De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de samenkomst. Matthéüs 3 1. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa. 2. En zeggende: bekeert u, want het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de samenkomst. Matthéüs 3 1. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa. 2. En zeggende: bekeert u, want het."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de samenkomst

2

3 Matthéüs 3 1. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa. 2. En zeggende: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Matthéüs 3 1. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa. 2. En zeggende: bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

4 11. Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij, Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem Zijn schoenen na te dragen; Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

5 13. Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. 14. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt U tot mij ?

6 15. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hem: Laat nu af, want dit is noodzakelijk om alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet Johannes van Hem af.

7 16. Meteen nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest van God nederdalen als een duif en op Hem komen. 17. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb !

8 Matthéüs 17 1. En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg, in de eenzaamheid. 2. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante en Zijn gelaat straalde gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 5. En zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie een stem uit de wolk zeide: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem ! Matthéüs 17 1. En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg, in de eenzaamheid. 2. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante en Zijn gelaat straalde gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 5. En zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie een stem uit de wolk zeide: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem !

9 Heer Jezus, Gij zijt mijn Gids Gij, o Heer zijt mijn Gids op mijn wegen, Gij, o Heer, zijt mijn Gids door de nacht, Gij, o Heer, zijt mijn Gids in mijn moeiten, Tot ik kom aan dat Land van Licht. Heer Jezus, Gij zijt mijn Gids Gij, o Heer zijt mijn Gids op mijn wegen, Gij, o Heer, zijt mijn Gids door de nacht, Gij, o Heer, zijt mijn Gids in mijn moeiten, Tot ik kom aan dat Land van Licht.

10


Download ppt "Welkom in de samenkomst. Matthéüs 3 1. In die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa. 2. En zeggende: bekeert u, want het."

Verwante presentaties


Ads door Google