De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Elke leerling is in tel!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Elke leerling is in tel!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Elke leerling is in tel!

2 Identiteit De identiteit komt elk moment tot uiting in respectvol omgaan met elkaar en specifiek bij het vak godsdienst, de dagopeningen (De Zoutkorrel), de vieringen (kerst- en paasviering) en bij projecten. Albert

3 Leren <=> Leven Leren leerling centraal kwaliteiten en talenten
verantwoordelijkheid. Leven met van en over elkaar jezelf durven zijn verdraagzaamheid, respect, veiligheid.

4 Elke leerling is in tel! Eigen ontwikkeling van elke leerling.
Elke leerling in verschillende leerwegen. Elke leerling met zijn talenten. Elke leerling met zijn mogelijkheden. Elke leerling is uniek.

5 Aandachtsgebieden kunst & cultuur onderwijs sport leerlingenzorg

6 Aansluiting met CS Vincent van Gogh Assen
Onderwijs CSG Beilen WO HBO 6 Aansluiting met CS Vincent van Gogh Assen MBO 5 4 TL KB BB 3 Alle sectoren Zorg&Welzijn 2 VWO HAVO VMBO 1 Onderbouw Leerjaar Onderwijssoorten

7 Onderbouw Brede onderbouw
twee jaar VMBO (met LWOO) theoretische leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg drie jaar HAVO twee jaar VWO. Albert

8 Onderbouw uitstel van keuzemoment dakpanklassen twee niveaus toetsen.
advisering: studiehouding tempo capaciteiten.

9 Kenmerken onderwijs samenhang actief leren samenwerkend leren
vaardigheden motivatie.

10 HAVO-3 Eerste Fase Tweede Fase Onderbouw klas 1, 2 HAVO-3 Bovenbouw

11 Bovenbouw - VMBO-3/4 Basisberoepsgerichte leerweg (Zorg&welzijn)
Kaderberoepsgerichte leerweg (Zorg&welzijn) Theoretische leerweg HAVO Middelbaar beroepsonderwijs

12 Leerlingbegeleiding De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding.
Basiszorg voor elke leerling. Speciale zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. (lokaal 105)

13 Doorgaande leerlijn Basisonderwijs – CSG Beilen plaatsingswijzer
onderwijskundig rapport/zorgrapport leerkracht groep acht en plaatsingscommissie ‘Schoolplein’ behaalde resultaten eerste leerjaar advies tweede leerjaar geslaagden contacten directies contacten leerkrachten basisonderwijs en vakdocenten.

14 Doorgaande leerlijn CSG Beilen – vervolgopleiding
interview / enquête leerlingen behaalde resultaten eerste schooljaar contact vaksecties contact directies contacten decanen.

15 Onderwijskundige samenwerking
CSG Beilen samen met cs Vincent van Gogh in Assen. Na het tweede leerjaar (VWO) of derde leerjaar (HAVO) vertrekken jaarlijks de leerlingen naar een andere school. Een aantal leerlingen (VMBO) kiest voor een andere vorm van beroepsonderwijs. Op de CSG Beilen blijven de leerlingen, die de theoretische leerweg of de beroepsgerichte leerweg (afdeling zorg en welzijn) volgen, om een diploma te halen.

16 Project School en Sport
17 sportvereniging en school Sporten bij een sportvereniging aansluitend aan de lessen op school. (leerlingenruimte)

17 Sportactiviteiten schaatsen sport-startdag sportdagen - sport na schooltijd Anne

18 Kunst & Cultuur Theaterdag Hiphopscholierendag Scapino workshops
Excursie Kunst en cultuur 4-daagse.

19 Projecten en activiteiten
Gedurende het hele schooljaar organiseren we projecten. Minimaal twee keer per jaar organiseren we samen met de leerlingenraad voor alle leerlingen een schoolfeest. Albert

20 Omgeving Jeugddebat Excursies Spelmiddag voor ‘de Zonnebloem’
Maatschappelijke stage.

21 Excursies De leerlingen van de derde klassen VMBO kunnen uit verschillende excursies kiezen: - Tsjechië (Praag) - Het Fichtelgebergte (een stevige wandeltocht) - Hollandweek (sportief en cultureel). Albert

22 Schooldag De eerste les begint om 08.10 uur.
De lessen eindigen voor alle leerlingen zoveel mogelijk op hetzelfde moment. Onderwijstijd: klokuren Anne

23 Geen tussenuren Leerjaar 1 en 2 hebben geen tussenuren.
Wanneer een les uitvalt, omdat de docent ziek is of naar een cursus gaat, proberen we de roosters zo te wijzigen dat de leerlingen later op school komen of eerder naar huis kunnen gaan. In andere gevallen valt een docent in. Anne

24 Pauze Aan de balie worden soep, dranken en gezonde voeding verkocht.
De middagpauze is kort gehouden. Leerlingen die in andere plaatsen wonen, verliezen daardoor op de lesdag weinig tijd en iedereen kan `s middags op tijd thuis zijn. Albert

25 Schoolklimaat De CSG Beilen is een veilige school. Er wordt veel gedaan om leerlingen zich op school thuis te laten voelen. Onaangepast gedrag wordt niet geaccepteerd. Anne Tevredenheidsonderzoek leerlingen ouders.

26 Leerlingparticipatie: Leerlingenraad
activiteiten school schoon rookbeleid afspraken • leerling-ruimte • gezonde school.

27 Ouderparticipatie Meeleven, meedenken, meedoen, meebeslissen
ouders en bestuur ouders en MR ouders en activiteiten ouders en ouderpanel huisbezoek ouderavonden spreekavonden.

28 Overgang basisschool–CSG Beilen
introductielessen in november OPEN HUIS introductielessen in maart introductiemiddag in juni introductiedagen in augustus ouderavond september.

29 Introductiedagen Door middel van sport
en spel maken de nieuwe brugklassers kennis met medeleerlingen. Eerste dag: activiteiten in en rondom school. Tweede dag: een hele dag ‘survivalen’: lekker fietsen, boogschieten en kanoën. Albert Derde dag: verkeersproject veiligheid de lessen beginnen.

30 Kwaliteit Elke leerling is in tel! • kleine klassen • goede doorstroomresultaten naar VWO, HAVO en MBO • goede examenresultaten • in zeven vakken in plaats van zes vakken examen • inspraak van leerlingen • aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming • aandacht voor school & sport • tevredenheidsonderzoek • schoolklimaat • we kennen elkaar.

31 CSG Beilen De school waar je je thuis voelt.


Download ppt "Welkom Elke leerling is in tel!."

Verwante presentaties


Ads door Google