De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 Hafida El-Gharbaoui

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 Hafida El-Gharbaoui"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 Hafida El-Gharbaoui gharh@hr.nl

2

3 Programma Terug blik Observaties Aan de slag Terugkoppeling en vooruitblik

4 Wanneer ga je observeren? Of observatie de juiste dataverzamelingsmethode is hangt af van de ONDERZOEKSVRAAG Ga je BESCHRIJVEN, VERGELIJKEN of EVALUEREN dan kan je observeren gebruiken als een van de dataverzamelingstechnieken

5 Observatie ja of nee? Hieronder staan een aantal onderzoeksvragen. Welke van de vragen kan je beantwoorden met observeren? Is de vraag beschrijvend, vergelijkend of evaluerend? Hoe zichtbaar zijn de pedagogische uitgangspunten van de school tijdens het buitenspelen? Zijn de kinderen bij BSO x vrolijker dan bij BSO y? Leggen de ouders makkelijker onderling contact na de georganiseerde ouderactiviteiten? Wat verstaat Hockeyclub onder een goed pedagogisch klimaat? Wat is bepalend voor de kwaliteit van de interactie tussen kind en (mede)opvoeder? Waarom lukt het school X niet om ouders meer te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kinderen?

6 Observeren: kijken Databronnen zijn leerlingen, leerkrachten, ouders, omgeving; let op specifieke gedragingen en specifieke aspecten van interactie of omgeving, zoals geconcentreerd werken, positief belonen, materiaal staat op ooghoogte niveau van kind... Is duidelijk wat er geobserveerd wordt? (begrippen geoperationaliseerd, geconcretiseerd? Literatuur gebruikt?) Is duidelijk op welke wijze er geobserveerd wordt? - Eenmalig of vaker? - Participerend of niet-participerend? - Directe observatie of indirecte observatie? - Gestructureerde of minder gestructureerde observatie? Zijn frequentie, tijdsinterval, duur en mate waarin iets voorkomt opgenomen? Waarom wel / niet? Is duidelijk hoe lang het observeren duurt en waar en wanneer?

7 Voorbeeld: Observeren kind(eren) bij activiteit x Doel van het instrument voor dataverzameling ThemaSubthemaAspecten -Aandachts-/kijkpunten -Observatiepunten -Vragen / stellingen Doel Bepalen welke activiteiten kinderen interessant vinden InteresseAandacht hebben voor Kind(eren) doet/doen mee aan de activiteit Kind(eren) luistert/luisteren Positieve waardering van Maak het doel steeds concreter in thema’s, subthema’s en aspecten waar je op gaat letten, naar gaat kijken of naar gaat vragen

8 Operationaliseren Begrip Wat is de definitie vanuit de literatuur (rekening houdend met setting /doelgroep/leeftijd)? Welke concrete gedragingen horen hierbij? Vormgeving observatielijst

9 Jullie observatieopdracht Voer een observatie uit naar: DE KWALITEIT VAN DE INTERACTIE TUSSEN KIND EN OPVOEDER Observatiedoel? Wat? Wie? Hoe?

10 OPERATIONALISEREN Welke begrippen in de opdracht moeten geoperationaliseerd worden? Interactie Opvoeder Kind Kwaliteit (in relatie tot interacties tussen kind en opvoeder)

11 Aan de slag met opdracht Onderwerp observatie Observatiedoel Start met operationlisatie

12 Terugkoppeling vooruitblik Komen jullie er in? Bevalt de manier van werken? Waar kan ik vrijdag extra aandacht aan besteden

13 Vooruitblik Zoek literatuur over het onderwerp waar je een observatie naar wilt doen en die je helpt bij het operationaliseren van wat je wilt observeren. Maak eventueel al een observatieformulier. Maak een afspraak voor je observatie.


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 7 Hafida El-Gharbaoui"

Verwante presentaties


Ads door Google