De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste rechten en plichten van de huurder van een sociale woning. Een volledig overzicht ervan vindt u terug.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste rechten en plichten van de huurder van een sociale woning. Een volledig overzicht ervan vindt u terug."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste rechten en plichten van de huurder van een sociale woning. Een volledig overzicht ervan vindt u terug in uw huurovereenkomst.

3 BEREKENING : Uw maandhuur 2015 = 1/55 x inkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting Het resultaat van deze formule ligt tussen of is gelijk aan een minimum en een maxi- mum. Het minimum is de minimale huurprijs en het maximum is de basishuurprijs. minimale huurprijs <= maandhuur 2015 <= basishuurprijs Het resultaat noemen we de "reële huurprijs". Uiteindelijk moeten we nog de huur- lasten bijtellen en eventuele huurtoelagen aftrekken. Ook de andere verhuringen (vb. garage) moeten er bijgeteld worden. Het uiteindelijke resultaat is wat u betaalt. Klik op het VMSW-logo voor meer uitleg over alle begrippen :

4 STEEDS TE BETALEN : vòòr de 10 e dag van elke maand via doorlopende betalingsopdracht op rekeningnummer BE62 0969 1626 6061 met vermelding van de gestructureerde mededeling +++000/0000/00000+++ BE62 0969 1626 6061

5 BETALINGSPROBLEMEN ? contacteer onmiddellijk DE LEIE contacteer indien nodig het OCMW niet (of te laat) betalen kan leiden tot extra kosten of zelfs tot de verbreking van de huurovereenkomst !

6 STEEDS ONMIDDELLIJK TE MELDEN : huwelijk of samenwoning met partner scheiding of vertrek van partner geboorte overlijden mindervaliditeit

7 STEEDS VOORAF TOELATING VRAGEN : voor de tijdelijke of permanente inwoning van personen (al dan niet familieleden) waarmee u geen partnerrelatie heeft.

8 DE HUURPRIJS KAN WORDEN HERBEREKEND BIJ inkomensdaling van minstens 20 % t.o.v. referentiejaar pensioen van (mede-)bewoner vertrek medebewoner nieuwe medebewoner overlijden medebewoner mindervaliditeit

9 Respecteer uw WONING regelmatig onderhoud vereist vergeet ook het onderhoud van uw tuin niet! ventileer regelmatig uw woning (klik hier voor infobrochure)klik hier voor infobrochure

10 Respecteer uw BUREN vermijd (nacht-)lawaai of andere overlast voortaan is enkel nog 1 huisdier toegelaten : kat, hamster, cavia of vogel, voor zover geen hinder door lawaai, geur, uitwerpselen… honden zijn verboden (in zowel woning als appartement) !

11 Respecteer uw OMGEVING laat geen zwerfvuil rondslingeren zet restafval, papier en PMD op het juiste moment buiten parkeer enkel op de daartoe voorziene plaatsen

12 1.probeer het probleem eerst onderling en op een rustige manier uit te praten 2.contacteer uw wijkagent indien nodig 3.indien nog geen oplossing, vul het meldings- formulier in (verkrijgbaar bij de CVBA DE LEIE) 4.anonieme klachten worden niet aanvaard.

13 voor centrale verwarming en waterverwarmers zie klever op centrale verwarming of waterverwarmer ook voor jaarlijks onderhoud firma zelf contacteren bij defect

14 vrije keuze energieleverancier (voor overzicht zie www.vreg.be) bij verhuis tellernummers en -standen tijdig doorgeven aan uw elektriciteits-, gas- en waterleverancier controleer regelmatig de tellerstanden van uw woning om eventuele verliezen tijdig te constateren en te verhelpen !

15 CVBA DE LEIE CVBA DE LEIE sluit voor uw woning (= gebouw) een brandverzekering af met afstand van verhaal op de huurder. HUURDER De HUURDER moet steeds een eigen brandverzekering afsluiten voor zijn inboedel, verfraaiingswerken (behang- en schilderwerken) en/of eventuele door hemzelf opgerichte constructies (vb. tuinhuis).

16 DOOR BRAND, STORM, WATER, BLIKSEM, enz. verwittig steeds onmiddellijk de CVBA DE LEIE doe aangifte bij uw verzekeringsmaatschappij indien schade aan inboedel, verfraaiingswerken (schilderwerk, behang) of aan eigen constructies. DOOR VANDALISME, AANRIJDING, INBRAAK, enz. doe aangifte bij lokale politie en bezorg een bewijs hiervan (= kopie van het PV) aan de CVBA DE LEIE.

17 opzegtermijn = 3 maanden (vanaf de eerste dag van de volgende maand) per aangetekende brief of opzegformulier bij de CVBA DE LEIE afspraak voor afgifte sleutels volgt automatisch laat de woning steeds in goede en propere staat achter afrekening huurwaarborg ten vroegste 3 maand na afgifte sleutels

18 Wij danken u alvast voor uw aandacht en medewerking! Voor eventuele verdere vragen of inlichtingen kunt u steeds contact opnemen met onze diensten 056 / 31 13 64 info@deleie.be


Download ppt "Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste rechten en plichten van de huurder van een sociale woning. Een volledig overzicht ervan vindt u terug."

Verwante presentaties


Ads door Google