De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Radicalisering en de rol van de lokale setting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Radicalisering en de rol van de lokale setting"— Transcript van de presentatie:

1 Radicalisering en de rol van de lokale setting
Elien De Bruyne 1BaO A3 Informatievaardigheden (SADAN-opdrahct)

2 Definitie radicalisering
“Radicalisering is het proces van toenemend radicalisme bij een persoon of groep, waarbij de bereidheid groeit om zelf met gebruik van geweld dergelijke diep ingrijpende veranderingen van de samenleving en de democratische rechtsorde na te streven en/ of te ondersteunen, dan wel anderen daartoe aan te zetten. Het is geenszins een proces dat mensen plotseling omarmen, het is veeleer een langdurig, gelaagd en veelvormig proces. Radicalisering is een langdurig proces, omdat het doorsnijden van banden met de gevestigde samenleving tijd en energie kost. Het is gelaagd in die zin dat het groepen, generaties, groepen geestesverwanten en individuen kan betreffen. Het is eveneens veelvormig vanwege de verschillende dimensies die het omvat: zowel politiek, religieus als sociaal cultureel” (Gielen, 2008).

3 Het radicaliseringsproces
Drie fasen Radicalisme Extremisme Terrorisme

4 Radicalisme Dit zijn meestal aanhangers of sympathisanten
Gebruiken geen geweld Komt in een situatie terecht waarin men een oplossing zoekt in ideologieën Voedingsbodem: armoede, hoge werkloosheidsgraad in de wijk en integratieproblemen

5 Extremisme Gebruik gemaakt van geweld
Geweld gebruikt om maatschappij duidelijk te maken van de ‘juiste’ ideologie De groepen worden kleiner

6 Terrorisme Nog kleinere groepen
Groepen gekenmerkt door sterke groepscohesie en groot onderling vertrouwen Geweld is de enige mogelijkheid om hun doel te bereiken Men treft concrete voorbereidende handelingen voor geweld

7 Case-study ‘Muriel Degauque’
Eerste westerse vrouw die zelfmoordaanslag deed 9 november 2005 Ze reed zich te pletter met haar wagen vol explosieven Dag later wordt haar man doodgeschoten door Amerikaans leger  was bezig met voorbereiding zelfmoordaanslag

8 Besluit Omgevingsfactoren uit de lokale setting kunnen zeker een rol spelen Een welbepaalde trigger zorgt ervoor dat ze geweld gaan rechtvaardigen  extremisme Pas in de fase van extremisme of radicalisme vormen individuen of groepen een bedreiging Daarom moet er geïnvesteerd worden in preventieve aanpak zodat ze de laatste twee fasen niet bereiken

9 Bronnen GIELEN, A.-J. (2008). Radicalisering en identiteit: Radicale rechtse en moslimjongeren vergeleken. Amsterdam: Aksant, 140 p. Noppe, J. & Verhage, A. (2011). Cahiers Politiestudies, 18 (2011), pp


Download ppt "Radicalisering en de rol van de lokale setting"

Verwante presentaties


Ads door Google