De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kader van deze presentatie: De mens De mens God God God en de mens God en de mens De religies De religies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kader van deze presentatie: De mens De mens God God God en de mens God en de mens De religies De religies."— Transcript van de presentatie:

1 Kader van deze presentatie: De mens De mens God God God en de mens God en de mens De religies De religies

2 De mens Bahá’u’lláh, de Stichter van het Bahá’í- geloof, zegt prachtige dingen over de mens. Bahá’u’lláh, de Stichter van het Bahá’í- geloof, zegt prachtige dingen over de mens. De mens is een geestelijk wezen met geweldige mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De mens is een geestelijk wezen met geweldige mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

3 Een paar uitspraken over de mens: De mens heeft het unieke vermogen God te kennen en lief te hebben. De mens heeft het unieke vermogen God te kennen en lief te hebben. De mens is Mijn Mysterie en ik ben zijn Mysterie De mens is Mijn Mysterie en ik ben zijn Mysterie In u legde ik het Wezen van Mijn licht. In u legde ik het Wezen van Mijn licht.

4 En…………….. De mens moet zichzelf leren kennen en weten te onderscheiden tussen hetgeen tot verheffing of tot vernedering, tot eer of tot schande, tot rijkdom of tot armoede leidt. De mens moet zichzelf leren kennen en weten te onderscheiden tussen hetgeen tot verheffing of tot vernedering, tot eer of tot schande, tot rijkdom of tot armoede leidt.

5 God Kosmische energie Kosmische energie Ietsisme Ietsisme En nog een heleboel meer ideeën En nog een heleboel meer ideeën

6 In het Bahá’í-geloof Sedert onheuglijke tijden bleef Hij verborgen in de onuitsprekelijke heiligheid van Zijn verheven Zelf en zal eeuwigdurend gehuld blijven in het ondoorgrondelijke mysterie van Zijn onkenbaar wezen. Sedert onheuglijke tijden bleef Hij verborgen in de onuitsprekelijke heiligheid van Zijn verheven Zelf en zal eeuwigdurend gehuld blijven in het ondoorgrondelijke mysterie van Zijn onkenbaar wezen.

7 God en de mens Ik betuig, o Mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om u te kennen en te aanbidden. Ik betuig, o Mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om u te kennen en te aanbidden.

8 Maar… de mens heeft een vrije wil Heb Mij lief, dat Ik u kan liefhebben. Indien gij Mij niet liefhebt, kan Mijn liefde u op generlei wijze bereiken. Weet dit, o dienaar. Heb Mij lief, dat Ik u kan liefhebben. Indien gij Mij niet liefhebt, kan Mijn liefde u op generlei wijze bereiken. Weet dit, o dienaar.

9 Degenen die de religies brengen? Universele Opvoeders Universele Opvoeders Lichten van waarheid Lichten van waarheid Spiegels die het Goddelijke Licht weerkaatsen Spiegels die het Goddelijke Licht weerkaatsen Dragers van Gods namen en de belichamingen van zijn attributen Dragers van Gods namen en de belichamingen van zijn attributen

10 En waarom zijn ze gekomen? Om ‘de mensen van het duister van onwetendheid te bevrijden en hen naar het licht van waar begrip te leiden’. Om ‘de mensen van het duister van onwetendheid te bevrijden en hen naar het licht van waar begrip te leiden’.

11 Relatie van religies tot elkaar Gods Profeten zijn verenigd in volmaakte liefde. Ieder van hen heeft de blijde tijding van de komst van Zijn opvolger gebracht en iedere opvolger heeft Zijn voorganger bekrachtigd Gods Profeten zijn verenigd in volmaakte liefde. Ieder van hen heeft de blijde tijding van de komst van Zijn opvolger gebracht en iedere opvolger heeft Zijn voorganger bekrachtigd

12 Eenheid van religie Er kan geen twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit een hemelse bron en de onderdanen zijn van één God. Er kan geen twijfel over bestaan dat alle mensen ter wereld, tot welk ras of welke godsdienst zij ook behoren, hun bezieling putten uit een hemelse bron en de onderdanen zijn van één God.

13 Er is natuurlijk verschil…. De mensheid is op weg, in ontwikkeling De mensheid is op weg, in ontwikkeling In elke fase heeft de mensheid een speciale gids of opvoeder. In elke fase heeft de mensheid een speciale gids of opvoeder. Deze ‘gidsen’ zijn de stichters van de religies zoals wij die kennen. Deze ‘gidsen’ zijn de stichters van de religies zoals wij die kennen.

14 Nieuw in deze tijd! Voor het eerst in de geschiedenis is het voor iedereen mogelijk de gehele planeet, met al haar volkeren in hun eindeloze verscheidenheid, in één perspectief te overzien. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor iedereen mogelijk de gehele planeet, met al haar volkeren in hun eindeloze verscheidenheid, in één perspectief te overzien.

15 Onze struikelblokken op de weg naar eenheid zijn vooroordelen en achterdocht. Onze struikelblokken op de weg naar eenheid zijn vooroordelen en achterdocht. Ook denken we dat agressie en conflict bij de mensheid horen. Dat is de manier waarop we ertegenaan kijken. Ook denken we dat agressie en conflict bij de mensheid horen. Dat is de manier waarop we ertegenaan kijken.

16 De ‘weg’ van de mensheid Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde. Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen. De deugden die bij zijn waardigheid passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle volkeren en geslachten der aarde.


Download ppt "Kader van deze presentatie: De mens De mens God God God en de mens God en de mens De religies De religies."

Verwante presentaties


Ads door Google