De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(Ped)agogiek Hoorcollege 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "(Ped)agogiek Hoorcollege 2"— Transcript van de presentatie:

1 (Ped)agogiek Hoorcollege 2
Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije

2 Vandaag Terugblik Hoofdstuk 2 Brinkman - Motivatie
- De gelaagde persoonlijkheid - Weerstand en afweer - Neerwaartse en opwaartse spiralen Hoofdstuk 3 Brinkman - Veldtheorie - Consistentietheorie - Innovatietheorie - Theorie van gepland gedrag

3 Terugblik H1 Agogiek = de leer van het doen veranderen van mensen
Kenmerken van agogiek Niveaus van psychosociaal functioneren

4 Terugblik H8 Veranderingen in de samenleving - cultuur
- sociale structuur Besluitvorming Verklaringen, weerstand en invalshoeken

5 Terugblik artikel De (pedagogische) ‘civil society’= maatschappij van (opvoedende) burgers 5

6 Hoofdstuk 2 Het individu

7 Waarom veranderen we???

8 Bronnen van verandering (1)
Idealen Eigen ontwikkeling Innerlijke drang Onvrede met bestaande situatie Informatie in strijd met gedrag

9 Bronnen van verandering (2)
Geheel nieuwe informatie Verwachtingen van anderen Belangen Bedreiging van buitenaf (Plotselinge) wijziging in omstandigheden Indrukwekkende of confronterende ervaring

10 Motivatie Motivatie = wat zet jou in beweging?
Er is meer motivatie als: - bedreiging ↓ - gewenste situatie ↑ - ondersteuning ↑ Resultaat is belangrijk!

11 Voor de agoog.. Is de motivatie intrinsiek of extrinsiek?
Richten op kleine successen Werken met tussenstappen

12 Gelaagde persoonlijkheid
Ieder mens bestaat uit verschillende lagen; verandering kan op verschillende niveaus plaatsvinden

13 Weerstand tegen verandering
Afweermechanismen zijn ‘trucs’ om niet te hoeven veranderen / onaangename informatie buiten de deur te houden

14 Afweermechanismen (1) Rationalisatie = goedpraten
Verdringing = wegstoppen Ontkenning = tegenspreken/negeren Agressie = aanvallen/buiten verhouding kwaad Verschuiving = op iets of iemand anders

15 Afweermechanismen (2) Vermijding = ontlopen
Regressie = terugval in vroeger stadium Overdekking door tegendeel = overschreeuwen met tegenovergestelde Projectie = eigen gevoel aan een ander toeschrijven Diskwalificatie = de ander monddood maken

16 Psychische bedreiging
Verandering brengt enige psychische bedreiging mee Afweer houdt verandering tegen Afweermechanismen belemmeren daadkracht Uitweg: psychosomatische klachten

17 Voor de agoog.. Alert zijn op weerstand Veilig klimaat scheppen
Onvoorwaardelijke acceptatie Cliënt macht laten houden over eigen situatie

18 Spiralen Vicieuze cirkel Neerwaartse negatieve spiraal
Opwaartse positieve spiraal

19 Vicieuze cirkel Het gevolg van een verschijnsel is tegelijkertijd de oorzaak van dat verschijnsel En dus een aaneenschakeling van gevolgen en oorzaken VB: ik eet omdat ik dik ben, ik ben dik omdat ik eet

20 Negatieve neerwaartse spiraal
Een situatie wordt steeds erger en erger

21 Opwaartse positieve spiraal
Een situatie wordt steeds beter en beter

22 Interpunctie De manier waarop je naar een situatie kijkt, hangt af van wat je oorzaak en gevolg noemt!

23 Bijzondere vicieuze cirkel
Self fullfilling prophecy = de voorspelling die zichzelf doet uitkomen

24 Het veranderingsproces
Unfreezing → moving → freezing

25 De 5 fasen van verandering
1. Bewust wording 2. Belangstelling krijgen 3. Overwegen 4. Proef nemen 5. Toepassen (6.) Gedragsbehoud (= afhankelijk van effect)

26 Veranderingsvoorwaarden en -effecten
Effecten van verandering: Inwilliging Identificatie Internalisatie Veranderingsvoorwaarden: Inwilliging: sociaal Identificatie: interpersoonlijk Internalisatie: individueel

27 Hoofdstuk 3

28 Veranderingstheorieën
Veldtheorie Consistentietheorieën Innovatietheorie Theorie van gepland gedrag

29 Veldtheorie van Lewin Psychologisch veld: Veranderingskrachten
Weerstandskrachten Het afwegen van (psychosociale) voor- en nadelen.

30 Voorbeeld

31 Voorbeeld Na 2 onvoldoendes gehaald te hebben denk je
erover om voor de volgende toets de studiestof beter bij te houden en beter te plannen Veranderingskrachten? →← Weerstandskrachten

32 Voor de agoog.. Motiveren van veranderingskrachten
Weerstandskrachten verzwakken/verminderen

33 Consistentietheorieën
Verstand Gevoel Gedrag Evenwicht bewaren in attitudes: Evenwicht binnen 1 attitude

34 Consistentietheorieën
Evenwicht bewaren: Evenwicht tussen verschillende attitudes Piet Zijn vrouw Ik

35 Cognitieve dissonantie (Festinger)
Mensen zoeken evenwicht tussen de verschillende delen van hun wereld Cognitie: alles wat iemand vindt, weet of denkt. Cognitieve dissonantie: als 2 of meerder cognities met elkaar in strijd zijn

36 Voor de agoog.. Streven naar een verandering in
gedrag, gevoel en kennis Kennis als ingang Gevoel als ingang Gedrag als ingang

37 Vraag? Op welke component van de attitude spelen de
reclamemakers vooral in?

38 Innovatietheorie Innovatie = vernieuwing Kenmerken van een hoge
slagingskans van innovatie: Relatief voordeel Meer compatibel Minder complex Beter testbaar Beter waarneembaar

39 Theorie van gepland gedrag
Ajzen & Fishbein, 4 voorwaarden: Waarde onderschrijven Gedragseffectiviteit Persoonlijke effectiviteit Sociale norm

40

41 Opdracht Beschrijf bij het volgende voornemen 4 voorwaarden voor gedragsverandering Condoomgebruik om SOA’s te voorkomen Betreffende waarde onderschrijven: Gedragseffectiviteit: Persoonlijke effectiviteit: Sociale norm:

42 Einde


Download ppt "(Ped)agogiek Hoorcollege 2"

Verwante presentaties


Ads door Google