De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JGZ en Vluchtelingkinderen Ondertitel. De Nederlandse Grondwet, artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JGZ en Vluchtelingkinderen Ondertitel. De Nederlandse Grondwet, artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."— Transcript van de presentatie:

1 JGZ en Vluchtelingkinderen Ondertitel

2 De Nederlandse Grondwet, artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

3 Artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag: 1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag omschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van een ouder of wettige voogd. 2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind. nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

4 JGZ en RVP voor alle 0-18 jarigen in Nederland ook als zij uit het buitenland komen en ongeacht hun status nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

5 Vindplaatsen: COL: Centrale opvanglocatie, POL: Procesopvanglocatie, POA: Procesopvanglocatie Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, AZC: Asielzoekerscentrum, AVO: Aanvullende opvang, KWE/KWG/BO: Kleine wooneenheid/woongroep/Beschermde opvang, GLO: Gezinslocatie, VBL: Vrijheidsbeperkende locatie *Info netwerkbijeenkomst 12-10: Vluchtelingkinderen RMC’s (in bungalowparken etc in Beekbergen etc): vallen wat betreft JGZ-zorg onder VGGM PM: harderwijk, Apeloorn, Warnsveld, ?? Type opvang Dienstverlening Crisis noodopvangNoodopvang Reguliere COA-locaties* Wonen in gemeenten POLPOA AZC / AVO KWE / KWG (BO) GLOVBL < 72 uur > 72 uur - < 2 week Noodopvang COA COL Nareizigers nieuwkomers Jeugdgezondheidszor g 4-19 jaar Geen geen PGA-JGZ Reguliere JGZ incl RVP Waar in GGDNOG- regio? nvt Apeldoorn tot febr 2016: alleen meerderjarig e mannen nvtDoetinchem  Vierhouten: 5915-18 jarigen  Borculo: 130 15-18 jarigen  Winterswijk  Barlo: in week 51 en week 2 150 personen: totaal 300, veel gezinnen  Zutphen: vanaf tweede helft 2016 open Haarlo: kinderleefgro ep: KWE/KWG Niet in regio GGDNOG Alle gemeenten: Momenteel zoeken we uit hoeveel kinderen dit betreft, waarschijnlijk enkele honderden voor de hele GGD nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

6 Aantallen:  COA locaties: Ongeveer 1/3 is in de leeftijd van 0-18 jaar:  2-12-2015 aantal 4-18 jarigen in: Winterswijk: 111 Borculo: 122 Vierhouten: 62  Gemeenten: nareizigers, veel kinderen nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

7

8 (PGA)JGZ: Opstarten JGZ RVP Belangrijk: Vroegsignalering, inschatten zorgbehoefte, versterken zelfredzaamheid/veerkracht Voorlichting geven Doorverwijzen indien nodig nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

9 Kwetsbare jeugdigen: Grotere kans op psychosociale problemen Grotere kans op gezondheidsproblemen Meer verdrinkingen Meer tienerzwangerschapppen Meer kans op overgewicht Gevoeliger voor pesten nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

10 Belemmerende factoren gezondheidsproblemen bij kinderen : o Veel overplaatsingen bij aankomst in Nederland/gastland o Psychische problemen moeder/gezinsproblemen o Taal Beschermende factoren: o Eigen veerkracht jeugdige o Naar school gaan o Bij een groep horen/naar een club gaan o Structuur o opvoeden nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

11 Uitdagingen voor de JGZ: (PGA-)JGZ: alle kinderen binnen 6 weken zien? JGZ: waar vinden we deze jeugdigen? Hoe signaleren we vroegtijdig, ook in de toekomst? RVP en inhaalspreekuren organiseren Medewerkers scholen Tolken Afspraken maken met zorgketenpartners, Vluchtelingenwerk nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan

12 Discussie: Hoe organiseren we de samenwerking in het sociale domein voor deze bevolkingsgroep? nieuwkomers worden niet vanzelf redzaam 3-12-15 K. Kelly, M. vd Laan


Download ppt "JGZ en Vluchtelingkinderen Ondertitel. De Nederlandse Grondwet, artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld."

Verwante presentaties


Ads door Google