De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lang leve de religieuze veelkleurigheid… Decanaat Kortrijk…13 januari 2015 Walter Van Wouwe – - 0494 52 99

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lang leve de religieuze veelkleurigheid… Decanaat Kortrijk…13 januari 2015 Walter Van Wouwe – - 0494 52 99"— Transcript van de presentatie:

1 Lang leve de religieuze veelkleurigheid… Decanaat Kortrijk…13 januari 2015 Walter Van Wouwe – walter.vanwouwe@me.com - 0494 52 99 58walter.vanwouwe@me.com

2 STAP 1: DE TEKENEN VAN DE TIJD LEZEN…

3 De marketing kondigt een paradigmawissel aan: er komen toptijden aan voor de kerk... Van ik denk, naar ik heb, naar ik deel, naar WIJ ZIJN…om echt IK te worden. De ik-maatschappij wordt afgelost door wijsheidsmaatschappij... ◦ Geluk - zinvol leven ◦ Verbondenheid ◦ Normen, waarden, grenzen, identiteit ◦ Creatief kapitalisme Normaal biedt een warme geloofskern deze oase aan... ?

4 Nieuw organisatiemodel op komst…(het is er al) of golf je ook met een tennisraket? Van industriële samenleving naar kennismaatschappij... Industriële samenleving: ◦ Stabiele omgeving ◦ Hiërarchie - ieder heeft zijn plaats ◦ De kapitein stuurt het binnenschip De kennismaatschappij: ◦ Turbo omgeving ◦ Permanent uitwisselen van talenten ◦ Crew van een zeilboot navigeert samen op zee

5 Het draait allemaal om evalutie…de tussentrends… ◦ Als ze het moet vragen is het al te laat… ◦ Loop, ren, ga naar haar toe, verzeker je van haar eeuwige trouw ◦ Co-ouderschap ◦ Alles doet ertoe – je kunt je niet achter je logo verschuilen

6 Onderschat het digitale geweld niet… Di-synchroon in het leven staan of anders gezegd we leren NAAST elkaar leven: ◦ Mail, sms, facebook, twitter… ◦ Berichten naast elkaar stapelen ◦ Wat je veel doet wordt je basisframe van communicatie.. Samenwerken is MET elkaar praten: ◦ Terug inoefenen…90 % interpretatie ◦ Verbindende communicatie is evangelie doen: “Probeer altijd eerst de ander te begrijpen en zorg dan dat je zelf begrepen wordt”.

7 Digitale inboorlingen (1,8), 10-jarigen Generatie slasch – Einstein (1,2) 20 - jarigen Flexistentialisten – Grenzeloos (1,3),30 -jarigen Klovers – pragmatisch druk (1,5) – 40 – jarigen Babybloomers – superdruk (1,5) – 50 jarigen Masterboomers- medioren (1,7) – 60 jarigen Stille generatie – senioren (1,3) – 70 jarigen Onderschat impact van leeftijd niet…

8

9 Van evolutie naar transformatie Van meubels verhuizen op eenzelfde verdiep (vermoeiend) naar een verdiep bijbouwen. “De kerk heeft al zoveel moeilijke tijden overleeft” gaat nu niet meer op… Jullie schrijven kerkgeschiedenis of ook niet... Vernieuwen, experimenteren, testen, mislukkken en opnieuw proberen... Het pattent van pioniers en religieuzen in de kerk...het is hun moment...

10 STAP 2: NOOD AAN NIEUW PASTORAAL EN THEOLOGISCH KADER… Als decanaat durven naast de vertrouwde wegen nieuwe wegen gaan…

11 Van Godsverduistering naar Godsexplosie... Helemaal in Vaticanum II gaan staan, we zijn gedoopt, we hebben alles gekregen... Geloof jij in een ingrijpende afstandelijke God buiten de wereld met een duidelijk script? ◦ Is God Opa Fonkel ◦ En is Jezus Megamindi ◦ God als pottenbakker... De mondige moderne mens bedankt voor deze God....

12 Van Godsverduistering naar Godsexplosie Als God nu eens een choreograaf was... ◦ Hij/ZIJ heeft een scenario in zijn hoofd. ◦ Wij zijn zijn danscompagnie...door samen te oefenen zetten we een masterpiece neer. Als God nu eens een jazzpianist was die wel de ”thema’s" heeft maar het concert laat geboren worden uit de interactie met zijn publiek. Dan zijn wij co-scheppers en biedt Hij/Zij in een kwetsbare liefdevolle tegenwoordigheid zijn grote ”thema’s" aan en al de rest mogen wij uitproberen.

13 Nieuwe Visie… En het kwaad…en mijn persoonlijke vrijheid? God – Het mysterie is als de ZON Voor elk van ons is er een unieke straal... Je bent vrij om er in te lopen, je mag ook zigzaggen... Als je er in loopt krijgt je zonnepaneel dat je met je meedraagt extra warmte dat je kan omzetten in sociale energie... Hoe dichter de stralen bij het centrum komen hoe dichter ze ook bij elkaar komen...mensen die zich door het mysterie laten bewegen, zijn ook door elkaar bewogen en doen anderen bewegen... Het netwerk als stimulans om door te gaan op jouw unieke weg... Maar het moet ook allemaal niet, je bent vrij...God hoeft niet God als weerloze overmacht...

14 Maken jullie de juiste pastorale keuzes? Is schaalvergroting verstandig? Zou men niet beter kiezen voor schaalverfijning en schaalverruiming als je echt de tekenen van de tijd zou verstaan... Wat kan de kerk niet wat de jeugdbewegingen wel kunnen? Ik kan een werkgroep leiden...ik kan een gemeenschap stimuleren maar kan ik een fusieproces leiden en een artificiële geloofsgmeenschap opbouwen…?

15 STAP 3: NOOD AAN EEN NIEUWE TEAMSPIRITUALITEIT WAARIN WE ELKAAR VINDEN: IEDEREEN RELIGIEUS

16 Is het verstandig om je spiritualiteit te verengen tot liturgie en sacramenten? Vaak is alles gebouwd rond samen eucharistie vieren, gebedsdiensten, sacramenten… Heel waardevol en onmisbaar… Maar jullie doelgroep bestaat uit mondige welvarende gelovige –zin zoekende mensen… ◦ Persoonlijk belevingsgehalte is veel meer dan af en toe deelnemen aan een “verzorgde” viering, vlam gaat niet uit maar zal nooit een innerlijk vuur worden… ◦ Veel grotere opdracht: mensen tot mondige gelukkige christenen laten groeien…en alles wat jullie samen ondernemen staat hier ten dienste van. ◦ wijn in een fles Van persoonlijke geloofsherontdekking of/en sociale inzet, naar kerndeelname, naar viering…

17 Voor wie willen we kerk zijn…denk aan Paus Franciscus? Voor de 5 % die nog naar de kerk komen…? Voor de 19 % die uitzonderlijk naar de kerk komen en nog een losse band hebben met het katholieke verhaal. Voor de 36 % die op zoek zijn naar zin maar dit niet meer binnen het katholiek kader zoeken.

18 De kolibrie-spiritualiteit of teamspiritualiteit… het vuur onder de soeppot. Spiritualiteit is een beladen term… ◦ Ik gebruik hem in verbondenheid met onze rijke christelijke goudmijn… Het gaat over de verbinding terug vinden met je diepste bron: ◦ We dragen die Bron in ons… ◦ Maar stroomt de Bron…? Een goede medewerker van een pastorale groep geeft vanuit zijn overstromende bron… ◦ Hij of zij geeft hem/haar niet leeg… Zwitserse drinkbak ◦ Geen thermos koffie Hoe geraken we daar….?

19 Zelfzorg Hou van je zelf… …, jij bent fantastisch Je bent een auto met vier banden op weg naar Geluk… ◦ Fysieke band: eten, bewegen, slapen ◦ Denkende band: levenslang leren… ◦ Emotionele band: je relaties, vriendschappen en contacten ◦ Mystieke band: je verbinding met jouw innerlijke Bron

20 Bouwstenen voor een nieuwe spiritualiteit… Het kolibrie vogeltje is klein maar heel wendbaar… Het hoofd: het kennisstuk of vormingstuk...wordt goed ingevuld Het lijfje is de zorg voor het “fysieke” stuk...wordt ingevuld Vleugel 1: Spiritualiteit van de kleine goedheid (Liefde) ◦ Kleine daden van zorg en aandacht ◦ Steentje in de schoen ◦ Vergeven, herbeginnen, dienen... ◦ Breek uit jezelf ◦ Verhalen, voorbeelden... ◦ Een lied

21 Vleugel 2: Hoe bij je innerlijke Bron geraken…een persoonlijk traject dat je samen gaat… Koffie drinken: ◦ In de spiegel kijken en praten met jezelf… ◦ Nadenken…waar ben ik mee bezig en waarom? ◦ Wat is jouw diepste verlangen? Thee maken: ◦ Op zoek gaan naar inspirerende teksten, liederen, films, website, contacten…het theezakje ◦ Je leven is het kokend water ◦ Doordring je leven met die inspiratie: ga er mee in dialoog… ◦ Gebed: een warme babbel tussen jezelf en je VRIEND… ◦ Levengevende liturgie

22 Vleugel 2: Hoe bij je innerlijke Bron geraken…? Wijn drinken…dieper gaan ◦ (Christelijke) meditatie ◦ Opletten voor gebedsspinnen…de echte bron haar naam is sprekende, vertrouwengevende Stilte… ◦ Werk met een (christelijke) mantra:  Liefde, Vrede  Jezus, Abba  Ma-ra-na-tha (kom Jezus, kom)

23 Grote gevolgen voor onze pastoraal… De kern van de pastoraal is niet problemen oplossen maar kwetsbare nabijheid aanbieden en van daaruit probleemoplossend werken. Als de liefde wordt geleefd onder elkaar krijgt alles kleur in de parochie: liturgie, vergaderen, boekhouding, ontspanning.... Als we met een aantal echt de (evangelische) diepte ingaan beschikken we over liefdesreservoirs… de U beweging

24 STAP 4: DE KRACHT VAN VEELKLEURIG RELIGIEUS LEVEN…

25 De rol van het religieus leven… De kolibriespiritualiteit hebben we allemaal gemeen: Liefde voor jezelf, de naaste en God (Mysterie)… Religeuzen zijn dwarsbalken en maken een keuze uit dit liefdespallet en focussen hierop: ◦ De liefde voor de ander: zorg, onderwijs, sociale initiatieven... ◦ De liefde voor het mysterie: gebed, liturgie, meditatie, aanbidding ◦ EN: verbinden van beide aspecten, gemeenschap bouwen ◦ Kleuren van de liefde: waarheid, dienstbaarheid, stilte, armoede

26 De religieuze veelkleurigheid… Door een van deze aspecten intenser te leven en aan te bieden aan de hele kerk zorgen religieuzen voor balans, evangelische kiemkracht… Communicerende vaten... Als religieuzen verwijderd geraken van hun bronnen, hun pioniers en tot een wit product worden verdampen ze... Groot belang om in Kortrijk zoveel mogelijk verschillende charisma’s te hebben in actie die schijnbaar tegenstrijdig zijn...

27 De religieuze veelkleurigheid De religieuzen zijn de redders van de kerk op voorwaarde dat ze echt innoveren en durven pionieren… Dubbele opdracht: ◦ Bestaande religieuzen zijn de reuzen van de huidige kerk...we mogen enkel op hun schouders staan...heilig respect ◦ Nood aan nieuwe religieuzen die onbalans dedecteren en de pastorale balans opnieuw mogelijk maken Nood dat ieder van ons zijn unieke religieuze roeping vindt en doorleefd...rond punt, de kerk in meervoud...

28 Religieuze veelkleurigheid in eenheid…. Decanaat Kortrijk op zijn best is een netwerk van evangelische - pastorale knooppunten. Sommige zijn klein, andere zijn groter…uitgesmeerd over het ganse gebied. Pastoraal verantwoordelijken zorgen voor de verbindingswegen – moderne Maria’s. Ze brengen deze unieke knooppunten met hun eigen pastorale kleur permanent in verbinding, niet in concurrentie met elkaar. Iedereen die bij het dekenaat betrokken is moet pastoraal leren fietsen en tochtjes maken, regelmatig de knooppunten herontdekken, bezoeken...elkaar bemoedigen.

29 Toekomst decanaat is verzekerd als… Jullie de bestaande knooppunten hun unieke kleur geven en verbeteren. De grondkleur moet waarneembare authentieke liefde zijn in de breedte of/en de diepte… Jullie jaarlijks 7 % nieuwe knooppunten laten ontstaan. Jullie “echt” met elkaar verbonden zijn. Jullie terug “reclame” maken en marketing omarmen – missionair zijn en mensen uitnodigen om de knooppunten te ontdekken en mee uit te bouwen. Als ieder van jullie als een kleine kolibrie fris van visie is, zichzelf verzorgt, de kleine goedheid oefent en de Stilte omarmt...dagelijks, geen goedkope genade en dit in een netwerk op mensenmaat...(kerk)

30 Tot slot Successen worden beloond, mislukkingen worden gevierd is geen optie… Bouw de brug terwijl je er op loopt...stop met verhuizen begin terug met verbouwen en met nieuwbouw Stop met iets van de kerk te verwachten...ze doet wat ze kan maar ze is doodmoe...ze heeft je alles gegeven het is tijd om terug te geven...je leven te geven... Stop met metsen bouw samen een pastorale veelkleurige kathedraal in Kortrijk, de kerkplek in West-Vlaanderen om te zijn.


Download ppt "Lang leve de religieuze veelkleurigheid… Decanaat Kortrijk…13 januari 2015 Walter Van Wouwe – - 0494 52 99"

Verwante presentaties


Ads door Google