De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij Dockinga College Ferwert"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij Dockinga College Ferwert

2 Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen
Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

3 Missie Dockinga College
Het Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs

4 Dockinga College een Christelijke school
Bijbel is bron voor onze levensvisie. Kernbegrippen: respect voor de medemens, dienstbaarheid, hulpvaardigheid, liefde en gerechtigheid. Dagopening Vieringen Kerst en Pasen.

5 Kerstviering 2012 Kansloos

6 Geloven in talenten Goed pedagogisch klimaat Breed onderwijs aanbod Activerende didactiek, Ict en eigen verantwoordelijkheid Samenwerken en samenhang

7 Eigen wensen/capaciteiten
Juiste schoolkeuze? Eigen wensen/capaciteiten Advies basisschool - Plaatsingswijzer Toetsen Tlc

8 Waar kun je uit kiezen? 1 2 3 4 universiteit hbo mbo basis kader havo
vwo theoretisch

9 Dockingacollege 5 eenheden

10 Wat kun je in Ferwert?

11 Ferwert brede instroom klas 1
Vmbo bg + lwoo klas 1 + 2 Vmbo bg klas 1 + 2 Havo en Vwo klas Vmbo theoretisch klas 4 aparte klassen, samengesteld op niveau leerling

12 Vmbo beroepsgericht met Leerwegondersteuning (Lwoo)
Kleinere klas – max 15 leerlingen Meer praktijk Eenvoudiger boeken Klein team Blokuur taal en wiskunde Zorgteam

13 Vmbo beroepsgericht met Leerwegondersteuning (Lwoo)
Toelating Cito score < nader onderzoek Rvc – wel of niet in aanmerking Gesprek ouders - directie

14 Ferwert klas 2 Gymnasium leerlingen na klas 1 naar klas 2 in Dokkum of Leeuwarden Vmbo – Havo – Vwo blijft in Ferwert

15 Ferwert klas 2 Eind klas 2 advies en keuze:
Welke sector en welke leerweg? Pso als voorbereiding op keuze:

16 4 sectoren Techniek Zorg en welzijn Economie Landbouw 4 leerwegen Basisberoepsgericht Kaderberoepsgericht Gemengd Theoretisch

17 Ferwert klas 3 Vmbo bg na klas 2 naar Dokkum/Leeuwarden
In Ferwert blijven: Vmbo theoretisch Havo en Vwo

18 Vmbo theoretisch klas 3 en 4
Examen start al in klas 3 (PTA) 9 vakken in klas 3 en uiteindelijk in 7 vakken examen Eén niveau Havo en Vwo na klas 3 naar 2e fase in Dokkum of Leeuwarden

19 Onderbouw (basisvorming)
Klas 1 en 2 Minder vakken --- Leergebieden Rekening met niveauverschillen en

20 Activeren van leerlingen

21 Wat doen wij in Ferwert? Leergebieden – M&G, M&M, M&N, K&C, Talen,
Wiskunde Werkwijzers en portfolio Rekenles (examen uitgesteld) Extra tijd voor mentor om te begeleiden (At1) Projecten voor samenhang vakken (At3) Keuze modules voor leerlingen (At4) Tevredenheidonderzoeken

22 Samenwerken

23 Tot nu toe AT 4 Gebarentaal Koken Vogelwacht Knopen leggen
Striptekenen Dans Drama Gitaar Sport De boerderij Ehbo AT 4 Koken Knopen leggen Latijn Webdesign Portretschilderen Dammen Drummen Popkoor Tuinontwerp

24 Actief leren

25 Leerlingbegeleiding in Ferwert
Mentor Pestprotocol Teamleider ob bb Screening taal - rekenen Orthopedagoog Handschrift Verpleegkundige SAQI (thuisvoelen) Rapporten Weerbaarheid Studiesteungroep Schoolmaatschappelijk werk Huiswerkbegeleiding Begeleidingsuur Dyslectiecoach Pop Leerlingbegeleider

26 Ferwert werkt met gemeente
aan nieuwbouw

27 en heeft een leuke sfeer
Schoolfeest Klasse avond Botropp – Duitsland - Ameland – Ardennen - London – Amsterdam Leuke overblijfruimte Leerlingenraad Ouderraad Sportactiviteiten Schoolband Leerlingparticipatie

28 Actie Tegengif

29 Kies je voor Ferwert dan kies je voor:
Een school met brede instroom en goede aansluiting op het vervolgonderwijs Een kleine school met jeugdig team met veel persoonlijke aandacht voor uw kind Een korte, veilige afstand tussen school en thuis Een school met goede examenresultaten

30 Aanmelding 2013 -2014 Vóór 1 april 2013
Vóór 15 maart leerlingen die aan Lwoo testen mee doen 19 juni ontvangst nieuwe leerlingen

31 Open Dagen Ferwert 13 februari 2013 16.00 – 18.30

32 Survival 2012

33 Als u denkt: Arjaans kan ons nog meer vertellen? Kijk dan op:
Onze website Kwaliteitskaart inspectie Prestaties onderwijs Volkskrant (Dronkers) Schoolkompas

34 Trouw

35 Ferwert daar fiets je zo naar binnen . .

36 Vragen?

37 Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!


Download ppt "Welkom bij Dockinga College Ferwert"

Verwante presentaties


Ads door Google