en B2

2 2 Deze les Vragen over presentatie? Kort introductie B1 en 2

3 Relatie mens met het milieu
3 Relatie mens met het milieu Vervuiling; stoffen toevoegen Aantasting; milieu veranderen Uitputting; stoffen onttrekken Voorbeelden? Oplossing is groene energie Vervuiling: giftige stoffen lozen; plastic afval enz. Aantasting: ruilverkaveling -- > groter maken van stukken land zodat het makkelijker is om met machines te werken. Uitputting: grondstoffen onttrekken

4 Oorzaken milieuproblemen
4 Oorzaken milieuproblemen Toename bevolking Meer gebruik maken van ecosysteemdiensten door veranderde levenswijze. Veel industriele productie Chemische en technische ontwikkeling Grootschalige landbouw Verandering van infrastructuur Welvaartsgroei

5 Gevolgen Vervuiling van lucht, water en bodem
5 Gevolgen Vervuiling van lucht, water en bodem Uitputting van de natuurlijke energiereserves Aantasting van landschap (ruilverkaveling) Vermindering aantal soorten en planten.

6 6 Voedselproductie (B2) Planten nemen water en ionen op uit de bodem (nitraat, fosfaat, sulfaat enz.) Deze stoffen verdwijnen uit de bodem door: Opname door planten Uitspoeling; de mineralen zakken weg doordat het regenwater het meeneemt naar diepere lagen. Mest (kunst en stal) zorgt weer voor een toevoeging van mineralen. (vooral stikstof en fosfaat) Reducenten breken de stalmest weer af waardoor de mineralen vrij komen voor de planten.

7 Monocultuur 7 Voordeel: makkelijke bewerking Risico’s Kans op ziekten
Plagen van insecten

8 Chemische bestrijding
8 Chemische bestrijding Pesticiden: algemene benaming chemische middelen Tegen insecten = insecticiden Tegen onkruid = herbiciden Voordeel chemisch: Zijn vaak erg effectief. Nadeel chemisch: Niet soort specifiek; veel andere goede soorten gaan ook dood. Resistentie

9 Accumulatie Gifstoffen hopen op en de gif concentratie
neemt toe naarmate de biomassa afneemt.

10 Biologische bestrijding
9 Biologische bestrijding Natuurlijke vijanden Wisselteelt (vruchtwisseling)

11 Opdrachten maken


Download ppt "1 Thema 3 Mens en milieu B1 en B2."

Verwante presentaties


Ads door Google