De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 3 Mens en milieu B1 en B2 1. Deze les  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en 2  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 3 Mens en milieu B1 en B2 1. Deze les  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en 2  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 3 Mens en milieu B1 en B2 1

2 Deze les  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en 2  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en 2 2

3 Relatie mens met het milieu  Vervuiling; stoffen toevoegen  Aantasting; milieu veranderen  Uitputting; stoffen onttrekken Voorbeelden?  Oplossing is groene energie  Vervuiling; stoffen toevoegen  Aantasting; milieu veranderen  Uitputting; stoffen onttrekken Voorbeelden?  Oplossing is groene energie 3

4 Oorzaken milieuproblemen  Toename bevolking  Meer gebruik maken van ecosysteemdiensten door veranderde levenswijze.  Veel industriele productie  Chemische en technische ontwikkeling  Grootschalige landbouw  Verandering van infrastructuur  Welvaartsgroei  Toename bevolking  Meer gebruik maken van ecosysteemdiensten door veranderde levenswijze.  Veel industriele productie  Chemische en technische ontwikkeling  Grootschalige landbouw  Verandering van infrastructuur  Welvaartsgroei 4

5 Gevolgen  Vervuiling van lucht, water en bodem  Uitputting van de natuurlijke energiereserves  Aantasting van landschap (ruilverkaveling)  Vermindering aantal soorten en planten.  Vervuiling van lucht, water en bodem  Uitputting van de natuurlijke energiereserves  Aantasting van landschap (ruilverkaveling)  Vermindering aantal soorten en planten. 5

6 Voedselproductie (B2)  Planten nemen water en ionen op uit de bodem (nitraat, fosfaat, sulfaat enz.)  Deze stoffen verdwijnen uit de bodem door:  Opname door planten  Uitspoeling ; de mineralen zakken weg doordat het regenwater het meeneemt naar diepere lagen.  Mest (kunst en stal) zorgt weer voor een toevoeging van mineralen. (vooral stikstof en fosfaat) Reducenten breken de stalmest weer af waardoor de mineralen vrij komen voor de planten.  Planten nemen water en ionen op uit de bodem (nitraat, fosfaat, sulfaat enz.)  Deze stoffen verdwijnen uit de bodem door:  Opname door planten  Uitspoeling ; de mineralen zakken weg doordat het regenwater het meeneemt naar diepere lagen.  Mest (kunst en stal) zorgt weer voor een toevoeging van mineralen. (vooral stikstof en fosfaat) Reducenten breken de stalmest weer af waardoor de mineralen vrij komen voor de planten. 6

7 Monocultuur 7  Voordeel: makkelijke bewerking  Risico’s  Kans op ziekten  Plagen van insecten  Voordeel: makkelijke bewerking  Risico’s  Kans op ziekten  Plagen van insecten

8 Chemische bestrijding  Pesticiden: algemene benaming chemische middelen  Tegen insecten = insecticiden  Tegen onkruid = herbiciden  Voordeel chemisch:  Zijn vaak erg effectief.  Nadeel chemisch:  Niet soort specifiek; veel andere goede soorten gaan ook dood.  Resistentie  Pesticiden: algemene benaming chemische middelen  Tegen insecten = insecticiden  Tegen onkruid = herbiciden  Voordeel chemisch:  Zijn vaak erg effectief.  Nadeel chemisch:  Niet soort specifiek; veel andere goede soorten gaan ook dood.  Resistentie 8

9 Accumulatie  Gifstoffen hopen op en de gif concentratie neemt toe naarmate de biomassa afneemt.  Gifstoffen hopen op en de gif concentratie neemt toe naarmate de biomassa afneemt.

10 Biologische bestrijding  Natuurlijke vijanden  Wisselteelt (vruchtwisseling)  Natuurlijke vijanden  Wisselteelt (vruchtwisseling) 9

11 Opdrachten maken


Download ppt "Thema 3 Mens en milieu B1 en B2 1. Deze les  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en 2  Vragen over presentatie?  Kort introductie B1 en."

Verwante presentaties


Ads door Google