De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid. Voorlopige doelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid. Voorlopige doelen."— Transcript van de presentatie:

1 Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid

2 Voorlopige doelen

3 Regelmaat

4 Gewoontevorming

5 Goedkeuring (belonen)

6 Voorbeeld geven en voorbeeld zijn

7 Project opzet  Initiatieffase (aanleiding, doelgroep, keuze thema)  Ontwikkelfase (uitwerking van een thematische opzet)  Voorbereidingsfase (afspraken maken en andere voorbereidingen treffen)  Uitvoeringsfase (activiteiten en zo nodig bijstelling van de gekozen opzet)  Evaluatiefase (evalueren en vastleggen) We kunnen een projectopzet indelen in een vijftal fasen:

8 Hulpmiddelen bij het observeren/registreren Registratie mate van ‘zelfredzaamheid’

9 Registratie mate van ‘beweeglijkheid’

10 Registratiemate van waardering door middel van een vijfpuntsschaal Registratie sociale redzaamheid door middel van de SRZ-schaal

11 Diagnose  een onderkennende diagnose  een verklarende diagnose  een indicerende diagnose Binnen het proces van diagnosticeren kunnen we een onderscheid maken tussen:

12 Cyclisch proces in methodisch werken

13 Toelichting schema: Fase 1 probleemsignalering, onder andere bestaande uit:  eerste analyse van het probleem;  vaststellen voor wie het probleem geldt;  maken van een voorlopige probleemomschrijving;  vaststellen welke informatie van belang is;  bepalen wie wat gaan onderzoeken.

14 Fase 2 Diagnostiek, bestaande uit onder andere:  verzamelen van relevante en betrouwbare informatie (persoon/situatie) met behulp van diverse methoden;  analyse van verzamelde informatie en vaststelling probleemsituatie.

15 Fase 3 Opstellen plan van aanpak, bestaande uit onder andere:  vermelding van na te streven, reële en meetbare kern- en subdoelen en de haalbaarheid in tijd;  vastleggen van onder meer de afspraken aangaande uitvoering van activiteiten en communicatievorm.

16 Fase 4 Handelen, bestaande uit onder andere:  uitvoering plan;  daar waar theorie en praktijk zich niet verdragen en waar sprake is van onvoorziene omstandigheden, ook (tussentijds) bijstellen van het oorspronkelijke plan.

17 Fase 5 Evaluatie, bestaande uit onder andere:  productevaluatie, nagaan in hoeverre doelen zijn bereikt;  procesevaluatie, kijken naar de manier waarop gewerkt is;  advies of aanpassing plan en verdere begeleiding.

18 Om bij de opstelling van het plan van aanpak transparantie na te streven is het zinvol om de SMART/formulering te gebruiken:  Specifiek dit kind, in deze situatie  Meetbare kern- en subdoelen waarbij aangegeven op welke wijze resultaten worden gemeten  Acceptabel met instemming, acceptatie van uitvoerenden  Realistisch streven naar min of meer haalbare doelen  Tijdgebonden periode(n) waarin het plan wordt uitgevoerd

19 Relatieschema 1

20 Relatieschema 2

21 Het Nederlands Handalfabet

22 Onderscheid door de DSM-IV-TR

23 Vraaggestuurd hulp- en zorgaanbod gezinnen


Download ppt "Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid. Voorlopige doelen."

Verwante presentaties


Ads door Google