De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Dockinga College Ferwert. Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Dockinga College Ferwert. Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Dockinga College Ferwert

2 Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

3 Dockinga College 5 eenheden

4 Missie Dockinga College Missie Dockinga College Het Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs Het Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs

5 Dockinga College een Christelijke school Dockinga College een Christelijke school Bijbel is bron voor onze levensvisie. Bijbel is bron voor onze levensvisie. Kernwaarden: Kernwaarden: Respect, Vertrouwen, Betrokkenheid. Respect, Vertrouwen, Betrokkenheid. Dagopening Dagopening Vieringen Kerst en Pasen Vieringen Kerst en Pasen Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage

6 Geloven in talenten Geloven in talenten Goed pedagogisch klimaat Goed pedagogisch klimaat Breed onderwijs aanbod Breed onderwijs aanbod Activerende didactiek, Ict en eigen Activerende didactiek, Ict en eigen verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid Samenwerken en samenhang Samenwerken en samenhang

7 ICT Digi borden in elk lokaal Magister Computer lokaal (mn digitaal toetsen) Mediatheek Laptopklas HV

8 Samenwerken

9 Juiste schoolkeuze? Juiste schoolkeuze? Eigen wensen/capaciteiten Eigen wensen/capaciteiten Advies basisschool leidend Advies basisschool leidend Plaatsingswijzer Plaatsingswijzer Toetsen second opinion Toetsen second opinion

10 basiskader theoretisch havovwo 1234 mbo hbo universiteit Waar kun je uit kiezen?

11 Wat kun je in Ferwert?

12 Ferwert brede instroom klas 1 Vmbo bg onderbouw Havo en Vwo onderbouw Havo en Vwo onderbouw Vmbo theoretisch onder- en bovenbouw Vmbo theoretisch onder- en bovenbouw Aparte klassen, samengesteld op niveau leerling Aparte klassen, samengesteld op niveau leerling

13 Ferwert klas 2 Gymnasium leerlingen na klas 1 Gymnasium leerlingen na klas 1 naar klas 2 in Dokkum of Leeuwarden naar klas 2 in Dokkum of Leeuwarden

14 Ferwert klas 2 Eind klas 2 advies en keuze: Eind klas 2 advies en keuze: Welke sector en welke leerweg? Pso als voorbereiding op keuze: Pso als voorbereiding op keuze:

15 Vmbo theoretisch klas 3 en 4 Examen start al in klas 3 (PTA) Examen start al in klas 3 (PTA) 9 vakken in klas 3 en uiteindelijk in 9 vakken in klas 3 en uiteindelijk in 7 vakken examen 7 vakken examen Havo en Vwo na klas 3 naar 2e fase in Havo en Vwo na klas 3 naar 2e fase in Dokkum of Leeuwarden Dokkum of Leeuwarden

16 Onderbouw (basisvorming) Klas 1 en 2 Klas 1 en 2 Minder vakken --- Leergebieden Minder vakken --- Leergebieden Rekening met niveauverschillen o.a. door gedifferentieerde instructie (Ferwerter les) en Rekening met niveauverschillen o.a. door gedifferentieerde instructie (Ferwerter les) en

17 Activeren van leerlingen

18 Wat doen wij in Ferwert? Wat doen wij in Ferwert? Leergebieden – M&G, M&M, M&N, K&C, Talen, Leergebieden – M&G, M&M, M&N, K&C, Talen, Wiskunde Wiskunde Werkwijzers en portfolio Werkwijzers en portfolio Rekenles (examen 2016 uitgesteld) Rekenles (examen 2016 uitgesteld) Extra tijd voor mentor om te begeleiden (At1) Extra tijd voor mentor om te begeleiden (At1) Projecten voor samenhang vakken (At3) Projecten voor samenhang vakken (At3) Keuze modules voor leerlingen (At4) Keuze modules voor leerlingen (At4) Tevredenheidonderzoeken Tevredenheidonderzoeken WOF voor talenten WOF voor talenten

19 WOF De windtunnel Sterling motor

20 AT 4 Koken Knopen leggen Latijn Webdesign Portretschilderen Dammen Drummen Popkoor Tuinontwerp Tot nu toe Gebarentaal Vogelwacht Striptekenen Dans Drama Gitaar Sport De boerderij Ehbo

21 Actief leren Actief leren

22 Leerlingbegeleiding in Ferwert Leerlingbegeleiding in Ferwert Mentor Pestprotocol Teamleider ob bb Screening taal - rekenen Orthopedagoog Handschrift Verpleegkundige SAQI (thuisvoelen) Rapporten Weerbaarheid Studiesteungroep Schoolmaatschappelijk werk Huiswerkbegeleiding Begeleidingsuur 2 uur per week Dyslexiecoach EOK ( extra ondersteuning ) Pop Leerlingbegeleider

23 Dockingawerktmetgemeenteaannieuwbouw Dockinga kan nieuwe school bouwen!!!! 17 12 2015

24 en heeft een leuke sfeer en heeft een leuke sfeer Schoolfeest Schoolfeest Klasse avond Klasse avond Zoetermeer – Ameland – Ardennen - Zoetermeer – Ameland – Ardennen - Berlijn – Amsterdam Berlijn – Amsterdam Leuke overblijfruimte Leuke overblijfruimte Leerlingenraad Leerlingenraad Ouderraad Ouderraad Schoolband Schoolband Leerling participatie Leerling participatie Mediatheek MediatheekSportactiviteiten

25 Survival 2012

26 Kies je voor Ferwert dan kies je voor: Kies je voor Ferwert dan kies je voor: Een school met brede instroom Een stevige voorbereiding op bovenbouw H/V Goede aansluiting op het vervolgonderwijs Een overzichtelijke, kleine school, kleine klassen (20) Een jeugdig team met veel persoonlijke aandacht voor uw kind Een rookvrij schoolterrein

27 Actie Tegengif

28 Een korte, veilige afstand tussen school en thuis Een school met goede examenresultaten: slagingspercentage tussen 90 en 100% slagingspercentage tussen 90 en 100%

29 Geslaagd!

30 Aanmelding 2016 -2017 Vóór 15 maart 2016 22 juni ontvangst nieuwe leerlingen

31 Open Dagen Ferwert 3 februari 2016 16.00 – 18.30

32 Als u denkt: Arjaans kan ons nog meer vertellen? Kijk dan op: Onze website www.dockinga.nlOnze website www.dockinga.nlwww.dockinga.nl Kwaliteitskaart inspectieKwaliteitskaart inspectie Scholenopdekaart.nlScholenopdekaart.nl

33

34 Ferwert daar fiets je zo naar binnen..

35 Wat vinden onze leerlingen? Ferwert is top!

36 Vragen?

37 Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!


Download ppt "Welkom bij Dockinga College Ferwert. Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag."

Verwante presentaties


Ads door Google