De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Dockinga College Ferwert. Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Dockinga College Ferwert. Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Dockinga College Ferwert

2 Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

3 Missie Dockinga College Missie Dockinga College Het Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs Het Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs

4 Dockinga College een Christelijke school Dockinga College een Christelijke school Bijbel is bron voor onze levensvisie. Bijbel is bron voor onze levensvisie. Kernbegrippen: Kernbegrippen: respect voor de medemens, dienstbaarheid, respect voor de medemens, dienstbaarheid, hulpvaardigheid, liefde en gerechtigheid. hulpvaardigheid, liefde en gerechtigheid. Dagopening Dagopening Vieringen Kerst en Pasen. Vieringen Kerst en Pasen.

5 Kerstviering 2012 Kansloos

6 Geloven in talenten Geloven in talenten Goed pedagogisch klimaat Goed pedagogisch klimaat Breed onderwijs aanbod Breed onderwijs aanbod Activerende didactiek, Ict en eigen Activerende didactiek, Ict en eigen verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid Samenwerken en samenhang Samenwerken en samenhang

7 Juiste schoolkeuze? Juiste schoolkeuze? Eigen wensen/capaciteiten Eigen wensen/capaciteiten Advies basisschool - Plaatsingswijzer Advies basisschool - Plaatsingswijzer Toetsen Toetsen Tlc Tlc

8 basiskader theoretisch havovwo 1234 mbo hbo universiteit Waar kun je uit kiezen?

9 Dockingacollege 5 eenheden

10 Wat kun je in Ferwert?

11 Ferwert brede instroom klas 1 Vmbo bg + lwoo klas 1 + 2 Vmbo bg + lwoo klas 1 + 2 Vmbo bg klas 1 + 2 Vmbo bg klas 1 + 2 Havo en Vwo klas 1 + 2 + 3 Havo en Vwo klas 1 + 2 + 3 Vmbo theoretisch klas 1 +2 + 3 + 4 Vmbo theoretisch klas 1 +2 + 3 + 4 4 aparte klassen, samengesteld op niveau leerling 4 aparte klassen, samengesteld op niveau leerling

12 Vmbo beroepsgericht met Leerwegondersteuning (Lwoo) Kleinere klas – max 15 leerlingen Kleinere klas – max 15 leerlingen Meer praktijk Meer praktijk Eenvoudiger boeken Eenvoudiger boeken Klein team Klein team Blokuur taal en wiskunde Blokuur taal en wiskunde Zorgteam Zorgteam

13 Vmbo beroepsgericht met Leerwegondersteuning (Lwoo) Toelating Toelating Cito score < 521 ----- nader onderzoek Cito score < 521 ----- nader onderzoek Rvc – wel of niet in aanmerking Rvc – wel of niet in aanmerking Gesprek ouders - directie Gesprek ouders - directie

14 Ferwert klas 2 Gymnasium leerlingen na klas 1 naar klas 2 in Dokkum of Leeuwarden Vmbo – Havo – Vwo blijft in Ferwert

15 Ferwert klas 2 Eind klas 2 advies en keuze: Welke sector en welke leerweg? Pso als voorbereiding op keuze: Pso als voorbereiding op keuze:

16 4 sectoren Techniek Zorg en welzijn EconomieLandbouw 4 leerwegen BasisberoepsgerichtKaderberoepsgerichtGemengdTheoretisch

17 Ferwert klas 3 Ferwert klas 3 Vmbo bg na klas 2 naar Dokkum/Leeuwarden In Ferwert blijven: Vmbo theoretisch Havo en Vwo

18 Vmbo theoretisch klas 3 en 4 Examen start al in klas 3 (PTA) Examen start al in klas 3 (PTA) 9 vakken in klas 3 en uiteindelijk in 7 vakken 9 vakken in klas 3 en uiteindelijk in 7 vakken examen examen Eén niveau Eén niveau Havo en Vwo na klas 3 naar 2e fase in Dokkum of Leeuwarden

19 Onderbouw (basisvorming) Klas 1 en 2 Klas 1 en 2 Minder vakken --- Leergebieden Minder vakken --- Leergebieden Rekening met niveauverschillen en Rekening met niveauverschillen en

20 Activeren van leerlingen

21 Wat doen wij in Ferwert? Wat doen wij in Ferwert? Leergebieden – M&G, M&M, M&N, K&C, Talen, Leergebieden – M&G, M&M, M&N, K&C, Talen, Wiskunde Wiskunde Werkwijzers en portfolio Werkwijzers en portfolio Rekenles (examen 2014 - uitgesteld) Rekenles (examen 2014 - uitgesteld) Extra tijd voor mentor om te begeleiden (At1) Extra tijd voor mentor om te begeleiden (At1) Projecten voor samenhang vakken (At3) Projecten voor samenhang vakken (At3) Keuze modules voor leerlingen (At4) Keuze modules voor leerlingen (At4)Tevredenheidonderzoeken

22 Samenwerken

23 AT 4 Koken Knopen leggen Latijn Webdesign Portretschilderen Dammen Drummen Popkoor Tuinontwerp Tot nu toe Gebarentaal Vogelwacht Striptekenen Dans Drama Gitaar Sport De boerderij Ehbo

24 Actief leren Actief leren

25 Leerlingbegeleiding in Ferwert Leerlingbegeleiding in Ferwert Mentor Pestprotocol Teamleider ob bb Screening taal - rekenen Orthopedagoog Handschrift Verpleegkundige SAQI (thuisvoelen) Rapporten Weerbaarheid Studiesteungroep Schoolmaatschappelijk werk Huiswerkbegeleiding Begeleidingsuur Dyslectiecoach Pop Leerlingbegeleider

26 Ferwert werkt met gemeente Ferwert werkt met gemeente aan nieuwbouw

27 en heeft een leuke sfeer en heeft een leuke sfeer Schoolfeest Schoolfeest Klasse avond Klasse avond Botropp – Duitsland - Ameland – Ardennen - Botropp – Duitsland - Ameland – Ardennen - London – Amsterdam London – Amsterdam Leuke overblijfruimte Leuke overblijfruimte Leerlingenraad Leerlingenraad Ouderraad Ouderraad Sportactiviteiten Sportactiviteiten Schoolband Schoolband Leerlingparticipatie Leerlingparticipatie

28 Actie Tegengif

29 Kies je voor Ferwert dan kies je voor: Kies je voor Ferwert dan kies je voor: Een school met brede instroom en goede aansluiting op het vervolgonderwijs Een kleine school met jeugdig team met veel persoonlijke aandacht voor uw kind Een korte, veilige afstand tussen school en thuis Een school met goede examenresultaten

30 Aanmelding 2013 -2014 Vóór 1 april 2013 Vóór 15 maart leerlingen die aan Lwoo testen mee doen 19 juni ontvangst nieuwe leerlingen

31 Open Dagen Ferwert 13 februari 2013 16.00 – 18.30

32 Survival 2012

33 Als u denkt: Arjaans kan ons nog meer vertellen? Kijk dan op: Onze website www.dockinga.nlOnze website www.dockinga.nlwww.dockinga.nl Kwaliteitskaart inspectieKwaliteitskaart inspectie Prestaties onderwijs Volkskrant (Dronkers)Prestaties onderwijs Volkskrant (Dronkers) SchoolkompasSchoolkompas

34 Trouw 2012 - 9

35 Ferwert daar fiets je zo naar binnen..

36 Vragen?

37 Bedankt voor uw aandacht en tot ziens! Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!


Download ppt "Welkom bij Dockinga College Ferwert. Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag."

Verwante presentaties


Ads door Google