De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ouderling van dienst: B. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22 Micha 6: 1-8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ouderling van dienst: B. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22 Micha 6: 1-8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ouderling van dienst: B. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22 Micha 6: 1-8

2 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

3 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

4 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

5 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

6 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

7 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

8 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

9 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

10 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

11 Zoekend naar licht, hier in het duister (LB 1005)t. & m. B. Farrell; v. E. Zuiderveld Liedboek 1005

12 Welkom Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ouderling van dienst: B. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22 Micha 6: 1-8

13 Mededelingen

14 Psalm 72

15

16

17

18 Stilte, bemoediging en groet

19 Kyriegebed

20 Liedboek 146c

21

22

23

24 Gebed bij opening van het woord

25 Kinderen naar de kindernevendienst

26 Schriftlezing Luc. 3: 15 t/m 16 15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was,

27 Schriftlezing Luc. 3: 15 t/m 16 16 Maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

28 Schriftlezing Luc. 3: 21 t/m 22 21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 En daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.'

29 NLB 524: 1 t/m 5 1.Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan, stroomt aller wereld water daarin samen. Noach en Mozes, Jona en Naäman moedigen U vanaf de oever aan.

30 NLB 524: 1 t/m 5 2.Gij wilt niet als een onbeschreven blad veraf staan van ons volgekladderd leven; ons leven wordt U op het lijf geschreven, Gij stapt in onze dood als waterbad.

31 NLB 524: 1 t/m 5 3.Dit is uw glorieuze ondergang; De niet te peilen afgrond van uw liefde Houdt alle dreiging van de waterdiepte, Het monster van de oervloed in bedwang.

32 NLB 524: 1 t/m 5 4.Gij rijst uit onze dood en van omhoog klinkt er een stem: ‘Mijn zoon, mijn diepste vreugde’. En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

33 NLB 524: 1 t/m 5 5.Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein, In ons gedompeld, één van ons geworden, Gij roept de hele schepping tot de order van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

34 Schriftlezing Mi. 6: 1 t/m 8 1 Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. 2 Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER heeft een geschil met zijn volk, hij klaagt Israël aan:

35 Schriftlezing Mi. 6: 1 t/m 8 3 'Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij! 4 Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan.

36 Schriftlezing Mi. 6: 1 t/m 8 5 Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?'

37 Schriftlezing Mi. 6: 1 t/m 8 6 'Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden?

38 Schriftlezing Mi. 6: 1 t/m 8 7 Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?'

39 Schriftlezing Mi. 6: 1 t/m 8 8 Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

40 NLB 806: 1 t/m 3 1. Zomaar te gaan met een stok in je hand, zonder te weten wat je zult eten. Zomaar te gaan met een stok in je hand; eindeloos ver is ‘t beloofde land

41 NLB 806: 1 t/m 3 2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? Altijd maar banger, duurt het nog langer? Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? In de woestijn worden kind’ren groot.

42 NLB 806: 1 t/m 3 3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, Altijd maar lopen, altijd maar hopen. Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs: straks wonen wij in een paradijs.

43 Overdenking

44 NLB 992

45 NLB 992: 1t/m 4 2. Wat vraagt de aarde meer van ons dan dat wij dienen en hoeden Als mensen naar Gods beeld?

46 NLB 992: 1t/m 4 3. Wat vragen mensen meer van ons dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?

47 NLB 992: 1t/m 4 4. Het is de Geest die ons beweegt dat wij Gods wil doen en omzien maar alles wat er leeft.

48 Kinderen komen terug

49 Kinderopwekking 18

50 © St. Thimotheus/Continental Sound (met toestemming van CCLicentie)

51 Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

52 Collecte

53 NLB 538: 1, 2 en 4

54

55

56

57

58

59 Wegzending en zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: Ds. A. Hiemstra Ouderling van dienst: B. v.d. Velde Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22 Micha 6: 1-8."

Verwante presentaties


Ads door Google