De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kader van deze presentatie:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kader van deze presentatie:"— Transcript van de presentatie:

1 Kader van deze presentatie:
De mens God God en de mens De religies Mijn doel voor deze avond is het kader aan te geven voor mij als Baha’i. Met andere woorden; hoe kijken we tegen de wereld aan? De teksten zijn van Baha’u’llah, Stichter van het Baha’i geloof. De teksten in het laatste deel zijn recent geschreven door ons hoogste bestuursorgaan: titel: de belofte van Wereldvrede U zult in deze presentatie ongetwijfeld overeenkomsten vinden met uw eigen religie of levensbeschouwing. Vorig jaar hebben we het Bahaí Geloof gepresenteerd. Vanuiot verschillende hoeken hoorde ik dat men meer had willen horen. Vandaar deze presentatie. Levensvragen; geinspireerd door de stiille tijd en in het verlangen om mensen inspiratie mee te geven.

2 De mens Bahá’u’lláh, de Stichter van het Bahá’í-geloof, zegt prachtige dingen over de mens. De mens is een geestelijk wezen met geweldige mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

3 Een paar uitspraken over de mens:
De mens heeft het unieke vermogen God te kennen en lief te hebben. De mens is Mijn Mysterie en ik ben zijn Mysterie In u legde ik het Wezen van Mijn licht. En hoe zit het dan met het kwaad in de mens? Verhaal van Lucifer. Komt in het dialooggroepje

4 En…………….. De mens moet zichzelf leren kennen en weten te onderscheiden tussen hetgeen tot verheffing of tot vernedering, tot eer of tot schande, tot rijkdom of tot armoede leidt. Tekst laten inwerken. De mens heeft ook de plicht om zich te ontwikkelen

5 God Kosmische energie Ietsisme En nog een heleboel meer ideeën
Tweede deel: God, Godsbeeld,

6 In het Bahá’í-geloof Sedert onheuglijke tijden bleef Hij verborgen in de onuitsprekelijke heiligheid van Zijn verheven Zelf en zal eeuwigdurend gehuld blijven in het ondoorgrondelijke mysterie van Zijn onkenbaar wezen. Tekst even laten inwerken. Soms moet je zelf niet teveel zeggen hierover. God is de onzichtbare en onkenbare essentie. Vergelijking: De schilder en het schilderij God is de schilder en wij zijn het schilderij Het schilderij kan de schilder niet begrijpen, het is door de schilder gemaakt Wij kunnen God niet begrijpen, menselijke begrippen zijn niet op Hem van toepassing

7 God en de mens Ik betuig, o Mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om u te kennen en te aanbidden. Dit is een gebed dat we elke dag zeggen. Zoals in het bahaí geloof aangekeken wordt tegen de relatie God/ mens. Wat is kennen en aanbidden. Is het alleen meditatie en gebed of ook nog iets anders?

8 Maar… de mens heeft een vrije wil
Heb Mij lief, dat Ik u kan liefhebben. Indien gij Mij niet liefhebt, kan Mijn liefde u op generlei wijze bereiken. Weet dit, o dienaar. Het voorbeeld vna de elektriciteit. Als er geen contact is, kan deze niet stromen.

9 Degenen die de religies brengen?
Universele Opvoeders Lichten van waarheid Spiegels die het Goddelijke Licht weerkaatsen Dragers van Gods namen en de belichamingen van zijn attributen Door deze Universele Opvoeders kennen wij God, zij zijn als de spiegel die weerkaatst. We kunnen niet direct in de zon kijken, maar wel in de spiegel. Her wezen van de Boodschappers van God.

10 En waarom zijn ze gekomen?
Om ‘de mensen van het duister van onwetendheid te bevrijden en hen naar het licht van waar begrip te leiden’. Derde deel: Tekst laten inwerken Opvoeding van de mensheid Evenals het lichaam van de mensheid kleding behoeft, moet ook het lichaam van het mensdom worden getooid met de mantel van gerechtigheid en wijsheid. Zijn kleed is de openbaring die God hem geschonken heeft.

11 Relatie van religies tot elkaar
Gods Profeten zijn verenigd in volmaakte liefde. Ieder van hen heeft de blijde tijding van de komst van Zijn opvolger gebracht en iedere opvolger heeft Zijn voorganger bekrachtigd Even de tekst laten inwerken Elke Boodschapper heeft gezegd dat het bij Hem niet stopt. Hoe dat dan ook wordt uitgelegd. Ieder heeft gezegd dat er iemand voor hem is geweest. Het duidelijkst is wat er in de Koran over Jezus wordt gezegd.

12 Eenheid van religie Er kan geen twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit een hemelse bron en de onderdanen zijn van één God. Even de tekst laten inwerken. Alle religies komen uit dezelfde bron. Licht is goed in welke lamp het ook schijnt.

13 Er is natuurlijk verschil….
De mensheid is op weg, in ontwikkeling In elke fase heeft de mensheid een speciale gids of opvoeder. Deze ‘gidsen’ zijn de stichters van de religies zoals wij die kennen. deze weg is het ontwikkelingsproces van de mens. En op die weg zijn gidsen. Deze gidsen zijn opvoeders. Een ander voorbeeld is de school. Op de school zijn verschillende leraren voor verschillende groepen. Als een kind een groep met succes heeft doorlopen, gaat hij naar de volgende groep. Zo is het ook met de ontwikkeling van de mensheid. In verschillende gropen leer je verschillende dingen. Wat je voor je ontwikkeling in de eerste groep nodig hebt, is niet hetzelfde als wat je in de achtste groep leert. Zo is het ook met de mensheid. In deze tijd is een leefregel: onafhankelijk onderzoek naar de waarheid. In vroegere tijden was die veel lastiger uit te voeren. Hoe onderzoek je de waarheid als je geen enkele scholing hebt gehad? Dat is gewoon veel lastiger.

14 Nieuw in deze tijd! Voor het eerst in de geschiedenis is het voor iedereen mogelijk de gehele planeet, met al haar volkeren in hun eindeloze verscheidenheid, in één perspectief te overzien. Vierde deel: Toekomst van de mensheid: Mensheid staat aan de grens van de volwassenheid. Dit is een turbulente tijd. Volwassenheid van de mensheid heeft als voornaamste kenmerk de eenheid van de mensheid. Technologie helpt de mensheid in het proces van eenwording, denk aan het ‘digitale tijdperk’. We leven nu in een tijd met veel uitdagingen. Daarom zien we dat er dingen niet goed gaan. Daarnaast wordt de wereld steeds kleiner.

15 Onze struikelblokken op de weg naar eenheid zijn vooroordelen en achterdocht.
Ook denken we dat agressie en conflict bij de mensheid horen. Dat is de manier waarop we ertegenaan kijken. De manier waarop je de wereld ziet is wat je noemt met een mooi woord ‘je paradigma’. We zijn opgegroeid met de wereld op een bepaalde manier te zien. Dit bepaalt in grote mate hoe wij handelen. Maar het kan ook anders!! Het belang van een deel wordt het beste gediend door het belang van het geheel te dienen.

16 De ‘weg’ van de mensheid
Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde. De weg van de mensheid. De beschaving verandert en verbetert in zekere zin. We leven nu in een tijd met veel uitdagingen. Daarom zien we dat er dingen niet goed gaan. Daarnaast wordt de wereld steeds kleiner.


Download ppt "Kader van deze presentatie:"

Verwante presentaties


Ads door Google