De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Webapplicatie zorgregie 4 juni 2015. Organogram Coördinatiepunt Handicap Ondersteuning van contactpersonen Regionale Prioriteitencommissies (RPC) Organisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Webapplicatie zorgregie 4 juni 2015. Organogram Coördinatiepunt Handicap Ondersteuning van contactpersonen Regionale Prioriteitencommissies (RPC) Organisatie."— Transcript van de presentatie:

1 Webapplicatie zorgregie 4 juni 2015

2 Organogram

3 Coördinatiepunt Handicap Ondersteuning van contactpersonen Regionale Prioriteitencommissies (RPC) Organisatie zorgbemiddelingsoverleg

4 Ondersteuning Contactpersonen  Informeren  Concrete vragen  Transfer van contactpersonen - via mail aan crz@vlaamsbrabant.becrz@vlaamsbrabant.be - interne transfers - via login voorziening - geen openstaande zorgvragen meer: geen transfer nodig  Up to date houden van contactgegevens!

5

6 Webapplicatie < ondersteuning zorgregieprocessen Vragen naar ondersteuning in meerderjarigenzorg  Registratie zorgvragen  Prioritaire zorgvragen (via RPC)  Zorgbemiddeling – aanmelden bij open plaatsen  Afstemming aanbod

7 Zorgvraagregistratie  Eén zorgvraag per FAM-categorie volstaat -Zorgvraag = de ondersteuning die men nodig heeft (gerelateerd aan PEC) -Reeds geregistreerde zorgvragen: dubbele zorgvormen in één FAM categorie afsluiten  Migratievraag (ook PG1)  Dezelfde FAM-categorie of lager  Registratie enkel nodig indien men buiten de eigen voorziening ondersteuning zoekt

8 Regionale Prioriteitencommissies Nieuwe indeling RPC’s RPC meerderjarigen FAM dagondersteuning Dagcentrum: eigen atelier FAM middenfrequente woonondersteuning Begeleid wonen Dagcentrum: ambulante begeleiding Dagcentrum: begeleid werken PAB

9 Regionale Prioriteitencommissies RPC meerderjarigen tehuizen FAM intensieve woonondersteuning Observatie-unit meerderjarigen Beschermd wonen Geïntegreerd wonen Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) Tehuis werkenden Zelfstandig wonen Tehuis niet-werkenden: bezigheid Tehuis niet-werkenden: nursing

10 Regionale Prioriteitencommissies  Domicilieprovincie van de zorgvrager.  Uitzondering: -Provincie van het sociaal netwerk: bij personen gedomicilieerd in de gevangenis of in een psychiatrische voorziening of gelijkaardig. -Voorkeurregio: bij personen met een domicilie die niet in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is.  Vragen minderjarigenzorg via ITP (intersectorale toegangspoort)

11 Regionale Prioriteitencommissies Opdrachten  Toekennen status prioritair te bemiddelen zorgvragen  Bindend advies over persoonsvolgende convenanten  Bindend advies over toekennen middelen PAB  Advies bij afwijkingen op de prioriteitenregels bij opname

12 Basisvoorwaarden aanvragen 1. Geldige toewijzing -A001 ingediend (is minimumvereiste om te bespreken) -PTB beslissing altijd onder voorbehoud van PEC ticket indien nog niet in orde -Voor PAB dient de budgethoogte bepaald door de commissie

13 PEC in het FAM kader FAM midden frequentie woonondersteuning: minstens PEC begeleid wonen. FAM Intensieve woonondersteuning en dagondersteuning: minstens PEC beschermd wonen Aangeraden wordt om voorlopig nog een PEC aan te vragen voor de noodzakelijke zorgvraag.

14 Basisvoorwaarden aanvragen 2. Ruimte in het quotum Bij volledig ingevuld quotum: -Besprekingen blijven doorlopen: aanvraag altijd mogelijk -Statustoekenningen volgens vrije ruimte en beslissingsdatum RPC -Noodsituaties komen bovenaan de lijst

15 Basisvoorwaarden aanvragen Quotum = instroom Om kansen op instroom voor iedereen te verhogen is opvolging van de toegekende statussen belangrijk. -Afsluiten zorgvragen bij oplossing -Systematische statusevaluatie door RPC wordt verder uitgewerkt

16 Criteria Grote vraag is : dient deze zorgvrager prioriteit te krijgen op andere zorgvragers ? De RPC probeert aan de hand van volgende criteria, op basis van de geleverde informatie in de checklist, zo objectief mogelijk te oordelen.

17 Verhaalprocedure Verhaal < opnieuw indienen aan de hand van bijkomende informatie/ nieuwe elementen Bij gewijzigde situatie kan steeds een nieuwe aanvraag.

18 Verhaalprocedure Je kan de vorige checklist indienen met volgende aanvullingen: Vul in vraag 14 duidelijk in waarom het dossier opnieuw wordt ingediend. Vul in vraag 15 de elementen in die veranderd zijn ten opzichte van de vorige aanvraag Indien je de verdere vragen van de checklist invult geef je de nieuwe informatie weer in DRUKLETTERS. Je kan een volledig nieuwe checklist indienen en bij vraag 15 vermelden dat de checklist volledig nieuw is ingevuld. Beschrijf dan ook de gewijzigde en/of nieuwe elementen in deze vraag.

19 Open plaatsen  Prioriteit voor FAM-categorie geldt ook voor lagere FAM-categorie  Geen geschikte kandidaten in PG1: afwijking op de opname prioriteiten -Aanvraag afwijking -Opname met motivatie  Onder toezicht  Richtlijn ROG Vlaams-Brabant/ Brussel: uit de groep van kandidaten PG2 bij voorrang mensen uit de wachtrij op te nemen

20 Praktische afspraken  RPC streeft ernaar om te beslissen op basis van de informatie die uit de checklist komt.  Telefonische beschikbaarheid tijdens RPC

21 Praktische afspraken  Beslissingen te raadplegen via webapplicatie  Mail via CPH: dossiers die geweigerd zijn.

22 Nuttige links Website provincie Vlaams-Brabant - welzijn – handicap Alle informatie rond RPC o.a. vergader-en indiendata/ criteria/ tips invullen checklist/ huishoudelijk reglement Handleiding webapplicatie http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/2878397- Handleiding++FAQ.html Richtlijnen FAM http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/3935562- Documenten+en+bedragen.html

23


Download ppt "Webapplicatie zorgregie 4 juni 2015. Organogram Coördinatiepunt Handicap Ondersteuning van contactpersonen Regionale Prioriteitencommissies (RPC) Organisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google