De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Data in de besluitvormingscyclus via SWIS Suite

Verwante presentaties


Presentatie over: "Data in de besluitvormingscyclus via SWIS Suite"— Transcript van de presentatie:

1 Data in de besluitvormingscyclus via SWIS Suite
Wendy Huisman VSO Het Berkenhofcollege Wendy Nelen Praktikon https://app.swissuite.nl

2 Programma Introductie SWIS Suite Besluitvormingscyclus
Praktijkvoorbeeld VSO Het Berkenhofcollege Gezamenlijke casus 0.05 – 0.10 Doel + tijdsduur (circa 2,5 uur uur) Programma Parkeerflap introduceren (voor later of voor intern) Pauze: circa 10 min. Eerste drie kwartier nog geen computer nodig, daarna zelf aan de slag.

3 Introductie SWIS Suite
0.10 – 0.15

4 Wat is SWIS Suite? SWIS Suite is een online registratieprogramma dat scholen de mogelijkheid biedt om op een efficiënte en betrouwbare manier data te verzamelen op school- klas- en leerlingniveau. 1. Door middel van SWIS Suite kan je informatie gebruiken om gegronde beslissingen te maken. Dit verbeterd de kwaliteit van de interventies en daarmee de kwaliteit van de leeromgeving van leerlingen.

5 Wat is SWIS Suite? Module ISIS-SWIS Module CICO-SWIS Module SWIS
Intensieve individuele interventies Leerlingdossier Module CICO-SWIS Doelgroep interventies Dagkaarten registreren Module SWIS Universele interventies Incidentenregistratie Dataverzameling is een van de pijlers van PBS. SWIS Suite geeft scholen de mogelijkheid om snel informatie te krijgen over alle leerlingen. 2. Vanuit PBS wordt er gewerkt met drie lagen, Groen (alle lln), Geel (10 – 15 %), Rood (0-5 %). 3. Vandaag gaan we enkel in op SWIS, de groene laag van SWIS Suite. Het registereren van gedragsincidenten, maar natuurlijk ook wat je er uit kan halen. We beginnen met wat je er uit kan halen en daarna hoe je het registreert.

6 Besluitvormingscyclus
0.15 – 0.20

7 Besluitvormingscyclus
SWIS ‘Meer details’ SMART 1.55 – 2.00 (* zie ook bijdehandje) Niet alleen binnen de data wordt gebruik gemaakt van de besluitvormingscyclus, ook binnen een borgingsproces wordt hier gebruik van gemaakt. Hier wordt later op ingegaan. Actieplan

8 Praktijkvoorbeeld VSO
Het Berkenhofcollege 0.15 – 0.20

9 Het Berkenhofcollege Doelgroep van Het Berkenhofcollege
Aanleiding voor het werken met SWIS Suite Implementatie op Het Berkenhofcollege 0.30 – 0.35 Om een probleem op te lossen is het van belang om de juiste data te gebruiken. Door het probleem te analyseren ontstaat duidelijkheid over waar het probleem ontstaat.

10 Probleemanalyse (1) Welke data hebben we nodig?
Wie zijn betrokken bij het probleemgedrag? Wat is het probleemgedrag? Wanneer komt het probleemgedrag voor? Waar vindt het probleemgedrag plaats? Waarom vindt het probleemgedrag plaats? 0.30 – 0.35 Om een probleem op te lossen is het van belang om de juiste data te gebruiken. Door het probleem te analyseren ontstaat duidelijkheid over waar het probleem ontstaat.

11 Probleemanalyse (2) Dashboard Aandachtspunten voor probleemanalyse
Meer details Hypothetische probleemstelling 0.35 – 0.50* (+ meer details formulier) In SWIS Suite laten zien wat de algemene structuur is: SWIS, CICO, ISIS. Algemene knoppen: meer uitleg later. Wat is het dashboard, wat zie je hier op? Wat kan je bij Meer Details opvragen? Meer details formulier introduceren Hier gaan we de eerste Drilldown voordoen. Aandachtspunten op dashboard: wat: grove taal/ongepast taalgebruik. Meer details: Wie: groep selecteren Wanneer: 1300 – 14.15 Waar: klaslokaal Waarom: taak vermijden

12 SMART doelstelling Onderdeel Uitleg Specifiek Meetbaar Acceptabel
Spits het doel toe op specifiek gedrag. Meetbaar Bepaal of het doel meetbaar is. Acceptabel Zorg dat de doelen acceptabel en aanvaardbaar zijn. Realistisch Zorg dat het doel haalbaar is. Tijdgebonden Bepaal binnen welke tijd het doel gerealiseerd moet worden. 1.25 – 1.30 (uitleg) 1.30 – 1.40 (doel laten maken + nabespreken) Om een doel op te stellen, gebruiken we een hulpmiddel, genaamd SMART doelen. Wie heeft hier eerder van gehoord? Specifiek: spits doelen toe op specifiek gedrag (in dit geval ongepast taalgebruik). Is dit duidelijk genoeg of willen we hier nog meer over weten? Meetbaar: hoe kunnen we een afname meten en wat is een afname precies? Acceptabel: zorg ervoor dat de doelen acceptabel en aanvaardbaar zijn, kunnen leerlingen zich bijv. vinden in dit doel? Realistisch: is het haalbaar om dit doel te stellen? Tijdgebonden: Binnen welke tijd dient het doel gerealiseerd te worden? Voorbeeld van SMART doel van voorbeeldcasus: ongepast taalgebruik. In de maand april is er een afname van 50% van het ongepaste taalgebruik ten opzichte van de maand maart. Plan maak een eigen SMART doel van je geschreven probleemstelling.

13 Actieplan Onderdeel Actieplan Preventie Leren Erkennen Uitdoven
Hoe kunnen we het ongewenste gedrag voorkomen? Leren Hoe kunnen we het gewenste gedrag aanleren? Erkennen Hoe kunnen we systematische beloningen toepassen voor gewenst gedrag? Uitdoven Hoe kunnen we zorgen dat het ongewenste gedrag wordt gedemotiveerd? Consequentie Wat zijn consistente en efficiënte consequenties voor het ongewenste gedrag? 1.40 – 1.45 (uitleg) 1.45 – 1.55 (actieplan maken + nabespreken) Soms is er meer informatie nodig om nog meer tot de kern van het probleem te komen en om tot mogelijke oplossingen te komen. Om een plan van aanpak op te stellen voor het ongepaste taalgebruik had de intern begeleider meer informatie nodig. Uit observaties kwam naar voren dat groep 7 en 8 in de middagen vaak de deuren open hadden tussen de klassen, zodat de leerlingen spullen konden pakken voor praktische vakken. Als iemand uit de andere klas zich liet horen, zorgde dit voor rumoer in de klas en wekte dit soms interesse van de leerlingen in de andere klas. Preventie: Je veranderd bijv. de context. uit de probleembeschrijving blijkt dat de open deuren zorgen voor een context waarin er veel rumoer is. Leren: er dient duidelijkheid te komen over wat ongewenst taalgebruik is, maar ook wat het juiste alternatief is, bijv. aan te geven dat je de voorkeur geeft aan een ander taak of dat iets onduidelijk is. Erkennen: En hoe erken je het? systematische beloning van rustig en taakgericht gedrag door stickers of punten die de klas verdient (evt. Wedstrijdelement groep 7/8). Uitdoven: door de deuren tussen de ruimten dicht te laten. Consequentie: leerlingen die ongepast taalgebruik toepassen mogen geen benodigheden in de andere ruimte pakken. To do: zelf een actieplan maken voor je eigen probleemstelling. Let op: eventueel zelf fictieve gegevens er bij bedenken of plan van aanpak voor onderzoek opzetten.

14 Samenvatting Probleemstelling: Leerling A verstoort telkens op dezelfde dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) de les. Doel: Het probleemgedrag verstoren van de les van leerling A halveert binnen 4 weken. Plan van aanpak: oudergesprek om het werk van de leerling te bespreken. gesprek met de leerling over het probleemgedrag en afspraken maken. observeren in welke gemoedstoestand de leerling binnen komt, eventueel gesprekje met de leerling. Evaluatie: naar aanleiding van het oudergesprek is leerling A een dag minder gaan werken. Het probleemgedrag is hierdoor afgenomen.

15 Gezamenlijke casus 0.15 – 0.20

16 Vragen? 2,55 – 3,00 Mondelinge evaluatie, wat neem je mee naar huis, wat vertel je straks aan je collega over wat je vandaag gehoord hebt? Evaluatieformulieren in laten vullen aan het einde van de training en achterlaten op een stoel bij de uitgang (bijv.).

17 Contact Contact VSO Het Berkenhof:
Wendy Huisman: Contact SWIS Suite: Wendy Nelen:


Download ppt "Data in de besluitvormingscyclus via SWIS Suite"

Verwante presentaties


Ads door Google