De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terug onder begeleiding Aard en omvang van de vrijwillige nazorg aan 18+ PIJ’ers Katrien de Vaan Den Haag,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terug onder begeleiding Aard en omvang van de vrijwillige nazorg aan 18+ PIJ’ers Katrien de Vaan Den Haag,"— Transcript van de presentatie:

1 Terug onder begeleiding Aard en omvang van de vrijwillige nazorg aan 18+ PIJ’ers Katrien de Vaan www.regioplan.nl katrien.de.vaan@regioplan.nl Den Haag, 07-10-2011

2 2 Inhoud presentatie Toelichting op het uitgevoerde onderzoek (doel, opzet) PIJ-traject Nazorg Organisatie en inhoud Aard en omvang Motivatie Theorie versus praktijk Vooruitblik naar verplichte nazorg

3 Onderzoek Vrijwillige nazorg vanaf 1-1-2008, eerst pilot, later structureel aan alle uitstromende 18+ PIJ’ers. Doel: kennis verzamelen over aard, omvang en acceptatie van nazorg en motivatiefactoren die daarbij een rol spelen Uitgevoerd in 2009/2010 Opzet: dataverzameling m.b.t. steekproef 18+ PIJ’ers bij JJI’s en reclasseringsvestigingen interviews met betrokken uitvoerders interviews met 18+ PIJ’ers 3

4 PIJ-traject 4 Jeugddetentie/behande ling (1 tot 5,5 jaar) Proefverlof (½-1 jaar) Nazorg (½-1 jaar)

5 5 Vrijwillige nazorg Doel: Overgang van verblijf in JJI naar vrije samenleving optimaliseren; Netwerk van professionals rondom jongeren sluitend krijgen; Teneinde recidive te voorkomen. Drie fasen: Voorbereiding op uitstroom Uitstroom (proefverlof)(Vrijwillige) nazorg

6 Organisatie en inhoud nazorg 6 Voorbereiding op uitstroom Uitstroom (proefverlof)(Vrijwillige) nazorg JJI heeft primaire contact met PIJ’er JJI begeleidt Rol JJI beperkt Reclassering maakt kennis Reclassering houdt toezicht Reclassering begeleidt Invullen proef- verlof; motive- ren voor nazorg Jongere werkt/gaat naar school en woont zelfstandig of thuis. Houdt zich aan voorwaarden proefverlof. Gedragsverandering JJI wordt behouden en versterkt. PIJ-maatregel afgelopen. Jongere op zichzelf, met begeleiding reclassering. Er wordt gemonitord hoe het met de jongere gaat. Inhoud Organisatie

7 Nazorgtrajecten 68% jongeren accepteert nazorgaanbod Niet alle trajecten starten daadwerkelijk Als een traject start, wordt het niet altijd voltooid Ernstige problematiek? Niet van invloed op acceptatie Vereist wel goede voorbereiding op de uitstroom Inhoud: maatwerk Begeleiding in eerste instantie praktisch van aard Ook, maar in mindere mate, aandacht voor immateriële en psychosociale problemen Doorverwijzing naar reguliere hulpverlening Jongeren willen zelf invulling kunnen geven aan de ondersteuning die zij in de nazorg krijgen. Structuur waarop jongeren na uitstroom terugvallen kan succes nazorg belemmeren 7

8 Motivatie 8 Extrinsieke motivatieIntrinsieke motivatie Straf, beloning, verwachting Schaamte, schuld, zelfwaarde Persoonlijke relevantie, betekenisvol Plezier, passie, interesse Verplichting, druk, stressWelwillend, psychologisch vrij gecontroleerde motivatie moetenwillen autonome motivatie

9 Theorie versus praktijk 9 Vrijwillige nazorg in theorieVrijwillige nazorg in de praktijk In goede samenwerking tussen JJI en reclassering Geaccepteerd door de jongere Naadloze aansluiting op proefverlof Met name gericht op psychosociale begeleiding Outreachend Succesvolle afronding Samenwerking soms onvoldoende Jongeren niet goed voorbereid op terugkeer in maatschappij Jongeren extern/extrinsiek gemotiveerd voor nazorg Nazorg lang niet altijd geaccepteerd door jongeren Nazorg draait daardoor om praktische zaken en motiveren jongeren Veel uitval in vrijwillig kader

10 Veranderingen bij verplichte nazorg Per 1 juli 2011 is de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen gewijzigd Gevolg: nazorg voor PIJ’ers is verplicht Beëindiging PIJ-maatregel is voorwaardelijk Tijdens voorwaardelijke beëindiging: reclasseringstoezicht Duur: 1 tot 2 jaar Implicaties voor nazorg: Sanctie op niet nakomen afspraken: externe motivatie Reclassering begeleidt minder, houdt meer toezicht Wat betekent dit voor de effectiviteit van de nazorg? 10

11 Vragen? 11


Download ppt "Terug onder begeleiding Aard en omvang van de vrijwillige nazorg aan 18+ PIJ’ers Katrien de Vaan Den Haag,"

Verwante presentaties


Ads door Google