De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JAARTEKST 2016 Filippenzen 4:5b-7 GELOOF. Filippenzen 4:5b-7 De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JAARTEKST 2016 Filippenzen 4:5b-7 GELOOF. Filippenzen 4:5b-7 De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden."— Transcript van de presentatie:

1 JAARTEKST 2016 Filippenzen 4:5b-7 GELOOF

2 Filippenzen 4:5b-7 De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

3 BezorgdheidGebed (niemand zorgt voor mij)(God zorgt voor mij)

4 BezorgdheidGebed (niemand zorgt voor mij)(God zorgt voor mij) OngeloofGeloof

5 Matteüs 14:28-33 Petrus Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?

6 Matteüs 8:5-13 De hoofdman in Kafarnaüm Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo’n groot geloof niet gevonden.

7 Matteüs 9:1-2 De verlamde en zijn vrienden En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.

8 Matteüs 9:20-22 De bloedvloeiende vrouw En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloed- vloeiingen had, kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.

9 Matteüs 9:28-30 De blinden Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend.

10 Matteüs 15:22-28 De bezeten dochter En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. (…) Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.

11 Matteüs 17:15-18 De maanzieke zoon Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen.

12 Matteüs 17:19-21 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.

13 Matteüs 21:21-22 De vervloekte vijgenboom Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.

14  Jezus spreekt over klein en groot geloof  Jezus deed op grond van geloof van de mensen zijn wonderen van genezing en bevrijding  Geloof is iets dat groeit, als een mosterdzaadje dat tenslotte een grote boom wordt  Jezus moedigt ons aan om geloof uit te oefenen, niet om anderen te veroordelen!  Geloof en gebed hangen nauw samen

15 Hebreeën 11:1 en 3 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (…) Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

16 Zichtbare wereld Onzichtbare wereld (Koninkrijk van God) BezorgdheidGebed (niemand zorgt voor mij)(God zorgt voor mij) OngeloofGeloof

17 Hebreeën 11:5-6 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

18 Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. De volgorde is: 1.Biddend begeren 2.Geloven 3.Het zal u ten vallen

19 Getuigenis Pastor Mosez Jesus spoke: “You are not going to die like the others because of your mother’s fervent prayers for you”

20 Zichtbare wereld Onzichtbare wereld (Koninkrijk van God) BezorgdheidGebed (niemand zorgt voor mij)(God zorgt voor mij) OngeloofGeloof Volle handen

21 Zichtbare wereld Onzichtbare wereld (Koninkrijk van God) BezorgdheidGebed (niemand zorgt voor mij)(God zorgt voor mij) OngeloofGeloof Lege handenVolle handen

22 Filippenzen 4:5b-7 De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.


Download ppt "JAARTEKST 2016 Filippenzen 4:5b-7 GELOOF. Filippenzen 4:5b-7 De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden."

Verwante presentaties


Ads door Google