De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid"— Transcript van de presentatie:

1 Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid

2 Voorlopige doelen

3 Regelmaat

4 Gewoontevorming

5 Goedkeuring (belonen)

6 Voorbeeld geven en voorbeeld zijn

7 We kunnen een projectopzet indelen in een vijftal fasen:
Initiatieffase (aanleiding, doelgroep, keuze thema) Ontwikkelfase (uitwerking van een thematische opzet) Voorbereidingsfase (afspraken maken en andere voorbereidingen treffen) Uitvoeringsfase (activiteiten en zo nodig bijstelling van de gekozen opzet) Evaluatiefase (evalueren en vastleggen) Project opzet We kunnen een projectopzet indelen in een vijftal fasen:

8 Hulpmiddelen bij het observeren/registreren
Registratie mate van ‘zelfredzaamheid’

9 Registratie mate van ‘beweeglijkheid’

10 Registratiemate van waardering door middel van een vijfpuntsschaal
Registratie sociale redzaamheid door middel van de SRZ-schaal

11 Diagnose Binnen het proces van diagnosticeren kunnen we een onderscheid maken tussen: een onderkennende diagnose een verklarende diagnose een indicerende diagnose

12 Cyclisch proces in methodisch werken

13 Toelichting schema: eerste analyse van het probleem;
Fase 1 probleemsignalering, onder andere bestaande uit: eerste analyse van het probleem; vaststellen voor wie het probleem geldt; maken van een voorlopige probleemomschrijving; vaststellen welke informatie van belang is; bepalen wie wat gaan onderzoeken.

14 analyse van verzamelde informatie en vaststelling probleemsituatie.
Fase 2 Diagnostiek, bestaande uit onder andere: verzamelen van relevante en betrouwbare informatie (persoon/situatie) met behulp van diverse methoden; analyse van verzamelde informatie en vaststelling probleemsituatie.

15 Fase 3 Opstellen plan van aanpak, bestaande uit onder andere:
vermelding van na te streven, reële en meetbare kern- en subdoelen en de haalbaarheid in tijd; vastleggen van onder meer de afspraken aangaande uitvoering van activiteiten en communicatievorm.

16 Fase 4 Handelen, bestaande uit onder andere:
uitvoering plan; daar waar theorie en praktijk zich niet verdragen en waar sprake is van onvoorziene omstandigheden, ook (tussentijds) bijstellen van het oorspronkelijke plan.

17 productevaluatie, nagaan in hoeverre doelen zijn bereikt;
Fase 5 Evaluatie, bestaande uit onder andere: productevaluatie, nagaan in hoeverre doelen zijn bereikt; procesevaluatie, kijken naar de manier waarop gewerkt is; advies of aanpassing plan en verdere begeleiding.

18 Om bij de opstelling van het plan van aanpak transparantie na te streven is het zinvol om de SMART/formulering te gebruiken: Specifiek dit kind, in deze situatie Meetbare kern- en subdoelen waarbij aangegeven op welke wijze resultaten worden gemeten Acceptabel met instemming, acceptatie van uitvoerenden Realistisch streven naar min of meer haalbare doelen Tijdgebonden periode(n) waarin het plan wordt uitgevoerd

19 Relatieschema 1

20 Relatieschema 2

21 Het Nederlands Handalfabet

22 Onderscheid door de DSM-IV-TR

23 Vraaggestuurd hulp- en zorgaanbod gezinnen


Download ppt "Afnemende en toenemende verantwoordelijkheid"

Verwante presentaties


Ads door Google