De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren & Professionaliseren Innoveren CfD Miriam Goes Joost Ruland excellent opleidenvergroten van innovatiekracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren & Professionaliseren Innoveren CfD Miriam Goes Joost Ruland excellent opleidenvergroten van innovatiekracht."— Transcript van de presentatie:

1 Leren & Professionaliseren Innoveren CfD Miriam Goes Joost Ruland excellent opleidenvergroten van innovatiekracht

2 2 Chemelot Innovation and Learning Labs Wat is CHILL? - opleiden en professionaliseren in het sleutelgebied chemie - bijdragen leveren aan de innovatie en valorisatie - verbinden van (initieel) opleiden en professionaliseren aan innovatie. - bieden van een up to date leer-werkomgeving Van wie is CHILL? - DSM, SABIC - Leeuwenborgh, Arcus, Zuyd, UM (MSP) met steun van OC&W, EL&I, provincie Limburg, tripool Voor wie is CHILL? - leerlingen in VO - deelnemers en studenten - professionals in het onderwijs (VO, MBO, HBO, WO) - professionals in het werkveld

3 3 Wat doet CHILL? Coördineren: professionaliseren & leren Faciliteren:up to date werkomgeving up to date werkomgeving plus operator up to date werkomgeving plus onderzoeker up to date werkomgeving plus operator en onderzoeker Coördineren en faciliteren in Communities for Development Bevorderen instroom en internationale samenwerking

4 4 Community for Development opdrachtgever coach ervaren professiona l beginnende professional(student) innovatie- opdracht faciliteiten assessor -opdracht is echt en staat centraal -gelijkwaardigheid -up to date faciliteiten -flankerend onderzoek -CHILL brengt bij elkaar regelt organiseert garandeert kwaliteit

5 5 baten Community assessor professionalisering: onderwijsgeld: coach up to date vakinhoudelijk verzorgen van onderwijs begeleiding en beoordeling professionalisering ervaren professional professionalisering: financiering door vakinhoudelijke opdrachtgever begeleiding opdrachtgever innovatie-resultaat financiering van e.p. en faciliteit beginnende professional competentie groei door intensievere begeleiding overige opbrengsten

6 6 Een CfD is een groep mensen die een intrigerende vraag, zorg, probleem of passie met betrekking tot een bepaald domein of product delen en die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen door middel van een continue uitwisseling hierover (Wenger, McDermott & Snyder, 2002: Cultivating Communities of Practice. Harvard Business Press) Community for Development (CfD) (Community voor innovatieve ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling; literatuur CoP)

7 7 domein gemeenschap praktijk Dimensies van een CfD Rollen binnen CfD’s van CHILL de beginnend professional (de lerende) de ervaren professional (de expert) de coach

8 8 1.Realisatie innovatie en/of valorisatie 2.Het leren van de gemeenschap en de partijen daarbinnen Doelen CfD’s CHILL:

9 9 De beginnende professional lerende en tevens collega openstaan voor de expertise van de coach en de ervaren professional delen van inhoud en voortgang met de rest van de CfD door samenwerking en uitwisseling expertise opbouwen en innovatieopbrengst realiseren

10 10 1.de eerst verantwoordelijke voor het realiseren van de innovatie op zijn/haar deelterrein en het realiseren van zijn/haar leerdoelen. 2.medeverantwoordelijk voor de realisatie van de innovatie op de andere deelterreinen alsmede voor de opbrengst van het geheel. 3.medeverantwoordelijk voor het leren van de andere deelnemers van de community De beginnende professional

11 11 bezit vakmanschap vraagbaak voor de beginnende professionals voorbeeldfiguur meewerkend voorman verzorgt (op afroep) inhoudelijke bijdragen De ervaren professional (de expert)

12 12 De spil van de CfD Coach t.a.v. de onderlinge relaties Coach t.a.v. het proces Coach t.a.v. vakinhoud De coach

13 13 de assessor in de rol van evaluator van het leerproces de opdrachtgever als evaluator van de opbrengst de student die zijn eigen leerproces beheert, verantwoordt en dus ook zelf evalueert Rollen buiten de CfD

14 14 Onderzoek naar inzet CfD’s en behalen van de doelen Tot november 2012 zijn er diverse metingen uitgevoerd: 1.twee kwantitatieve metingen m.b.v. een vragenlijst 2.twee interviews per CfD 6 CfD’s betrokken bij het onderzoek nl. RW, BV, Sappi, E2C en 2 van BIO. De CfD’s variëren van 3 tot 6 personen.

15 15 Analyse van de vragenlijsten De vragenlijst is ingedeeld in vijf subcategorieën: Betrokkenheid en werkwijze in de community (BETR) Meerwaarde van de community (MEERW) Werken en leren in de community (WLCOM) Assessment (alleen voor de studenten) (ASSES) Een aantal vragen over de externe opdrachtgever en de externe opdracht (EXOP)

16 16 Resultaten vragenlijsten

17 17 Hypothesen na resultaten vragenlijst en interviews eerste ronde Betrokkenheid en functioneren in de community (BETR) Verschil in- en externe communities Aandacht voor organisatie en afspraken Communicatie tussen school en bedrijf Grootte van de community Competenties van coach en ervaren professional Faciliteiten Tijdsduur Geschiktheid van opdracht

18 18 Hypothese Meerwaarde van de community (MEERW) motivatie deelnemers Hypothesen Werken en leren in de community (WLCOM) hogere of andere leeropbrengst voor studenten hogere leeropbrengst voor coach en ervaren professional andere rollen voor coach en ervaren professional Vervolg I hypothesen

19 19 Hypothese Assessment plaatsing CfD in- of extern speelt rol bij de beoordeling Hypothesen Externe opdracht en – opdrachtgever (EXOP) realiseren van innovatie gemakkelijker opbrengst is groter opdrachtgever meer tevreden externe opdrachtgevers zijn meer bereid te investeren Vervolg II hypothesen

20 20 Voortgang onderzoek en toekomstige Communities Hypothesen worden in tweede interviewronde getoetst en er worden een aantal vragen gesteld ter verduidelijking; Hierna resultaten vragenlijsten en interviews uitwerken en verbinden; Conclusies en aanbevelingen

21 21 Onderzoek en toekomstige Communities Eerste ronde van een ontwikkelcyclus van Communities Evaluatie en conclusies flankerend onderzoek leveren input voor inrichting tweede ronde Tweede ronde met flankerend onderzoek Procedure HBO volledig via CHILL Ook CfD in WO en pilot in MBO labtechniek


Download ppt "Leren & Professionaliseren Innoveren CfD Miriam Goes Joost Ruland excellent opleidenvergroten van innovatiekracht."

Verwante presentaties


Ads door Google