De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterplan dyscalculie Protocol ERWD MBO - Dag 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterplan dyscalculie Protocol ERWD MBO - Dag 1."— Transcript van de presentatie:

1 Masterplan dyscalculie Protocol ERWD MBO - Dag 1

2 Kennismaking Uitgangspunten Zwakke rekenaar in het MBO –Over welke studenten hebben we het? Een indruk. –Problemen in kaart m.b.v. twee observatiemodellen –Drieslagmodel –Handelingsmodel –Vier hoofdfasen in de leerlijn –Tips voor begeleiding Agenda

3 1.Functionele gecijferdheid Het doel van goed rekenwiskunde-onderwijs is het ontwikkelen van functionele gecijferdheid voor alle studenten. 2.Ontwikkeling van rekenwiskundige concepten als fundament Het begrijpen van rekenwiskundige concepten is het fundament van een goede rekenwiskundige ontwikkeling Uitgangspunten

4 3.Stagnatie ontstaat bij onvoldoende afstemming van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften Een doorgaande rekenwiskundige ontwikkeling is het resultaat van een goede afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van de student. Uitgangspunten (vervolg)

5 Reacties … Reflectie

6 StudentkenmerkenOnderwijskenmerken Studentkenmerken: Sociaalemotionele factoren Cognitieve factoren Rekenontwikkeling

7 Ernstige rekenproblemen / dyscalculie Ernstige rekenproblemen ontstaan als er gedurende langere tijd onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het (reken)onderwijs en de onderwijsbehoeften van de student. Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenproblemen ondanks langdurige deskundige begeleiding hardnekkig blijken en onveranderd blijven bestaan. Definitie

8 Er is sprake van stagnatie in de rekenontwikkeling. Er is een grote discrepantie tussen de ontwikkeling van de leerling in het algemeen en zijn rekenontwikkeling (passende ontwikkeling op andere gebieden). De achterstand is hardnekkig. De student laat ondanks gerichte deskundige begeleiding (bijna) geen vooruitgang zien. Criteria dyscalculie

9 De problemen zijn ontstaan vanaf het verwerven van de basisvaardigheden in het domein getallen en beïnvloeden ook de ontwikkeling op het domein verhoudingen en het domein meten en meetkunde (inclusief de leerstoflijnen tijd en geld). Ter aanvulling

10 Na 10 jaar onderwijs: invloed van schoolervaringen is niet meer los te koppelen van de persoonskenmerken die de rekenontwikkeling beïnvloeden. Steeds onduidelijker welke invloed het rekenonderwijs (en evt. begeleiding) heeft gehad op de persoonsontwikkeling van de student. Hoe heeft de student kunnen profiteren van geboden onderwijs? Oorzaak  gevolg?  Afgeven van dyscalculieverklaring in BB van VO en in MBO niet meer verantwoord. Afgeven verklaring

11 Problemen bij zeer zwakke rekenaars / studenten met dyscalculie zijn niet wezenlijk anders dan bij beetje zwakke rekenaars. Problemen zijn wel hardnekkiger    Hulp niet wezenlijk anders. Wel intensiever en langduriger. Begeleiden van zwakke rekenaars

12 Waar zitten de problemen meestal? We bekijken dit met behulp van: Drieslagmodel Handelingsmodel 4 hoofdfasen per leerlijn Begeleiden van zwakke rekenaars

13 VLOT LEREN REKENEN & AUTOMATISEREN>> VLOT LEREN REKENEN & AUTOMATISEREN>> TOEPASSEN & FLEXIBEL REKENEN BEGRIPS VORMING>> BEGRIPS VORMING>> PROCEDURE ONTWIKKELING>> PROCEDURE ONTWIKKELING>> Hoofdfasen Leerlijn

14 Kennis van leerlijnen: Eigen beelden over de leerlijn delen Werkopdracht Bedenk activiteiten in de verschillende hoofdfasen in de leerlijn delen Wissel uit Samen Goed onderwijs

15 Begripsvorming Procedureontwikkeling Vlot leren rekenen Breed en flexibel toepassen Leerlijn delen

16 Begrip van delen Delen zien als herhaald aftrekken; zowel in opdeel als verdeelsituaties Begrip van rekentaal (:) Begripsvorming (groep 5)

17 Voorbereidend delen in contexten Doe activiteiten: verdelen en opdelen en deeltaal daaraan koppelen Bij kale deelsommen contexten bedenken Kale deelsommen oplossen met materiaal en koppeling leggen tussen getallen uit kale som en materiaal Kale som oplossen met tekening / schets en koppeling leggen tussen getallen uit kale som en tekening / schets Kale som oplossen op getallenlijn en koppeling leggen tussen getallen uit kale som en de getallen Begripsvorming (groep 5)

18 Kern: begrijpen dat delen herhaald aftrekken is 24 delen door 4 betekent: hoe vaak past 4 in 24, hoe vaak kan ik 4 eraf halen? (Dat kan 6x) Relatie deelsom - keersom

19 Basisstrategie: keersom zoeken Let op! Strategie moet wel worden begrepen! Dus: begrijpen van de relatie tussen een deelsom zonder rest en een keersom. Bij strategieën altijd 3 vragen: Gebruikt de leerling de strategie? Beheerst de leerling de strategie? (= goed uitvoeren) Begrijpt de leerling de strategie? Procedureontwikkeling

20 Automatiseren van alle deeltafels Let op!! Dan moet dus begripsvorming en procedure ontwikkeling (basisstrategie: keersom zoeken en handig reken strategieën) in orde zijn. Vlot leren rekenen

21 De leerling heeft onvoldoende begrip van delen als herhaald aftrekken De leerling beheerst de tafels onvoldoende De leerling herkent en/of begrijpt de relatie tussen delen en vermenigvuldigen niet ‘14 : 3 = 5 rest 1’  Wanneer je begrijpt wat delen is, gebeurt dit niet! Problemen met delen

22 Delingen als 42 : 3 waarbij 42 gesplitst wordt in 30 en 12 (nieuwe strategie  procedureontwikkeling) Delingen als 102 : 3 waarbij 102 wordt gesplitst in 90 en 12 Delingen als 240 : 8 naar analogie van 24 : 8 (ook procedureontwikkeling) Allemaal procedureontwikkeling. Moet wel worden begrepen! Vervolg delen in methoden

23 5815 : 17 =5815 : 17 = 17 / 5815 \ 342 rest 1 1700 - 100 5100 -300 51- 4115 715 71 1700 - 100 680 - 40 68 – 2415 35 35 1700 - 100 34 - 2 + 34 - 715 1 342 1 170 - 10 rest 1 545 170 - 10 375 170 - 10 205 170 - 10 35 34 - 2 + 1 342 rest 1 Ook dit is procedureontwikkeling !! 1 e kolom is niet nodig als het goed wordt opgebouwd!!! Wat moeten leerlingen aan het eind van groep 8 kunnen? Kolomsgewijs delen

24 Reken uit

25 Fundamentele doelen

26

27

28 Kennis van leerlijnen: Is jullie bekend tot hoever 1F / 2F / 3F gaat binnen elke leerlijn? En hoever gaan jullie boeken? Zijn jullie bekend met de didactiek uit het PO? Ben je het eens met die didactiek / opbouw? Denkt ieder er hetzelfde over? Goed onderwijs

29 Drieslagmodel

30 Alleen deze week 20% korting € 220,-- Drieslagmodel Hoeveel kost deze tv tijdens de aanbieding?

31 984 mensen staan bij een skilift. Zij willen allemaal naar boven. In een gondel kunnen 40 mensen. Hoeveel keer moet de gondel omhoog? Drieslagmodel

32 Joost wil een fiets kopen van € 540. Hij heeft al € 490 gespaard. Hoeveel euro moet hij nog sparen? Drieslagmodel

33 Een kaars kost € 2. Je koopt 3 kaarsen. Hoeveel moet je betalen? Drieslagmodel

34 Observatiepunten bij betekenisverlenen Kunnen studenten: Zelfstandig een bewerking bedenken bij een context? Betekenis verlenen aan getallen in relatie tot de context? Een tekening / schets maken bij de context? Bij een kale som een context bedenken? Drieslagmodel

35 Observatiepunten bij uitvoeren Kan de student de gevraagde bewerking uitvoeren op formeel niveau? Voert hij de bewerking uit met een efficiënte en gewenste oplossingsstrategie? Wanneer de uitvoering niet lukt: −met eenvoudiger getallen? −m.b.v. een model? −met ondersteuning van materiaal (geld, MAB) −lukt het wel met de RM? Drieslagmodel

36 Observatiepunten bij reflectie Weet de student wat het antwoord (getal) betekent? Koppelt de student het antwoord terug naar context? Gaat de student na of antwoord kan kloppen? Blikt de student terug op oplossingsprocedure? Drieslagmodel

37 Bekijk 1 of enkele voorbeeldopgaven (contextopgaven uit handout) Op welke as van het drieslagmodel zouden de problemen kunnen liggen? Wat zou helpen? Ieder bedenkt eerst zelf en schrijft op in steekwoorden Bespreek daarna in tweetallen 10 minuten Drieslagmodel: opdracht

38

39

40

41

42 Los enkele problemen op door: een schets/tekening te maken en/of m.b.v. verhoudingstabel Drieslagmodel: opdracht

43 Wat gaat er mis op as van context  bewerking? Probleem: Zelfstandig denken / probleem aanpakken Maken van een correcte visuele representatie Koppeling van het meer concrete informele handelen aan (of vertalen naar) formele bewerkingen Problemen bij zwakke rekenaars op as van betekenisverlening

44 Student regelmatig in eigen woorden betekenis laten verlenen aan de info die gegeven wordt in de opgave Niet meteen richten op de oplossingsprocedure; niet meteen vragen: weet je welke berekening je moet maken? Laat studenten regelmatig tekenen / schetsen / schematiseren (visualiseren / voorstellen) Daarbij veel vragen stellen: –Wat wil je uitrekenen? –Waar zie ik dat in je schets? –Wat betekenen de getallen? Tips begripsvorming van context  bewerking

45 Wel aandacht besteden aan de koppeling tussen bewerking en context! Zelf laten denken waar kan, modelling waar nodig Zorg voor cultuur waarin verlenen van betekenis en het koppelen van het informele rekenen aan het formele rekenen een vanzelfsprekend onderdeel is Tips begripsvorming van context  bewerking (vervolg)

46 Bekijk nu de rest van de voorbeeldopgaven (kale opgaven uit handout) Op welke as van het drieslagmodel zouden de problemen kunnen liggen? Wat zou helpen? Ieder bedenkt eerst zelf en schrijft op in steekwoorden Bespreek daarna in tweetallen Drieslagmodel: opdracht

47

48  zowel op rechteras: betekenisverlening: geen verhaal bij som kunnen bedenken  als ook op onderste as! Uitvoering Problemen …

49 1. Betekenisverlening; rechteras van het drieslagmodel (van bewerking naar context): Studenten leren een verhaal te bedenken bij de som (helpt bij begrijpen wat je doet) 2. Uitvoering, pijl van van bewerking naar oplossing: Geen onbegrepen procedures aanleren! (foutgevoelig en doen groot beroep op geheugen) Zo nodig getallen verkleinen en daarna (wanneer er begrip is met kleine getallen) vertaling naar grotere getallen Tips bij kale sommen

50 Zo nodig modellen laten gebruiken. Maar let op: student moet uiteindelijk zelf leren inzien wanneer welk model te gebruiken is. En het model moet ook worden begrepen Zo nodig: materiaal erbij (bijvoorbeeld geld) Stimuleer gebruik kladblaadje voor notatie tussenantwoorden Tips bij kale sommen

51 Rekenproblemen kunnen op elke zijde van drieslagmodel optreden: observeer waar de problemen zitten en: pak ze specifiek aan. Onbegrip bij bepaalde technische bewerkingen  herhaling helpt niet. Begrip en inzicht ontstaan niet door gewoon herhaling. Drieslagmodel: tot slot

52 Handelingsmodel

53 Chocola Ik trakteerde op de laatste lesdag mijn klas op chocola. Ik had 15 repen gekocht. Na het uitdelen bleek dat iedere student driekwart reep had gekregen. Er was nog anderhalve reep over. Hoeveel studenten waren er? Handelingsmodel

54 Belangrijk: Koppeling blijven leggen tussen de verschillende niveaus Handelingsmodel

55 4e niveau Vanuit de context: Wat staat er? Wat gebeurt er in het verhaal? Doe maar wat er staat. (Letterlijk doen) Vanuit context  uitspelen van de situatie Betekenis geven aan de getallen in het verhaal Betekenis geven aan de rekentaal in het verhaal Handelingsmodel

56 3e niveau Plaatjes: Afbeeldingen van werkelijkheidssituaties  Vanuit een plaatje / foto / tekening de werkelijkheid herkennen Betekenis geven aan de getallen in de afbeelding Maar ook: Zelf leren tekenen / schetsen Handelingsmodel

57 2e niveau Materiaal en denkmodellen: MAB, geld Getallenlijn Verhoudingstabel …. Achter het model / materiaal een werkelijksheidssituatie herkennen De werkelijkheid vertalen naar materiaal / model / schematische tekening Handelingsmodel

58 1e niveau Formele bewerking Uitvoeren van de formele bewerking Betekenis verlenen aan de getallen in de bewerking (minimaal een verhaal bedenken bij een kale som) Handelingsmodel

59 Handelingsmodel kun je gebruiken voor: Observeren Leggen van didactische accenten Bij rekenproblemen nog sterker: −Langer werken noodzakelijk om koppelingen te leggen −Langer werken aan onderliggende niveaus −Wel doorwerken naar boven (meest abstracte niveau) −En koppelingen blijven leggen! Handelingsmodel

60 Bovenste lagen handelingsmodel Onderste lagen handelingsmodel Relatie tussen modellen

61 Hoe maken deelnemers de koppeling naar hun team? En nu?

62 Wat vonden jullie van vandaag? Wat was het belangrijkste inzicht? Huiswerk voor de volgende keer: Invullen van de scan en meenemen naar de volgende bijeenkomst Terug- en vooruitkijken


Download ppt "Masterplan dyscalculie Protocol ERWD MBO - Dag 1."

Verwante presentaties


Ads door Google