De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elke leerling is in tel! Welkom. De identiteit komt elk moment tot uiting in respectvol omgaan met elkaar en specifiek bij het vak godsdienst, de dagopeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elke leerling is in tel! Welkom. De identiteit komt elk moment tot uiting in respectvol omgaan met elkaar en specifiek bij het vak godsdienst, de dagopeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Elke leerling is in tel! Welkom

2 De identiteit komt elk moment tot uiting in respectvol omgaan met elkaar en specifiek bij het vak godsdienst, de dagopeningen (De Zoutkorrel), de vieringen (kerst- en paasviering) en bij projecten. Identiteit

3 Leren • leerling centraal • kwaliteiten en talenten • verantwoordelijkheid. Leren Leven Leven • met van en over elkaar • jezelf durven zijn • verdraagzaamheid, respect, veiligheid.

4 Elke leerling is in tel! Eigen ontwikkeling van elke leerling. Elke leerling in verschillende leerwegen. Elke leerling met zijn talenten. Elke leerling met zijn mogelijkheden. Elke leerling is uniek.

5 Aandachtsgebieden kunst & cultuur leerlingenzorg sport onderwijs

6 Onderwijs CSG Beilen WO HBO 6 Aansluiting met CS Vincent van Gogh Assen MBO 5 Aansluiting met CS Vincent van Gogh Assen 4 TLKBBB 3 Alle sectoren Zorg&Welzijn 2 VWOHAVO VMBO 1 Onderbouw LeerjaarOnderwijssoorten

7 Brede onderbouw - twee jaar VMBO (met LWOO) theoretische leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg - drie jaar HAVO - twee jaar VWO. Onderbouw

8 •uitstel van keuzemoment •dakpanklassen •twee niveaus toetsen. •advisering: studiehouding tempo capaciteiten.

9 Kenmerken onderwijs •samenhang •actief leren •samenwerkend leren •vaardigheden •motivatie.

10 HAVO-3 Onderbouw klas 1, 2 Bovenbouw klas 4,5 HAVO-3 Eerste FaseTweede Fase

11 Bovenbouw - VMBO-3/4 •Basisberoepsgerichte leerweg (Zorg&welzijn) •Kaderberoepsgerichte leerweg (Zorg&welzijn) •Theoretische leerweg Middelbaar beroepsonderwijs HAVO

12 Leerlingbegeleiding De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Basiszorg voor elke leerling. Speciale zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. (lokaal 105)

13 Doorgaande leerlijn Basisonderwijs – CSG Beilen •plaatsingswijzer •onderwijskundig rapport/zorgrapport •leerkracht groep acht en plaatsingscommissie •‘Schoolplein’ •behaalde resultaten eerste leerjaar •advies tweede leerjaar •geslaagden •contacten directies •contacten leerkrachten basisonderwijs en vakdocenten.

14 Doorgaande leerlijn CSG Beilen – vervolgopleiding •interview / enquête leerlingen •behaalde resultaten eerste schooljaar •contact vaksecties •contact directies •contacten decanen.

15 Na het tweede leerjaar (VWO) of derde leerjaar (HAVO) vertrekken jaarlijks de leerlingen naar een andere school. Een aantal leerlingen (VMBO) kiest voor een andere vorm van beroepsonderwijs. Op de CSG Beilen blijven de leerlingen, die de theoretische leerweg of de beroepsgerichte leerweg (afdeling zorg en welzijn) volgen, om een diploma te halen. Onderwijskundige samenwerking CSG Beilen samen met cs Vincent van Gogh in Assen.

16 Project School en Sport 17 sportvereniging en school Sporten bij een sportvereniging aansluitend aan de lessen op school. (leerlingenruimte)

17 Sportactiviteiten - schaatsen - sport-startdag - sportdagen - sport na schooltijd

18 Kunst & Cultuur •Theaterdag •Hiphopscholierendag •Scapino workshops •Excursie •Kunst en cultuur 4-daagse.

19 Projecten en activiteiten Gedurende het hele schooljaar organiseren we projecten. Minimaal twee keer per jaar organiseren we samen met de leerlingenraad voor alle leerlingen een schoolfeest.

20 Omgeving •Jeugddebat •Excursies •Spelmiddag voor ‘de Zonnebloem’ •Maatschappelijke stage.

21 De leerlingen van de derde klassen VMBO kunnen uit verschillende excursies kiezen: - Tsjechië (Praag) - Het Fichtelgebergte (een stevige wandeltocht) - Hollandweek (sportief en cultureel). Excursies

22 De eerste les begint om 08.10 uur. De lessen eindigen voor alle leerlingen zoveel mogelijk op hetzelfde moment. Schooldag Onderwijstijd: 1040 klokuren

23 Leerjaar 1 en 2 hebben geen tussenuren. Wanneer een les uitvalt, omdat de docent ziek is of naar een cursus gaat, proberen we de roosters zo te wijzigen dat de leerlingen later op school komen of eerder naar huis kunnen gaan. In andere gevallen valt een docent in. Geen tussenuren

24 De middagpauze is kort gehouden. Leerlingen die in andere plaatsen wonen, verliezen daardoor op de lesdag weinig tijd en iedereen kan `s middags op tijd thuis zijn. Aan de balie worden soep, dranken en gezonde voeding verkocht. Pauze

25 Schoolklimaat Tevredenheidsonderzoek •leerlingen •ouders. Er wordt veel gedaan om leerlingen zich op school thuis te laten voelen. Onaangepast gedrag wordt niet geaccepteerd. De CSG Beilen is een veilige school.

26 Leerlingparticipatie: Leerlingenraad • activiteiten • rookbeleid • afspraken • school schoon • leerling-ruimte • gezonde school.

27 Ouderparticipatie Meeleven, meedenken, meedoen, meebeslissen •ouders en bestuur •ouders en MR •ouders en activiteiten •ouders en ouderpanel •huisbezoek •ouderavonden •spreekavonden.

28 Overgang basisschool–CSG Beilen •introductielessen in november •OPEN HUIS •introductielessen in maart •introductiemiddag in juni •introductiedagen in augustus •ouderavond september.

29 Door middel van sport en spel maken de nieuwe brugklassers kennis met medeleerlingen. Introductiedagen Derde dag: verkeersproject veiligheid de lessen beginnen. Tweede dag: een hele dag ‘survivalen’: lekker fietsen, boogschieten en kanoën. Eerste dag: activiteiten in en rondom school.

30 Kwaliteit • Elke leerling is in tel! • kleine klassen • goede doorstroomresultaten naar VWO, HAVO en MBO • goede examenresultaten • in zeven vakken in plaats van zes vakken examen • inspraak van leerlingen • aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming • aandacht voor school & sport • tevredenheidsonderzoek • schoolklimaat • we kennen elkaar.

31 De school waar je je thuis voelt. CSG Beilen


Download ppt "Elke leerling is in tel! Welkom. De identiteit komt elk moment tot uiting in respectvol omgaan met elkaar en specifiek bij het vak godsdienst, de dagopeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google