De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3
Thema 5 – Besluitvorming Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl jeanpierre.beelen@kpn.com
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Twee bedrijfskundige thema’s per week
Thema’s: tools die je gebruikt in project 1 (Cronus) De modulewijzer: op Natschool en med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen; Multiple Choice (40 vragen)

5 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: (8e druk) bezoek de website Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: (7e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: (21e druk) ERP en Business Management, van der Hoeven ISBN:

6 Planning 16 Nov - Introductieles en Strategisch Management
23 Nov - AO Primaire processen en Logistiek 6 30 Nov - Management Informatie & KPI en Besluitvorming 7 Dec - Besturing en Bestuurs- & Managementstijlen 14 Dec - Wet- en regelgeving en Logistiek 4 Vakantie 4 Jan - ERP en Logistiek 5 11 Jan - Organisaties in ontwikkeling en Groeiscenarios 18 Jan - Financieel Management en Proeftentamen 25 Jan - Tentamen 1 Feb -

7 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek
Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

8 Bedrijfskunde

9 Week 3 Besluitvorming

10 Het besluitvormingsproces is een keuzeproces en een menselijke activiteit voor de beantwoording van een vraagstuk (probleem)

11 Wat is de rol van de computer in dit proces?

12 Factoren besluitvormingsproces (OM 7.1)
Beslisser Veelsoortigheid van criteria Ontastbare zaken Risico en onzekerheid Langetermijn-gevolgen Inter-disciplinare input Gezamenlijke besluitvorming Waarde-oordelen

13 Kenmerken van problemen (OM 7.2)

14 Voorspelbaarheid (OM 7.2)
Volkomen zekerheid: doelstellingen en uitkomsten van alle alternatieven exact bekend Beperkte zekerheid: doelstellingen zijn duidelijk, maar de exacte uitkomst van de alternatieven is niet bekend Beperkte onzekerheid: doelstellingen zijn duidelijk, maar de uitkomsten van de alternatieven zijn nauwelijks te voorspellen Volkomen onzekerheid: onvoorspelbaarheid van de uitkomsten en onduidelijke doelstellingen

15 Type problemen (OM 7.2) Goed gestructureerd: eenvoudig, bekend en vastomlijnd Voorbeeld: ziekmeldingsprocedure Slecht gestructureerde: complex, nieuw en niet vastomlijnd Voorbeeld: ontwikkelen van een nieuw product

16 Opdracht Verdeel klas in 4-5 groepen
Bedenk 2-3 problemen per groep waarbij het kenmerk, de voorspelbaarheid en het type steeds anders zijn Bijvoorbeeld een specifiek, urgent probleem van een groep dat onzeker is en goed gestructureerd Omschrijf het probleem en licht toe waarom het door jullie gekozen kenmerken heeft

17 Rationeel besluitvormingsproces (OM 7.3)
Gebaseerd op relevante informatie en formele procedures Wat maakt informatie relevant? heeft te maken met het probleem is betrouwbaar is tijdig beschikbaar kosten/baten afweging presentatievorm Wat maakt informatie relevant?

18 Rationeel besluitvormingsproces (OM 7.3)

19 Fase 1 – Probleemonderzoek (OM 7.3.1)
Probleemonderzoek bestaat uit twee delen: Probleemidentificatie: probleem opsporen en vaststellen Er is sprake van een probleem als er een afwijking is tussen de gewenste en werkelijke situatie Probleemanalyse: vaststellen oorzaak-en-gevolgrelaties van het probleem

20 Fase 2 en 3 – Alternatieven (OM 7.3.1)
Ontwikkelen van alternatieven: Onderscheid tussen bekende en nieuwe problemen Evaluatie van alternatieven: Opstellen criteria: meetbaar, haalbaar, aansluiten bij de probleemsituatie, elkaar aanvullen, alternatief in al zijn facetten evalueren Aangeven van de gevolgen van de alternatieven: positief en negatief

21 Fase 4 en 5 – Keuze en invoering (OM 7.3.1)
Maken van een keuze: rekening houden met de mate van onvoorspelbaarheid Invoeren en bewaken van de beslissing: rekening houden met weerstand tegen beslissingen Oorzaken: Perceptueel: zich niet kunnen verplaatsen in iets nieuws Emotioneel: angstig en onzeker voor het onbekende Cultureel: vasthouden aan bestaande normen en waarden Omgeving: bang voor gebrek aan informatie door het management

22 Rollenspel Maak 2 groepen van 3-4 studenten
Gezamenlijke doelstelling: Kom tot een gemeenschappelijk verkoop doelstelling Laat de rest beoordelen welke manieren worden gebruikt om tot het doel te komen Groep 1: 100M Omzet, 10% Marge, primair marge Groep 2: 200M Omzet, 5% Marge, primair omzet

23 Niet-rationeel besluitvormings- proces (OM 7.4)
Praktijk: meestal minder rationeel, want: te weinig info gebrek aan tijd geen middelen om extra informatie te ‘kopen’ niet alles is te overzien belangentegenstellingen beslissers (te) weinig ruimte voor afwijkende meningen Dus: onderbuik of educated guess?

24 Niet-rationeel besluitvormings- proces (OM 7.4)

25 Bestudeer het artikel op pag
Bestudeer het artikel op pag. 359 en bepaal of je het eens bent met de voordelen van deze methode

26 Aspecten van besluitvorming (OM 7.5)
Creativiteit Medezeggenschap Vergadertechnieken Onderhandelen Macht (OM 6.3.1) Stijlen

27 Snelheid en acceptatie

28 Bestudeer in stilte het ´Prisoners dilemma´ op pag. 372
Bestudeer in stilte het ´Prisoners dilemma´ op pag Wat is jouw keuze?

29 Hulpmiddelen en technieken (OM 7.6)
Balanced scorecard (OM 7.6.1) Beslissingsmatrix (OM 7.6.2) Beslissingsboom (OM 7.6.3) Beslissingsondersteunende systemen (OM 7.6.4) Expertsystemen Simulatiemodellen MIS, DSS, EIS Managementinformatie systemen Decision Support System Executive Informatie Systemen

30 P&C modellen (AO 2.5) Deming circle: plan-do check-act!
Business Balanced Scorecard: brede aanpak! INK managementmodel: zelfdiagnose!

31 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMBDK02 Bedrijfskundige thema’s Week 3"

Verwante presentaties


Ads door Google