De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heilige Oorlogen Discussiegroep over het verschijnsel “Heilige Oorlogen” en de achtergronden daarvan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heilige Oorlogen Discussiegroep over het verschijnsel “Heilige Oorlogen” en de achtergronden daarvan."— Transcript van de presentatie:

1 Heilige Oorlogen Discussiegroep over het verschijnsel “Heilige Oorlogen” en de achtergronden daarvan

2 Afgrenzing en definitie onderwerp Is een heilige oorlog per definitie een religieuze oorlog? Gaat het inderdaad vooral om de drie monotheïstische godsdiensten? Wat is de rechtvaardiging van religieus geweld? Wat is de relatie van “heiligheid” en terrorisme Hoe zit het met de historische dimensie van religieus geweld Wat is de oorzaak van deze soort agressie Is er een genetische component voor deze agressie; oftewel is het een vorm van gekte?

3 De motieven Wat is het gemeenschappelijke van de drie monotheïstische godsdiensten in casu “religieus geweld”? Leidt het begrip “uitverkoren” tot religieus geweld? Hoe belangrijk is de exclusiviteit: de eigen religie is de enig juiste Strijders in een HO verliezen nooit (hen wachten allerhande heerlijkheden in het hiernamaals), want “God wil het” (Kruistochten, Syrië) Spelen andere aspecten van een HO een rol: economische en politieke? Wat is het verschil (of de overeenkomst) met ethnische en ideologische conflicten?

4 De andere kant Zouden religieuze oorlogen ook een andere, diepere, oorzaak kunnen hebben dan een religieus conflict? Zijn politieke, economische of staatkundige oorzaken niet feitelijk de aanstichters? Dekt “de religieuze kwestie” mogelijk de echte aanleidingen af? Kunnen wij daar de vinger op leggen?

5 Doelen Het samenbrengen van vertegenwoordigers van relevante disciplines Het bespreken van de mogelijkheden en ieders inbreng Het inventariseren van thema’s Het bespreken en uitwerken van de thema’s Het voorbereiden van een cursus (in 2015) Het benaderen van sprekers

6 contact Eerste bijeenkomst maandagmiddag 17 maart Locatie wordt nader bekend gemaakt Belangstellenden worden verzocht zich te melden, met korte motivatie: Tineke Looijenga: j.h.looijenga@rug.nl; tel nr 0-6 140 544 96j.h.looijenga@rug.nl Anneke Mulder-Bakker: a.b.mulder- bakker@rug.nla.b.mulder- bakker@rug.nl


Download ppt "Heilige Oorlogen Discussiegroep over het verschijnsel “Heilige Oorlogen” en de achtergronden daarvan."

Verwante presentaties


Ads door Google